Baza znanja

[INFOGRAFIKA]

Infografika, aktivnosti ki vodijo v prevare

V infografiki prikazujemo, pri katerih aktivnostih najpogosteje pride do prevar.

[PRIROČNIK]

Oblike revizorjevega poročila

Podjetja, ki so zavezana k reviziji, morajo pridobiti mnenje zunanjega revizorja, ki lahko izda različne oblike mnenj.

[PRIROČNIK]

Odpoved pogodbe o zaposlitvi

Kakšne možnosti in ima podjetje, da odpusti delavca? Kako lahko zaposleni zaščiti svoje interese, v primeru, da je prejel odpoved zaposlitve?

[POSNETEK]

Kaj je to dobiček?

V posnetku mag. Darinka Kamenšek predstavi pravi pomen dobička za podjetje in poslovanje. Dobiček ni le razlika med prihodki in odhodki, ampak gre za povečanje premoženja.

[PRIROČNIK]

Nad našim dolžnikom se je začel postopek zaradi insolventnosti. Kaj zdaj?

Postopki zaradi insolventnosti so del poslovnega življenja. Dobro je, da znamo kot upniki v teh postopkih primerno zaščititi svoje interese. Nekaj vprašanj in praktičnih odgovorov nanje ponuja pričujoči prispevek.

[PRIROČNIK]

Računovodsko evidentiranje kooperacije

Kooperacija je posebna oblika poslovnega sodelovanja. Pravilno evidentiranje kooperacije, računovodjem prinese miren spanec, direktorju pa pravočasne in pravilne informacije.

[POVZETEK]

Dogajanje na 6. konferenci o analizi poslovanja

6. konferenca je obravnavala vlogo analize v revizijskih pregledih poslovanja. Prvič v zgodovino konferenc o analizi poslovanja smo udeležencem omogočili spremljanje konference na daljavo, preko spleta.

[POSNETEK]

Hitra ocena podjetja

dr. Jaka Vadnjal v webinarju preko primerov prikaže, kako lahko v podjetju sami oziroma s pomočjo računovodje izdelamo hitro cenitev podjetja.

[POSNETEK]

Paket ukrepov tretjega protikorona zakona

V posnetku boste izvedeli o predpisanih vsebinah in uporabi, ki so zajete v tretji paket protikorona zakona.

[POGOVOR]

Sodelovanje revizorja s poslovodstvom je ključno za dobro opravljeno revizijo

Dragica Merčun je vodja računovodstva in financ v skupini Aktiva in ima z revizijo veliko izkušenj. Z njo smo se pogovarjali o tem, kako vidi vlogo revizorja in zakaj je sodelovanje med revizorjem in poslovodstvom ključno.

[POSNETEK]

Obvladovanje denarnega toka

Na seminarju je predstavljeno bistvo finančne konsolidacije in seznam možnih oziroma potrebnih poslovnih ukrepov, ki jih lahko podjetje prilagaja svojim možnostim.

[POSNETEK]

Kako preprečiti finančni zlom podjetja?

Izboljšajte znanje in razumevanje financ. Zakaj sploh pride do krize v podjetju?

[PRIROČNIK]

Odlog in obročno plačilo davkov v času COVID-19 in po njem

Epidemija vpliva tudi na postopke izvršbe in stečajne postopke. V priročniku odgovarjamo na najpogostejša vprašanja.

[MNENJE]

Z znanjem financ lahko preprečimo zlom podjetja

Torej pri gospodarskih subjektih ni in še nekaj časa ne bo v ospredju dobiček kot temeljni motiv in cilj gospodarjenja, ampak kako preživeti.

[POGOVOR]

Znanje analiziranja je nujno za revizorja in direktorja

Podjetniške finance sam razumem kot nadgradnjo osebnih, ne pa obratno, kot je navadno v naši družbi.

[POGOVOR]

Obvladovanje osebnih financ je predpogoj za dobro obvladovanje financ v podjetju

Podjetniške finance sam razumem kot nadgradnjo osebnih, ne pa obratno, kot je navadno v naši družbi.

[BLOG]

Kako obvladovati denarni tok

… ali kako postati dober bralec računovodskih poročil?

[PRIROČNIK]

Vpliv epidemije COVID-19 na izvršbe in stečaje

Epidemija vpliva tudi na postopke izvršbe in stečajne postopke. V priročniku odgovarjamo na najpogostejša vprašanja.

[POSNETEK]

Kako sestaviti letno poročilo za 2019?

Izredne razmere zaradi pojava virusa COVID 19 so nastopile ravno v času zaključevanja računovodskih poročil za leto 2019.

