E-UČILNICA | Mala šola SRS | E-INDEKS | URNIK | Akademski koledar

CERTIFICIRANI
FINANČNI
RAČUNOVODJA

certificirani-splet
certificirani-splet

Kot certificirani finančni računovodja
boste imeli sposobnost samostojne priprave različnih vrst računovodskih poročil, glede na potrebe uporabnika. 

V programu je poudarjeno pridobivanje praktičnih veščin, ki so neposredno uporabne v delovnem okolju, kot so evidentiranje poslovnih dogodkov, priprava računovodskih poročil in uporaba računalniških programov, kot je Excel.

ZAKAJ PRIDOBITI CERTIFIKAT?

Certifikat je jamstvo, da znate pridobljeno znanje uporabiti v praksi.

Zakaj bi se pridružili programu?

Pooblaščeni revizorji, ki se ukvarjajo z revidiranjem letnih poročil srednje in velikega obsega, opažajo pomanjkanje strukturiranega znanja med zaposlenimi v finančnem računovodstvu

To pomanjkanje znanja pogosto vodi v pripravo slabih in nestrokovnih računovodskih poročil

Poleg tega se računovodje pogosto soočajo s težavami pri pravilni interpretaciji računovodskih poročil, ki so včasih delno pripravljena z uporabo informacijskih sistemov, ki jih ne razumejo. 

Ključne kompetence in učni izidi programa:

 • Interdisciplinarno razumevanje finančnega računovodstva: Razvijanje sposobnosti za razumevanje in uporabo slovenskih računovodskih standardov ter pravnih podlag finančnega računovodstva.
 • Kritično razmišljanje in kreativno reševanje problemov: Razvijanje sposobnosti za kritično analizo in reševanje kompleksnih problemov na področju finančnega računovodstva.
 • Sledenje novostim in učinkovita komunikacija: Usposabljanje za sledenje novostim na področju finančnega računovodstva ter učinkovito komunikacijo in prezentacijo računovodskih informacij.
 • Praktične veščine: Poudarek programa je na praktičnih veščinah, ki so neposredno uporabne v delovnem okolju, vključno z evidentiranjem poslovnih dogodkov, pripravo računovodskih poročil in uporabo Excela za obdelavo podatkov.
 • Certifikat: Po uspešnem zaključku programa prejmete certifikat, ki potrjuje vaše kompetence, kar povečuje vaše možnosti za zaposlitev ali napredovanje v karieri.
 • Individualno prilagojen program: Program je prilagojen tako tistim, ki že imajo osnovno znanje, kot tudi popolnim začetnikom, s čimer omogoča optimalno učno izkušnjo za vse udeležence.

TUKAJ SE PRIČNE VAŠA NOVA KARIERA

Prenesite si brošuro o študiju in študijskih programih.

INFORMACIJE CERTIFICIRANI FINANČNI RAČUNOVODJA

Postani certificirani finančni računovodja. 

Pridobitev certifikata vam bo odprla nove karierne možnosti. S pridobljenim znanjem boste sposobni zagotoviti kakovostno vodenje računovodske funkcije v podjetju ter prispevati k boljšim poslovnim odločitvam pri upravljanju s financami.

” Program izpopolnjevanja Certificirani poslovodni finančni računovodja odpira nove karierne možnosti. “

Po končnem programu boste:

 • Znali samostojno evidentirati poslovne dogodke in pripraviti ustrezne knjigovodske listine za sledenje poslovnim transakcijam.
 • Razumeli posamezna določila Slovenskih računovodskih standardov in jih smiselno uporabljali pri evidentiranju poslovnih dogodkov.
 • Pripravljali kakovostna računovodska poročila, primerna tako za zunanje kot notranje uporabnike računovodskih informacij.
 • Učinkovito uporabljali program Excel za obdelavo podatkov iz informacijskih baz, potrebnih za računovodsko poročanje.
 • Kritično razmišljali in reševali kompleksne probleme s področja finančnega računovodstva, ter znali svoje ugotovitve ustrezno komunicirati z zaposlenimi v podjetju.

