E-UČILNICA | Mala šola SRS | E-INDEKS | URNIK | Akademski koledar

SOS IB

Mednarodna in projektna dejavnost

Sestanek partnerjev v Zagrebu

Partnerji projekta Simulation of Sustainable International Business (S.O.S. IB) smo se po dolgem času ponovno srečali v živo in sicer v Zagrebu, kjer smo bili prisotni vsi ključni udeleženci projekta. Na dvodnevnem srečanju smo se ozrli na dosedanje dosežke, izvedli drugo interno evalvacijo projekta, naredili načrte za prihodnje diseminacijske dejavnosti in prihajajoče dejavnosti za izkoriščanje rezultatov projekta.

Več »
Mednarodna in projektna dejavnost

Druga faza testiranja digitalnega orodja v učilnicah

Pedagoška projektna skupina z veseljem prehaja v drugo fazo testiranja SOS IB digitalnega orodja, ki se ponaša z izboljšanimi funkcijami za sodelovanje predavateljev. Na podlagi predhodnega testiranja smo s predavatelji in programerji nekatere funkcionalnosti orodja prilagodili potrebam predavateljev pri skupnem snovanju učnih simulacij in pri mreženju in iskanju potencialnih (mednarodnih) sodelovanj v učnih procesih.

Več »
Mednarodna in projektna dejavnost

Začetek drugega kroga intervjujev

Po spodbudnih informacijah o vplivu razvoja digitalnega orodja in povezanih mednarodnih simulacij na internacionalizacijo partnerskih visokošolskih ustanov so raziskovalci začeli drugi krog intervjujev. Ta faza predstavlja pomemben korak v tekoči študiji, katerega cilj je bolje razumeti spremembe v pogledih in veščinah vključenih razvijalcev vsebin.

Več »
Mednarodna in projektna dejavnost

Začetek testiranja novega digitalnega orodja s študenti

Projektna ekipa je zaključila z internim testiranjem SOS IB digitalnega orodja in začenja s prvim krogom testiranja orodja v razredih. Zbrali smo nekaj študentov prostovoljcev, ki sledijo predmetom predavateljev in predavateljic, ki so vključeni v razvoj projektnih rezultatov. Študenti in študentke iz Slovenije, Hrvaške, Armenije, Mozambika, Portugalske in Španije …

Več »
Mednarodna in projektna dejavnost

S.O.S. IB partnerski sestanek v Bolgariji

Leto po skupnem sestanku v Ljubljani smo se projektni partnerji na mednarodnem Erasmus+ projektu Simulation of Sustainable International Business (S.O.S. IB) sestali v Bolgariji. Tokratni dvodnevni sestanek se je odvijal v organizaciji Varna University of Management (VUM), na njem pa smo partnerji ob pregledu doseženega izvedli tudi prvo notranjo evalvacijo projekta in dela na projektnih rezultatih.

Več »
Mednarodna in projektna dejavnost

Pozitiven sprejem: Prve ugotovitve o vplivu digitalnih orodij in simulacij na internacionalizacijo malih visokošolskih zavodov

V okviru projektnega rezultata 4, katerega cilj je oceniti vpliv razvoja digitalnega orodja in simulacijskih primerov na internacionalizacijo vključenih visokošolskih institucij, smo pridobili prva zanimiva spoznanja! Raziskovalci iz VŠR in IDOP so zaključili kodiranje prvega kroga intervjujev s pedagoškimi strokovnjaki, vključenimi v razvoj, …

Več »
Mednarodna in projektna dejavnost

Mednarodno usposabljanje S.O.S. IB! 

Med 13. in 18. junijem 2022 smo v Sloveniji izvedli mednarodno usposabljanje za ključno osebje v okviru mednarodnega projekta S.O.S. International Business. S projektom razvijamo simulacije, ki bodo s pomočjo digitalnega orodja omogočile mednarodno sodelovanje predavateljev pri razvijanju in študentov pri usvajanju vsebin s trajnostno naravnanega mednarodnega poslovanja.

Več »
Blogi

Sestanek S.O.S. IB partnerjev v Ljubljani

Znotraj mednarodnega Erasmus+ projekta Simulation of Sustainable International Business, ki bo razvil digitalne simulacije za poučevanje in učenje o trajnostnem mednarodnem poslovanju, smo se projektni partnerji končno srečali v živo! Na Visoki šoli za računovodstvo in finance v Ljubljani smo imeli 10. in 11. marca 2022 drugo (hibridno) transnacionalno srečanje partnerjev, …

Več »
Scroll to Top