E-UČILNICA | Mala šola SRS | E-INDEKS | URNIK | Akademski koledar

USPOSABLJANJE 11. 9. 2024: Digitalne učne simulacije v visokošolskem poučevanju

VŠR -web- bannerji (6)

Vabilo na usposabljanje

Digitalne učne simulacije v visokošolskem poučevanju

Široka dostopnost učnih priložnosti povečuje konkurenčnost v visokem šolstvu. Vodijo tisti, ki znajo študente opremiti z znanjem in veščinami za uspešen vstop ali ohranjanje prednosti na globalnem trgu dela.

 Tudi vi iščete vsebine in načine poučevanja, kako to doseči?

KDAJ?

Datum: 11. september 2024,ob 10:00 

Kje: Visoka šola za računovodstvo in finance, Ljubljana (Stegne 21c, II. nadstropje, levo)

DOGODEK JE BREZPLAČEN

V okviru mednarodnega projekta Simulation of Sutainable International Business (SOS IB) smo razvili rešitev v obliki digitalnih simulacij. Naše simulacije so multidisciplinarne in povezujejo različne vsebine, so podprte z digitalnim orodjem in spodbujajo učenje na praktičnih primerih in širše (mednarodno in multidisciplinarno) sodelovanje pedagogov in študentov v virtualnem okolju. Podprejo lahko razvoj in povezovanje predmetov, omogočijo virtualne mobilnosti in nadomestijo seminarske naloge ali prakso!

KAJ BOMO PREDSTAVILI?

Na usposabljanju vam bomo predstavili digitalno orodje, s katerim je mogoče izvajati učne simulacije realnih poslovnih problemov, v katerih lahko sodelujejo študenti in mentorji (učitelji) ene ali več visokošolskih inštitucij. 

Uporabiti bo mogoče že razvite simulacije (ki so nastale v okviru izvajanja projekta), prav tako pa se boste naučili, kako razviti lastne simulirane primere poslovnih (ali drugih) problemov. Veliko prednost digitalnega orodja vidimo v možnostih virtualnih izmenjav, saj se lahko povezujete z drugimi visokošolskimi inštitucijami v Sloveniji in v tujini ter na ta način omogočite študentom in tudi učiteljem, da pridobijo dragocene izkušnje v mednarodnem sodelovanju.

KOMU JE USPOSABLJENJE NAMENJENO?

Usposabljanje je namenjeno pedagogom in strokovnim delavcem (npr. projektne pisarne).

PROGRAM

09:30 – 10:00 Registracija

10:00 – 11:00 Predstavitev rezultatov projekta SOS IB

11:00 – 11:30 Pogostitev

11:30 – 16:00 Usposabljanje:

  • Digitalne učne simulacije in inovativna pedagogika
  • Kreiranje simulacije realnega problema s pomočjo digitalnega orodja
  • Navodila učiteljem (mentorjem) za praktično uporabo digitalnega orodja (prikaz postopkov od razvoja simulacije do izvedbe s študenti na konkretni simulaciji)
  • Seznanitev udeležencev z že razvitimi simulacijami (ki jih bodo v okviru digitalnega orodja lahko tudi uporabljali) in prenos izkušenj vpeljave simulacij v učne procese sodelujočih partnerjev na projektu

Usposabljanje in uporaba orodja ter simulacij je brezplačna. 

VSEBINE BOSTA PREDSTAVILI:

Mag. Nataša Pustotnik je predavateljica na Visoki šoli za računovodstvo in finance že od ustanovitve šole. Ima več kot 20 let izkušenj s poučevanjem in uživa v delu s študenti. Pri vsebinah s področij osnove računovodstva, stroškovno računovodstvo in poslovodno računovodstvo vedno išče možnosti vključevanja praktičnih primerov v učne vsebine, kar študentom omogoči pridobivanje ustreznih kompetenc za samostojno delo v računovodstvu in financah. Delovne izkušnje je pridobila na področju prodaje, razvoja izobraževalnih programov in poslovnega svetovanja za podjetnike, prav tako ima vrsto let praktičnih izkušenj z vodenjem računovodstva za podjetja. Odprta je za inovativne pristope pri poučevanju, zlasti pri učenju na daljavo, zato je sodelovanje v projektu S.O.S IB zanjo dragocena izkušnja. Aktivno je sodelovala pri razvoju digitalnega orodja in pri pripravi učnih simulacij mednarodnih podjetij, ki jih je v okviru projektne skupine s študenti tudi že uspešno testirala.

Darinka Kamensek

Mag. Darinka Kamenšek je predavateljica na Visoki šoli za računovodstvo in finance že od vsega začetka delovanja šole. Poučevanje vsebin s področja finančnega računovodstva, zahtevnejših področjih finančnega računovodstva, računovodskega poročanja in revizije je bilo vedno povezano z izvajanjem praktičnih del na teh področjih. 25 let je opravljala delo pooblaščene revizorke z veljavno licenco za delo in v stiku z naročniki opazovala, kako pomembno je praktično znanje računovodij, ki pa ga žal v času študija pridobijo premalo. Zaradi tega se je porodila tudi ideja, kako študente čim bolje pripraviti na praktično delo v podjetjih, kako jih naučiti povezovanja s strokovnjaki drugih področij in kako svoje znanje celostno uporabiti pri reševanju konkretnih izzivov v podjetju. Najboljši način za to je vključevanje študentov v praktične primere, ki simulirajo delo v podjetju in povezujejo druge strokovnjake tako doma in v tujini, že v času študija. Trajnostno poslovanje in posledično poročanje o napredku na tem področju sodi v Darinkino področje računovodskega poročanja, zato so tudi njene učne simulacije tesno povezane s trajnostnimi vsebinami.

 

Prijavljam se na usposabljanje

Pridružite se nam

Datum: 11. september 2024 ob 10:00

Kje: Visoka šola za računovodstvo in finance, Ljubljana (Stegne 21c, II. nadstropje, levo)

Usposabljanje in uporaba orodja ter simulacij je brezplačna. 

***************************

Svojo udeležbo potrdite do 5. 9. 2024

Za morebitne dodatne informacije smo vam na voljo na: international@vsr.si

Financirano s strani Evropske unije. Izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorjev in ni nujno, da odražajo stališča in mnenja Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo (EACEA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti EACEA.

Scroll to Top