E-UČILNICA | Mala šola SRS | E-INDEKS | URNIK | Akademski koledar

Mala šola SRS
Ste si želeli, da bi imeli SRS-je enostavno predstavljene na enem mestu?

Če je tako, vas vabimo, da se vključite v Malo šolo SRS. Presenečeni boste, na kako preprost način se lahko naučite razumeti Slovenske računovodske standarde. S tem boste dosegli varnost in zanesljivost svojih poslovnih odločitev, saj boste znali vnaprej predvideti učinke poslovnih odločitev. Mala šola SRS je zagotovo pravi odgovor.

Poglobljeno skozi SRS
Pridružite se nam seriji na 7 delavnic!

Slovenski računovodski standardi so biblija vsakega računovodja. Vedno znova jih prebiramo in iščemo ustrezne rešitve za poslovne dogodke, ki se nam zgodijo. V programu, ki je pred vami vam želimo podrobneje predstaviti določila posameznih SRS s praktičnimi primeri.

Delavnice so usmerjene zelo praktično in lahko se zgodi, da se zaradi vprašanj udeležencev se na kašnem praktičnem primeru zadržimo dalj časa. V primeru, da vseh predvidenih vsebin ne uspemo obdelati v načrtovani delavnici, to nadoknadimo v naslednji. Tako je možno, da se vsebine v celoti ne bodo pokrivale, kot je predvideno. Tisti, ki se boste udeležili celotnega sklopa delavnic, boste sproti spremljali morebitne zamike.

Tisti, ki se imate namen udeleževati samo posameznih tem, vam predlagamo, da se vsaj teden dni pred izvedbo pozanimate o dejanski vsebini delavnice. 

TERMINI DELAVNIC (modulov): 

 • 7.9.2023 o
 • 28.9.2023 
 • 12.10.2023 
 • 19.10.2023 
 • 9.11.2023 
 • 23.11.2023 
 • 7.12.2023 

Predavanja se začnejo ob 13:00 in trajajo do 15:15.  Lahko pa si ogledate posnetke še teden dni po izvedenem predavanju ali pa celo kupite posnetek, če se srečanja ne morete udeležiti. Kupljen posnetek bo na razpolago za ogled 10 dni od nakupa.  

ZAKAJ SE VKLJUČITI V MALO ŠOLO SRS?

Videoposnetki

Na razpolago je že 40 video posnetkov, v katerih so razloženi SRS in specifična vprašanja v povezavi z njihovo uporabo.

Prosojnice in druga gradiva

S pomočjo priloženih gradiv lahko spremljate in samostojno rešujte primere. Že skoraj 30 pojasnjevalnih gradiv

Ponazoritve knjiženj

Na razpolago je že več kot 150 ponazoritev knjiženj, ki jih lahko takoj prenesete za svojo vsakdanjo uporabo.

Excel pripomočki

Priloženih je že 10 Excel pripomočkov, ki vam pomagajo pri konkretnih izračunih in takojšnji uporabi predstavljenih določil standardov.

Članstvo

Članstvo vam omogoča neomejen dostop do vseh gradiv, ki so v trenutku vaše včlanitve na portalu za dobo pet let. Novosti, ki jih bomo mesečno dodajali pridobite s podaljšanjem članstva v skladu s spodaj predstavljenim cenikom. Sproti vas bomo obveščali o morebitnih spremembah standardov in o dodanih novih vsebinah.

Vsak mesec nove vsebine

Vsak mesec dodamo najmanj eno novo vsebino. Obveščali pa vas bomo tudi o vseh novostih in spremembah,

Nove vsebine - oktober 2021

SE TO DOGAJA TUDI VAM?

 Tudi vi sprejemate poslovne odločitve brez predhodne simulacije poslovnega dogodka? 

Ne veste, kako bo to vplivalo na računovodske izkaze? 

Ne veste točno, kje istati rešitve za vaš specifičen poslovni dogodek?

Ste potem, ko je bila pogodba sklenjena, stresno gledali učinke vaše poslovne odločitve in se spraševali kako je to mogoče? 

NAUČITE SE, KAKO POSLOVNI DOGODKI VPLIVAJO NA VAŠE RAČUNOVODSKE IZKAZE!

In ravno to vam z Malo šolo SRS ponujamo. Naj le-ta postane desna roka pri razumevanju posameznih določil standarda na praktičnih primerih.

KAKO SO SRS-ji SESTAVLJENI?

