Organi VŠR

ORGANI VŠR

mag. Darinka Kamenšek, dekanja

Predsednik akademskega zbora : doc. dr. Živko Bergant

Akademski zbor šole sestavljajo vsi visokošolski učitelji, znanstveni delavci in visokošolski sodelavci.

Pri delu akademskega zbora sodelujejo tudi predstavniki študentov, pri čemer je njihovo število najmanj ena petina članov akademskega zbora.

Predstavniki študentov v akademskem zboru v šolskem letu 2020/21 so: 

 • Gregor Gorenc
 • Mehmedić Sanja
 • Carmen Kobal Slokar

Zapisnik akademskega zbora

Člani:

 • dr. Branko Mayr
 • dr. Živko Bergant
 • mag. Darinka Kamenšek
 • mag. Dejan Petkovič
 • mag. Nataša Pustotnik
 • dr. Mateja Gorenc

Predstavnika študentov v senatu v šolskem letu 2020/21 sta:

 • Maja Dragić
 • Bor Lenarčič

Zapisnik senata

Predsednik upravnega odbora: doc. dr. Branko MAYR

Predstavnik študentov: Sanja Mehmedić

Drugi člani upravnega odbora:

  • Marjana Berghaus (predstavnica zaposlenih na VŠR)
  • mag. Darinka Kamenšek
  • dr. Živko Bergant 

Zapisnik upravnega odbora

IZVOLJENI ŠTUDENTJE V ŠTUDENTSKI SVET – 2020/21

1. Letnik: Tanja Belec
2. Letnik: Jaka Tomšič, Kati Žunkovič
3. Letnik: Katarina Cimperman
4. Letnik: Lejla Musić
5. Letnik: Gregor Gorenc

Predsednik študentskega sveta: Tanja Belec

Podpredsednik študentskega sveta: Katarina Cimperman
Predstavnik študentov za upravni odbor: Lejla Musić
Predstavnika študentov za senat: Tanja Belec, Jaka Tomšič
Predstavniki študentov za akademski zbor: Jaka Tomšič, Gregor Gorenc, Katarina Cimperman
Predstavnik študentov za člana Komisije za kakovost: Kati Žunkovič

Prodekan študent: Tanja Belec

Zapisnik študentskega sveta

KOMISIJA ZA KAKOVOST

Člani:

 • Predsednik: doc.dr. Branko Mayr
 • Član: mag. Dejan Petkovič
 • Član: mag. Darinka Kamenšek
 • Predstavnik študentov: aktualen predstavnik študentov je razviden v zavihku študentski svet

Rezultate predstavljamo v letnem samovevlavacijskem poročilu, ki ga vsako leto pripravi Komisija za študijske zadeve in kakovost.

Poslovnik kakovosti VŠR


KOMISIJA ZA ŠTUDIJSKE ZADEVE

Člani:

 • Predsednik: doc.dr. Branko Mayr
 • Član: doc.dr. Živko Bergant
 • Član: mag. Darinka Kamenšek
 • Predstavnik študentov: aktualen predstavnik študentov je razviden v zavihku študentski svet

Poslovnik komisije za študijske zadeve


KOMISIJA ZA IMENOVANJA

 • Predsednik: doc.dr. Živko Bergant
 • Član: doc.dr. Branko Mayr
 • Član: mag. Darinka Kamenšek
 • Predstavnik študentov: aktualen predstavnik študentov je razviden v zavihku študentski svet


Merila za volitve v nazive visokošolskih učiteljev in viskošolskih sodelavcev.
Navodila za izvajanje meril za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev na VŠR.


KOMISIJA ZA PRITOŽBE ŠTUDENTOV

Komisijo imenuje senat šole za vsak primer posebej. V komisiji so:

 • Predsednik: član senata
 • Član: visokošolski učitelj
 • Predstavnik študentov: aktualen predstavnik študentov je razviden v zavihku študentski svet

Zapisniki komisij

KATEDRA ZA RAČUNOVODSTVO

Predstojnik katedre je:

Člani katedre so predavatelji računovodskih predmetov

KATEDRA ZA FINANCE

Predstojnik katedre je:

Člani katedre so predavatelji finančnih predmetov, ekonomike in ekonomije

KATEDRA ZA OSTALA PODROČJA

Predstojnik katedre je:

Člani katedre so predavatelji predmetov, ki niso zajeti v ostalih katedrah

Scroll to Top