E-UČILNICA | Mala šola SRS | E-INDEKS | URNIK | Akademski koledar

VODSTVO VŠR

Dekanja
mag. Darinka Kamenšek

Pooblaščena revizorka, državna notranja revizorka, certificirana poslovodna računovodkinja, certificirana preiskovalka prevar, visokošolska učiteljica.

Mag. Darinka Kamenšek ima dolgoletne izkušnje pri reviziji, reorganizacijah poslovanja in vzpostavitvah informacijskih sistemov v podjetjih. Svojo poslovno pot je začela v Abecedi d. o. o. kot pripravnik v reviziji in jo nadaljevala v reviziji. Od leta 2002 naprej je pooblaščena revizorka z veljavno licenco za delo. Leta 2002 je magistrirala na Ljubljanski ekonomski fakulteti s temo s področja revizije. V svoji praksi je sodelovala in vodila različne reorganizacijske in organizacijske projekte.

Poleg tega ima bogate izkušnje na izobraževalnem področju. Na Visoki šoli za računovodstvo in finance je dekanija in nosilka in predavateljica več strokovnih predmetov. Zraven tega predava tudi na drugih visokošolskih zavodih in na različnih strokovnih seminarjih.

Doc. dr. Branko Mayr
Prodekan za kakovost in študijske zadeve

Certificirani revizor, certificirani ocenjevalec vrednosti podjetij, certificirani poslovodni računovodja, certificirani preiskovalec prevar, državni notranji revizor, stalni sodni izvedenec za več ekonomskih področij, visokošolski učitelj.

Dr. Branko Mayr že več kot 30 let deluje v revizijski družbi Abeceda d. o. o., ki se je večkrat preoblikovala in danes deluje kot Abc revizija d. o. o. V vlogi pooblaščenega revizorja, ocenjevalca vrednosti podjetij in davčnega svetovalca je sodeloval pri revidiranju, ocenjevanju vrednosti, organiziranju, saniranju, reorganiziranju več kot 600 slovenskih podjetij, med njimi Poslovni sistem Mercator, Metalna Maribor, Elektrokovina Maribor, Nafta Lendava, Slovenske železarne, HIT Nova Gorica, Slovenske železnice, Luka Koper, Cimos Koper itd.

Branko Mayr je bil in je član številnih strokovnih komisij za področja računovodstva, kontrolinga, nadzora, ekonomike, davkov in podobno. Prav tako je sodeloval v nadzornih svetih nekaterih družb. V popisu COBISS ima preko avtorskih enot.

Na Visoki šoli za računovodstvo in finance je nosilec in predavatelj več strokovnih vsebin, trenutno opravlja tudi naloge prodekana šole. Poleg tega je bil in je nosilec oziroma predavatelj računovodsko-finančnih vsebin še na več drugih fakultetah in visokih šolah. Pogosto predava strokovne vsebine na različnih strokovnih seminarjih in konferencah v Sloveniji in tujini.

Branko Mayr je avtor oziroma soavtor več kot 500 bibliografskih enot s strokovnega področja, ki ga pokriva (sanacije, poslovni načrti, ocenjevanje vrednosti, davki, revizija, računovodstvo, itd.)

OSTALA ORGANIZIRANOST ŠOLE

Pisarna za mednarodno sodelovanje in projekte

LOGO VSR

Mojca Mayr
E-pošta: mojca.mayr@vsr.si
Barbara Drole
E-pošta:
 barbara.drole@vsr.si

Referat šole Ljubljana
Stegne 21 c, 1000 Ljubljana

Telefon: 00386 (0) 59 090 960

Uradne ure so:

PON in ČET od 10.00 – 12.00 po telefonu

Uradne ure na lokaciji po predhodni najavi.

E-pošta: referat@vsr.si

Referat šole Maribor
Partizanska cesta 26, 2000 Maribor

Marjana Berghaus

Telefon:
 00386 (0) 2 229 80 83

Uradne ure so:

PON do ČET od 10.00 – 12.00 po telefonu.

Uradne ure na lokaciji v četrtek med 15.00 – 16.00 (predhodna najava)

E-pošta:
 info@vsr.si
E-pošta: marjana.berghaus@vsr.si

Knjižnica prof. dr. Ivana Turka

Andreja Može, dipl. univ. bibliotekarka
vodja knjižnice

Uporabniki lahko publikacije ali informacije v zvezi z literaturo  naročijo tudi po:

  • Telefon: 00386 (0) 59 090 961
  • Gsm: 00386 (0) 41 804 583
  • E-pošta: knjiznica@vsr.si

Uradne ure so le po predhodnem telefonskem dogovoru.

VIRTUALNA KNJIŽNICA:  COBISS+

Scroll to Top