E-UČILNICA | Mala šola SRS | E-INDEKS | URNIK | Akademski koledar

CERTIFICIRANI
POSLOVODNI
RAČUNOVODJA

Postali boste nepogrešljivi pri
podpori poslovnemu odločanju.

Postani certificirani poslovodni računovodja. Certifikat je jamstvo, da znate v praksi uporabiti pridobljena znanja.

S certifikatom CPR do novih kariernih možnosti. Postali boste nepogrešljivi svetovalec poslovodstvu.

Program izpopolnjevanja Certificirani poslovodni računovodja je povsem primerljiv s tovrstnimi uveljavljenimi programi v Evropi in v ZDA.

ZAKAJ ŠTUDIJ NA VŠR?

Smo edina specializirana visoka šola v Sloveniji na področju računovodstva in financ.
 Poleg teoretičnih, pridobite tudi obilo praktičnih znanj, od predavateljev iz prakse.
Znanje, ki vam ga ponujamo, je ključ do odlične poslovne kariere.
 Visok ugled certifikata, ki ga pridobite na VŠR.

PREDSTAVITVENA BROŠURA

Prenesite si brošuro, v kateri smo predstavili Certifikat  Poslovodni računovodja.

V njej boste našli primerjavo s predmetnikom dodiplomskega študija Računovodstvo in finance.

INFORMACIJE CERTIFICIRANI POSLOVODNI RAČUNOVODJA

Čas študija: 1 leto

Pridobljena znanja s področja računovodstva in poslovodenja:

 • poznavanje in razumevanje:
  • podjetja,
  • poslovnega procesa,
  • poslovanja,
 • reševanja najzahtevnejših problemov na področju poslovodnega računovodstva in poslovnih financ,
 • izvajanja različnih nalog na področju računovodstva in poslovnih financ,
 • oblikovanja predlogov poslovnih odločitev,
 • oblikovanja najrazličnejših poslovnih poročil,
 • komuniciranja z odločevalnimi ravnmi v podjetju

OBVEZNI PREDMETI 

Predmet in nosilec predmeta za šolsko leto

PODJETJE IN POSLOVANJE | KT: 7 | Opis predmeta
NAČRTOVANJE  | KT: 6 | Opis predmeta
ANALIZA POSLOVNIH SUBJEKTOV | KT: 8 | Opis predmeta
RAČUNOVODSTVO | KT: 7 | Opis predmeta
POSLOVNE FINANCE | KT: 7 | Opis predmeta
PROCES OBLIKOVANJA ODLOČITEV | KT: 10 | Opis predmeta


IZBIRNI PREDMETI

Predmet in nosilec predmeta za šolsko leto

GOSPODARSKO PRAVO IN POKLICNA ETIKA | KT: 5| Opis predmeta
PREVARE IN NJIHOVO PREPREČEVANJE | KT: 5 | Opis predmeta
UPORABA INFORMACIJSKIH PROGRAMOV | KT: 5 | Opis predmeta


SKUPAJ KT (kreditnih točk): 50

*Študenti, ki prihajajo iz drugih šol uveljavljajo pridobljena znanja z vlogo na Komisijo za študijske zadeve.
**Priznanje se opravi na podlagi vloge na Komisiji za študijske zadeve.

Po končanih predavanjih študent opravi za vsak predmet posebej izpit – podrobnosti glede izpita si preberete v učnem načrtu predmeta.

 1. Pridobitev znanja za kakovostno opravljanje del poslovodnega računovodje.
 2. Pridobitev certifikata, ki dokazuje usposobljenost za poslovodnega računovodjo.
 3. Izboljšanje možnosti za zaposlitev na področju zelo zahtevnih nalog računovodstva in financ.

V program CPR se lahko vpišejo kandidati, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • zaključen najmanj visokošolski študijski program (VI/2 stopnja);
 • aktivno znanje slovenskega jezika
 • najmanj dve leti delovnih izkušenj.

V program izpopolnjevanja CPR se lahko vpišejo tudi kandidati, ki imajo srednješolsko izobrazbo (V. stopnja) ali višjo izobrazbo ( VI. stopnja), vendar morajo izpolnjevati še naslednje pogoje:

 • štiriletna srednja šola ekonomske smeri oz. višja šola ekonomske smeri;
 • najmanj 10 let delovne dobe kot samostojni računovodja;
 • izkazano ustrezno strokovno udejstvovanje in usposabljanje v računovodstvu in financah.

Izpolnjevanje pogojev za vpis preverja posebna komisija, ki jo vsako leto posebej imenuje dekan VŠR.

Celotni program 2.050,00 € (plačilo ob enkratnem znesku).

Plačilo celotnega programa na obroke 2.100,00 € (možnost plačila na 10 obrokov).

Cena vsebuje študijsko literaturo in 3x opravljanje izpita.

PLAČILO

Z udeležencem se sklene Pogodba o prevzemu študijskih obveznosti in plačilu šolnine za program Certificirani poslovodni računovodja – CPR.

VŠR, Stegne 21c, 1000 Ljubljana; št. računa: 6100 0002 3633815 odprt pri Delavski hranilnici d.d.

Ga. Marjana Berghaus
marjana.berghaus@vsr.si
tel.: 02 229 80 83

1. doc.dr. Živko Bergant
2. doc.dr. Branko Mayr
3. mag. Darinka Kamenšek
4. mag. Dejan Petkovič
5. mag. Nataša Pustotnik
6. mag. Vladimir Bukvič
7. prof.dr. Marko Hočevar
8. prof.dr. Gordana Ivankovič
9. prof.dr. Franko Milost
10. Vili Perner
11. Gregor Jus
12. Mag. Bernarda Grahek Ličer
13. Terezija Kvas
14. Izr.prof.dr. Bojan Tičar
15. Irena Viher
16. Klavdija Urek
17. Olga Strmole
18. Matjaž Logar
19. Mirko Jenko
20. Miha Janša
21. Bojan Klemenčič
22. Renata Uhan
23. Jasna Benko Jakupčić
24. Gorazd Martinčič
25. Nataša Simonišek
26. Bernad Klančar
27. Urška Jama Hozjan
28. Mojca Pergar
29. Andreja Klančar
30. Adisa Šarić

 

Za elektronsko prijavo za vpis kliknite TUKAJ

Scroll to Top