[PRIROČNIK]

Knjiženje prejema materiala na zalogo

Kako pravilno evidentirati prejem materiala v zaloge? Odgovore podajamo v brezplačnem priročniku.

[MNENJE]

Kaj prinaša drugi paket ukrepov z odpravo posledic epidemije

Računovodje so del vsakega podjetja, tudi tistega, ki je vse svoje zaposlene poslalo na čakanje, in sedaj se srečujejo z dilemami, kako pripraviti in zaključevati bilance ter kako v življenje spraviti vse zakone, ki jih pripravlja država.

[POGOVOR]

Računovodje so v podjetjih nepogrešljivi v času spopadanja s krizo

Računovodje so del vsakega podjetja, tudi tistega, ki je vse svoje zaposlene poslalo na čakanje, in sedaj se srečujejo z dilemami, kako pripraviti in zaključevati bilance ter kako v življenje spraviti vse zakone, ki jih pripravlja država.

[PRIROČNIK]

INTERVENTNI ZAKON – 8 odgovorov na vprašanja

Računovodje ste nas spraševali, kako lahko podjetja koristijo pomoči, ki so na voljo?  Odgovore podajamo v brezplačnem priročniku.

[POVEZUJEMO SE]

Svet se spreminja

Povezujemo in podpiramo pobude naših partnerjev

[POSNETEK]

Kako voditi podjetje v krizi

Brezplačni posnetek predavanja na katerem dr. Branko Mayr predstavi, kako voditi podjetje v krizi.

[BLOG]

Ali razumete kakšne informacije vam ponujajo računovodska poročila?

… ali kako postati dober bralec računovodskih poročil?

[BLOG]

Kako ugotovimo, ali so v letnem poročilu polresnice?

Polresnični podatki so praksa marsikaterega letnega poročila. Jih znate razumeti?

[ZAPIS]

Programi, certificirani s strani NAKVIS-a

V svetu ni enotne opredelitve računovodstva. Najpogostejše pa se pojavlja razlaga, da je računovodstvo beleženje poslovnih dogodkov, njihova obdelava in poročanje pristojnim agencijam in davčnim organom

[POVZETEK]

Dogajanje na 6. konferenci o analizi poslovanja

6. konferenca je obravnavala vlogo analize v revizijskih pregledih poslovanja. Prvič v zgodovino konferenc o analizi poslovanja smo udeležencem omogočili spremljanje konference na daljavo, preko spleta.

[ZAPIS]

Razvoj računovodstva

Zgodovina računovodstva je dolga..Njegov pomen se je v času razvijal skupaj z družbo in civilizacijo. Njegova razsežnost se je povečevala od zgolj knjigovodstva do sodobnega pojmovanja računovodstva.

[ZAPIS]

Kaj je računovodstvo?

V svetu ni enotne opredelitve računovodstva. Najpogostejše pa se pojavlja razlaga, da je računovodstvo beleženje poslovnih dogodkov, njihova obdelava in poročanje pristojnim agencijam in davčnim organom

[POGOVOR]

Sodelovanje revizorja s poslovodstvom je ključno za dobro opravljeno revizijo

Dragica Merčun je vodja računovodstva in financ v skupini Aktiva in ima z revizijo veliko izkušenj. Z njo smo se pogovarjali o tem, kako vidi vlogo revizorja in zakaj je sodelovanje med revizorjem in poslovodstvom ključno.

[MNENJE]

Z znanjem financ lahko preprečimo zlom podjetja

Torej pri gospodarskih subjektih ni in še nekaj časa ne bo v ospredju dobiček kot temeljni motiv in cilj gospodarjenja, ampak kako preživeti.

[POGOVOR]

Znanje analiziranja je nujno za revizorja in direktorja

Podjetniške finance sam razumem kot nadgradnjo osebnih, ne pa obratno, kot je navadno v naši družbi.

[POGOVOR]

Obvladovanje osebnih financ je predpogoj za dobro obvladovanje financ v podjetju

Podjetniške finance sam razumem kot nadgradnjo osebnih, ne pa obratno, kot je navadno v naši družbi.

[BLOG]

Kako obvladovati denarni tok

… ali kako postati dober bralec računovodskih poročil?

[MNENJE]

Kaj prinaša drugi paket ukrepov z odpravo posledic epidemije

Računovodje so del vsakega podjetja, tudi tistega, ki je vse svoje zaposlene poslalo na čakanje, in sedaj se srečujejo z dilemami, kako pripraviti in zaključevati bilance ter kako v življenje spraviti vse zakone, ki jih pripravlja država.