 1. Uvod v SRS in Okvir v SRS 
 2. Posamezni SRS-ji, ki urejajo:

a) Gospodarske kategorije (Standard I) – sestavljeni so iz 17 standardov, ki obravnavajo posamezne postavke v računovodskih izkazih, torej gredo po vrsti od opredmetenih osnovnih sredstev pa vse do prihodkov in ugotavljanja poštene vrednosti in oslabitve osnovnih sredstev.

b) Standarde zunanjega računovodskega poročanja (Standardi II) – standardi 20 do 23, ki se nanašajo na računovodske izkaze, ki jih pripravljate za zunanje računovodsko poročanje; bilanca stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz denarnih tokov in izkaz gibanja kapitala.

c) Standardi posebnosti za organizacije posameznih dejavnosti (Standardi III) – standardi od 30 do 39, ki so namenjenim drugim uporabnikom kot so samostojni podjetniki, zadruge, izvajalci javnih služb, društva in invalidske organizacije, nepridobitne organizacije, socialna podjetja in organizacije v stečaju in likvidaciji

Brezplačna gradiva

Pripravili smo brezplačne gradiva (priročniki, videoposnetke), v katerih podajamo enostavne primere knjiženj.

Oglejte si brezplačne vsebine iz Male Šole SRS

PS: Z vstopom do brezplačnih gradiv, boste prejeli kodo za 10-% popust, ki jo lahko uveljavljate pri naročilu šole SRS.

Zanimajo me brezplačne vsebine
Kako boste s pomočjo Male šole SRS razumeli standarde?

V mali šoli SRS smo razlega SRSrazdelili v dva sklopa:

1. Bazna znanja, ki zajemajo

a) Skupino Standardov I – Za gospodarske kategorije so pripravljeni video posnetki in primeri knjiženj, kjer vam vsebino standarda predstavimo na slikovit in razumljiv način.

 • Video posnetke si neomejeno krat pogledate v času trajanja naročnine. 
 • Izpišete si lahko prosojnice, da boste lažje sledili vsebini video posnetka in si tudi oblikovali lastne zapiske.
 • V pdf obliki imate na razpolago primere knjiženj poslovnih dogodkov, ki se povezuje na posamezna določila SRS; te primere knjiženj si lahko izpišete in jih neposredno uporabite za lastne poslovne dogodke.
 • Pripomočki v Excelu, ki vam služijo za pripravo poslovnih dogodkov za knjiženje, kot na primer. pripomoček za izračun “Pravice do uporabe”, kadar morate svoj poslovni najem pripoznati v poslovnih knjigah.

b) Skupini Standardov II – Za standarde zunanjega računovodskega poročanja so pripravljeni video posnetki, pojasnjevalna gradiva in pripomočke v Excelu »Bilance«.

 • Video posnetke si neomejeno krat pogledate v času trajanja naročnine. 
 • Pripomoček v Excelu »Bilance« je zalo enostavno orodje za pripravo vseh štirih računovodskih izkazov: bilanca stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz denarnih tokov in izkaz gibanja kapitala. Datoteka »Bilance« vam omogoča na podlagi vnosa trimestnih kontov pripravo teh izkazov, ki so v taki obliki, da jih lahko enostavno kopirate v svoje letno poročilo ali druga računovodska poročila, ki jih potrebujete.
 • Pisna navodila za uporabo datoteke »Bilance« kakor tudi prikaz praktične uporabe v video posnetku, kjer lahko sledite posameznim fazam vnosa in uporabe.
 • Datoteko »Bilance« si prenesete na računalnik in jo nato uporabljate za lastne potrebe.

2. Dodatne vsebine – razlage v SRS primerov in knjiženj na konkretnih vsebinah

Dodatne vsebine se bodo nanašale na razlago posameznih določil standardov, podkrepljenih s primeri iz prakse.
Vse zgoraj naštete vsebine (bazna znanja) bomo mesečno dopolnjevali z novimi primeri in aktualnimi vprašanji, ki jih bomo prejeli tudi z vaše strani. O novo dodanih vsebinah vas bomo po e-mailu enkrat na mesec obvestili.

Do dodatnih vsebin lahko dostopate le z letnim podaljševanjem naročnine.

Katere vsebine in primeri knjiženj so že na voljo v Mali šoli SRS? Preverite v katalogu!

IZ VSEBINE:
Kako so predstavljene vsebine v Mali šoli SRS?

V kratkem videoposnetku smo zbrali izseke iz različnih video predstavitev. Gre zgolj za kratke odlomke iz že obstoječih video posnetkov.  

Imate vprašanja? Pišite nam.

Postanite član Male šole SRS

247 Cena je brez DDV.
 • Dostop do vseh "baznih" znanj in vsebin nastalih v letu 2021
 • Video vsebine in enostavna pojasnila SRS-jev
 • Članstvo traja 5 let (60 mesecev) od pristopa
 • Neomejen dostop do vseh posnetkov
 • Gradivo v pdf obliki, ki si ga lahko prenesete in natisnete.
 • Konkretne in praktične ponazoritve knjiženj
 • Pojasnjevalne vsebine
 • Excelovi pripomočki za izračune
 • Dostop do "Dodatnih vsebin" za leto 2022 pridobite s podaljšanjem članstva za 40 EUR na leto. Podaljšate lahko kadarkoli med letom.

in pridobite dostop do vsebin.

Scroll to Top