E-UČILNICA | Mala šola SRS | E-INDEKS | URNIK | Akademski koledar
Projekt SOS

SOS je za ne vem koga...

Mednarodni strateški projekt Simulation of Sustainable International Business (S.O.S. IB), podprt preko programa Erasmus+, povezuje tri visokošolske institucije s področja računovodstva, financ in managementa ter inštitut za družbeno odgovorno poslovanje pri razvoju digitalnih simulacij na temo trajnostnega mednarodnega poslovanja.

Simulacije bodo izvajane v digitalnem orodju ter v prilagojeni obliki tudi v obliki mobilne igre. Omogočile bodo (spletno) mednarodno sodelovanje predavateljev pri razvijanju inovativnih pedagoških vsebin in mednarodno sodelovanje študentov pri usvajanju znanj preko praktičnih simuliranih primerov.

 

V okviru projekta pa bomo tudi opazovali, kako uvajanje mednarodnih inovativnih digitalnih učnih praks vpliva na krepitev procesov internacionalizacije vključenih visokošolskih institucij. Nadejamo se uspešnega sodelovanja, h kateremu preko širše uporabe rezultatov vabimo tudi vse druge zainteresirane šole, podjetja, nevladne organizacije in posameznike.

O projektu SOS

Trajanje projekta

Članstvo vam omogoča neomejen dostop do vseh gradiv in novosti, ki jih bomo mesečno dodajali. Obveščali pa vas bomo tudi morebitnih spremembah.

Partnerji projekta

Že več kot 20 videoposnetkov, na katerih so razloženi SRS standardi

Namen projekta

S pomočjo priloženih gradiv lahko spremljate in samostojno rešujte primere. Že več kot 20 pojasnjevalnih gradiv

Ponazoritve knjiženj

Že več kot 150 ponazoritev knjiženj, ki jih lahko takoj prenesete v svojo vsakdanjo prakso

Excel pripomočki

Priloženi so že trije Excel pripomočki, ki vam pomagajo pri konkretnih izračunih in takojšnjo uporabo predstavljenih določil standardov

Vsak mesec nove vsebine

Vsak mesec dodamo najmanj tri nove vsebine vsebine. Obveščali pa vas bomo tudi o vseh novostih in spremembah,

Poglejmo kratek primer, kaj se je Jasna naučila v Mali Šoli SRS.

V podjetju so se odločali, da bi kupili nepremičnino kot naložbo. Jasna se je naučila, da so lahko učinki na računovodske izkaze različni.
Poglejmo, kako je to predstavila direktorju
Kako boste s pomočjo Male šole SRS razumeli standarde?

Za gospodarske kategorije (Standardi I) so pripravljeni video posnetki in primeri knjiženj, kjer vam vsebino standarda predstavimo na slikovit in razumljiv način

  • Video posnetke si neomejeno krat pogledate v času trajanja vaše naročnine. 
  • Izpišete si lahko prosojnice, da boste lažje sledili vsebini video posnetka in si tudi oblikovali lastne zapiske
  • V pdf obliki imate na razpolago primere knjiženj poslovnih dogodkov, ki se povezuje na posamezna določila SRS; te primere knjiženj si lahko izpišete in jih neposredno uporabite za lastne poslovne dogodke.
  • Pripomočki v Excelu, ki vam služijo za pripravo poslovnih dogodkov za knjiženje, kot nap. pripomoče za izračun Parvice do uporabe, kadar morate svoj poslovni najem pripoznati v poslovnih knjigah.

Za standarde zunanjega računovodskega poročanja (Standard II) so pripravljeni video posnetki, pojasnejvalna gradiva in pripomočke v Excelu »Bilance«:

  • Video posnetke si neomejeno krat pogledate v času trajanja vaše naročnine. 
  • Pripomoček v Excelu »Bilance« je zalo enostavno uporabljiv za pripravo vseh štirih računovodskih izkazov: bilanca stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz denarnih tokov in izkaz gibanja kapitala. Datoteka »Bilance« vam omogoča na podlagi vnosa tri-mestnih kontov pripravo teh izkazov, ki so v taki obliki, da jih lahko enostavno kopirate v vaše letno poročilo ali druga računovodska poročila, ki jih potrebujete
  • Pisna navodila za uporabo datoteke »Bilance«, kakor tudi prikaz praktične uporabe v video posnetku, kjer lahko sledite posameznim fazam vnosa in uporabe.
  • Datoteko »Bilance« si prenesete na svoj računalnik in jo nato uporabljate za lastne potrebe

Za vse zgoraj naštete vsebine bomo mesečno dopolnjevali vsebine z novimi primeri in aktualnimi vprašanji, ki jih bomo prejeli tudi v vaše strani

  1. O novo dodanih vsebinah vas bomo po maili enkrat na mesec obvestili
  2. Lahko jih pa spremljajte tudi sami v okviru svoji pravic, ki jih pridobite s članstvom

IZ VSEBINE:
Kako so predstavljene vsebine v Mali šoli SRS?

V kratkem videoposnetku smo zbrali izseke iz različnih video predstavitev. Gre zgolj za kratke odlomke iz že obstoječih video posnetkov.  

Imate vprašanja? Pišite nam.

Scroll to Top