[POGOVOR]

Računovodje so v podjetjih nepogrešljivi v času spopadanja s krizo

Računovodje so del vsakega podjetja, tudi tistega, ki je vse svoje zaposlene poslalo na čakanje, in sedaj se srečujejo z dilemami, kako pripraviti in zaključevati bilance ter kako v življenje spraviti vse zakone, ki jih pripravlja država.

[BLOG]

Ali razumete kakšne informacije vam ponujajo računovodska poročila?

… ali kako postati dober bralec računovodskih poročil?

[BLOG]

Kako ugotovimo, ali so v letnem poročilu polresnice?

Polresnični podatki so praksa marsikaterega letnega poročila. Jih znate razumeti?

[INFOGRAFIKA]

Infografika, aktivnosti ki vodijo v prevare

V infografiki prikazujemo, pri katerih aktivnostih najpogosteje pride do prevar.

[PRIROČNIK]

Oblike revizorjevega poročila

Podjetja, ki so zavezana k reviziji, morajo pridobiti mnenje zunanjega revizorja, ki lahko izda različne oblike mnenj.

[PRIROČNIK]

Odpoved pogodbe o zaposlitvi

Kakšne možnosti in ima podjetje, da odpusti delavca? Kako lahko zaposleni zaščiti svoje interese, v primeru, da je prejel odpoved zaposlitve?

[PRIROČNIK]

Nad našim dolžnikom se je začel postopek zaradi insolventnosti. Kaj zdaj?

Postopki zaradi insolventnosti so del poslovnega življenja. Dobro je, da znamo kot upniki v teh postopkih primerno zaščititi svoje interese. Nekaj vprašanj in praktičnih odgovorov nanje ponuja pričujoči prispevek.

[PRIROČNIK]

Računovodsko evidentiranje kooperacije

Kooperacija je posebna oblika poslovnega sodelovanja. Pravilno evidentiranje kooperacije, računovodjem prinese miren spanec, direktorju pa pravočasne in pravilne informacije.

[PRIROČNIK]

Odlog in obročno plačilo davkov v času COVID-19 in po njem

Epidemija vpliva tudi na postopke izvršbe in stečajne postopke. V priročniku odgovarjamo na najpogostejša vprašanja.

[PRIROČNIK]

Vpliv epidemije COVID-19 na izvršbe in stečaje

Epidemija vpliva tudi na postopke izvršbe in stečajne postopke. V priročniku odgovarjamo na najpogostejša vprašanja.

[PRIROČNIK]

Knjiženje prejema materiala na zalogo

Kako pravilno evidentirati prejem materiala v zaloge? Odgovore podajamo v brezplačnem priročniku.

[PRIROČNIK]

INTERVENTNI ZAKON – 8 odgovorov na vprašanja

Računovodje ste nas spraševali, kako lahko podjetja koristijo pomoči, ki so na voljo?  Odgovore podajamo v brezplačnem priročniku.

[POSNETEK]

Kaj je to dobiček?

V posnetku mag. Darinka Kamenšek predstavi pravi pomen dobička za podjetje in poslovanje. Dobiček ni le razlika med prihodki in odhodki, ampak gre za povečanje premoženja.

[POSNETEK]

Informativni dan

Oglejte si posnetke informativnih dni in predstavitev šole.

[POSNETEK]

Delovni nalog v proizvodnji

Delovni nalog za proizvodnjo je pomembna listina, na osnovi katere zaženemo vsako proizvodnjo

[POSNETEK]

Hitra ocena podjetja

dr. Jaka Vadnjal v webinarju preko primerov prikaže, kako lahko v podjetju sami oziroma s pomočjo računovodje izdelamo hitro cenitev podjetja.

[POSNETEK]

Paket ukrepov tretjega protikorona zakona

V posnetku boste izvedeli o predpisanih vsebinah in uporabi, ki so zajete v tretji paket protikorona zakona.

[POSNETEK]

Obvladovanje denarnega toka

Na seminarju je predstavljeno bistvo finančne konsolidacije in seznam možnih oziroma potrebnih poslovnih ukrepov, ki jih lahko podjetje prilagaja svojim možnostim.

[POSNETEK]

Kako preprečiti finančni zlom podjetja?

Izboljšajte znanje in razumevanje financ. Zakaj sploh pride do krize v podjetju?

[POSNETEK]

Kako sestaviti letno poročilo za 2019?

Izredne razmere zaradi pojava virusa COVID 19 so nastopile ravno v času zaključevanja računovodskih poročil za leto 2019.

[POSNETEK]

Kako voditi podjetje v krizi

Brezplačni posnetek predavanja na katerem dr. Branko Mayr predstavi, kako voditi podjetje v krizi.