Trajanje programa: 1 leto

Cilj programa certificiranega finančnega računovodja je usposobiti udeležence za samostojno opravljanje del na področju finančnega računovodstva, tako da bodo sposobni učinkovito evidentirati poslovne dogodke, razumeti in uporabljati Slovenske računovodske standarde, ter pripravljati kakovostna računovodska poročila za zunanje in notranje uporabnike. Program poudarja tudi praktično izobraževanje v uporabi programa Excel za obdelavo podatkov iz informacijskih baz, ki so ključni za računovodsko poročanje. Skozi program se udeleženci naučijo osnov računovodstva, knjigovodskih tehnik ter razvijajo kritično razmišljanje in sposobnost reševanja kompleksnih problemov s področja finančnega računovodstva. S tem programom bodo udeleženci pridobili potrebna znanja in veščine, ki jih potrebujejo za uspešno delo v računovodskem sektorju ter prispevali k učinkovitemu vodenju računovodskih procesov v podjetju.

Predmet in nosilec predmeta za šolsko leto (2024/25)

OBVEZNI PREDMETI

UVOD V RAČUNOVODSTVO | KT: 9 | Opis predmeta 
KNJIGOVODSKI PRAKTIKUM | KT:6 |Opis predmeta
DAVKI ZA FINANČNEGA RAČUNOVODJA | KT:5 | Opis predmeta
FINANČNO RAČUNOVODSTVO S POUDARKOM NA SRS | KT:10 | Opis predmeta
RAČUNOVODSKO POROČANJE Z ANALIZO | KT:8 | Opis predmeta
UPORABA EXCELA ZA PRIPRAVO RAČUNOVODSKIH POROČIL | KT:5 | Opis predmeta

———–

IZBIRNI PREDMETI

MANAGAMENT V RAČUNOVODSTVU | KT:5 | Opis predmeta
RAČUNOVODSKO POROČANJE PO MEDNARODNIH STANDARDIH RAČUNOVODSKEGA POROČANJA | KT: 5| Opis predmeta
ZUNANJE REVIDIRANJE | KT:5 |Opis predmeta 
EU SREDSTVA V SLOVENIJI| KT: 5| Opis predmeta

————

SKUPAJ KT (kreditnih točk): 48

*Študenti, ki prihajajo iz drugih šol uveljavljajo pridobljena znanja z vlogo na Komisijo za študijske zadeve.
**Priznanje se opravi na podlagi vloge na Komisiji za študijske zadeve.

Po končanih predavanjih študent opravi za vsak predmet posebej izpit – podrobnosti glede izpita si preberete v učnem načrtu predmeta.

Trajanje programa: 1 leto

V program CFR se lahko vpišejo kandidati, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • Udeleženci morajo imeti pridobljeno najmanj srednješolsko izobrazbo, zaželena pa je višješolska ali visokošolska izobrazba.
 • Izkušnje s področja finančnega računovodstva in drugih oblik dela niso potrebne, razen za kandidate s srednješolsko izobrazbo se zahteva pet let delovnih izkušanje na področju finančnega računovodstva.

Izpolnjevanje pogojev za vpis preverja posebna komisija, ki jo vsako leto posebej imenuje dekan VŠR.

Celotni program 2.050,00 € (plačilo ob enkratnem znesku).

Plačilo celotnega programa na obroke 2.100,00 € (možnost plačila na 10 obrokov).

Cena vsebuje študijsko literaturo in 3x opravljanje izpita.

PLAČILO

Z udeležencem se sklene Pogodba o prevzemu študijskih obveznosti in plačilu šolnine za program Certificirani finančni računovodja – CFR.

Kotizacija se plača na VŠR, Stegne 21c, 1000 Ljubljana; 6100 0002 3633815 odprt pri Delavski hranilnici d.d.

Cena posamezne kreditne točke:

 • Za študente in diplomante VŠR: cena 1 KT = 43 EUR
 • Za zunanje udeležence: cena 1 KT = 61 EUR

Ga. Marjana Berghaus
marjana.berghaus@vsr.si
gsm. 041 413 056

Za elektronsko prijavo za vpis kliknite TUKAJ

Scroll to Top