E-UČILNICA | Mala šola SRS | E-INDEKS | URNIK | Akademski koledar

TRAJNOSTNO POSLOVANJE IN PRIPRAVA TRAJNOSTNIH POROČIL

VŠR -web- bannerji (9)

SEMINAR, 18. 9. 2024

TRAJNOSTNO POSLOVANJE IN PRIPRAVA TRAJNOSTNIH POROČIL - Reševanje poslovnih izzivov s pomočjo simulacije

Se soočate z izzivi pri pripravi poročil, ki natančno odražajo trajnostna prizadevanja vaše organizacije? Imate v podjetju ali zavodu že ustrezna znanja in izkušnje s trajnostnega poročanja, vendar jih s težavo učinkovito prenašate med vse zaposlene?

Se občasno srečujete z drugimi trajnostnimi izzivi v vašem poslovanju, ki bi jih lažje rešili s kakovostno in ekonomično platformo za zaposlene?

Če ste se poistovetili s katerim od navedenih izzivov, vas vabimo na brezplačno usposabljanje za reševanje poslovnih izzivov s področja trajnostnega poslovanja in priprave trajnostnih poročil.

KDAJ?

Datum: 18. september 2024 ob 10:00 

Kje: Visoka šola za računovodstvo in finance, Ljubljana (Stegne 21c, II. nadstropje, levo)

DOGODEK JE BREZPLAČEN

Predstavili vam bomo metodo simulacije, ki s pomočjo inovativne digitalne platforme omogoča lažje povezovanje zaposlenih in oblikovanje rešitev za poslovne izzive.

O PLATFORMI

Digitalna platforma SOS IB, ki smo jo razvili v okviru mednarodnega projekta Simulation of Sustainable International Business, omogoča iskanje rešitev poslovnih izzivov znotraj organizacije, usklajevanje med različnimi oddelki ali zaposlenimi in skupno sprejemanje odločitev. Zaradi teh značilnosti je nadvse uporabna pri procesih trajnostnega poročanja in poslovanja. Na usposabljanju vas bomo seznanili z različico platforme SOS IB, ki je prilagojena uporabi v podjetjih in zavodih.

Usposabljanje vam bo omogočilo racionalizacijo postopkov odločanja in poročanja ter pripomoglo k učinkovitemu prenosu znanj znotraj vaše organizacije.

KAJ BOMO PREDSTAVILI?

Usposabljanje bodo izvedli naši predavatelji z izkušnjami na področju trajnostnega poslovanja in uporabe simulacij.

Predstavili vam bomo najpogostejše izzive s področja trajnostnega poročanja in praktične rešitve za njihovo skupno premagovanje (npr. zbiranje podatkov, delegiranje nalog v organizaciji ipd.) ter vas usposobili za optimizacijo teh procesov preko simulacij v novi digitalni platformi SOS IB.

Usposabljanje vam bo omogočilo racionalizacijo postopkov odločanja in poročanja ter pripomoglo k učinkovitemu prenosu znanj znotraj vaše organizacije.

PROGRAM

09:30 – 10:00: Registracija

10:00 – 11:20: Predstavitev projekta SOS IB

11:20 – 13:30: Seminar in usposabljanje

  • Komu je platforma namenjena in za kaj jo lahko uporabljate?
  • Predstavitev uporabe platforme na primeru konkretnega poslovnega izziva
  • Kako preko platforme graditi in oblikovati trajnostna poročila?
  • Razprava in odgovori na vaša vprašanja

13:30 – 14:00: Pogostitev s preizkušanjem mobilne igre o trajnostnem poslovanju

Veselimo se priložnosti, da vas spoznamo in vam ponudimo sodobno digitalno rešitev za reševanje vaših poslovnih izzivov.

VSEBINE BODO PREDSTAVILE:

Dr. Mojca Gornjak je Strokovnjakinja na računovodskem, finančnem in davčnem področju in na področju forenzičnih preiskav v financah in računovodstvu. Mojca je izkušena strokovnjakinja v računovodstvu in financah, kot tudi na področju forenzičnih preiskav na področju računovodstva in financ. Po izobrazbi je doktorica znanosti in je habilitirana docentka za ekonomske vede. Njena področja raziskovanja so Mednarodni standardi računovodskega poročanja, Slovenski računovodski standardi, poslovodno računovodstvo, upravljanje znanja, davki in finance. Predava na različnih fakultetah in študentom prenaša znanje s področja financ, davkov in računovodstva. Pridobila je naziv »certificirane preiskovalke prevar na področju financ in računovodstva« pri Visoki šoli za računovodstvo in finance. Njena glavna področja dela vključujejo forenzično računovodstvo, svetovanje na področju Mednarodnih standardov računovodskega poročanja in/ali Slovenskih računovodskih standardov, DDV, dohodnino, DDPO, trajnostno poročanje. Trenutno je njeno strokovno delo usmerjeno v trajnostno poročanje.

Mag. Nataša Pustotnik je predavateljica na Visoki šoli za računovodstvo in finance že od ustanovitve šole. Ima več kot 20 let izkušenj s poučevanjem in uživa v delu s študenti. Pri vsebinah s področij osnove računovodstva, stroškovno računovodstvo in poslovodno računovodstvo vedno išče možnosti vključevanja praktičnih primerov v učne vsebine, kar študentom omogoči pridobivanje ustreznih kompetenc za samostojno delo v računovodstvu in financah. Delovne izkušnje je pridobila na področju prodaje, razvoja izobraževalnih programov in poslovnega svetovanja za podjetnike, prav tako ima vrsto let praktičnih izkušenj z vodenjem računovodstva za podjetja. Odprta je za inovativne pristope pri poučevanju, zlasti pri učenju na daljavo, zato je sodelovanje v projektu S.O.S IB zanjo dragocena izkušnja. Aktivno je sodelovala pri razvoju digitalnega orodja in pri pripravi učnih simulacij mednarodnih podjetij, ki jih je v okviru projektne skupine s študenti tudi že uspešno testirala.

Darinka Kamensek

Mag. Darinka Kamenšek je predavateljica na Visoki šoli za računovodstvo in finance že od vsega začetka delovanja šole. Poučevanje vsebin s področja finančnega računovodstva, zahtevnejših področjih finančnega računovodstva, računovodskega poročanja in revizije je bilo vedno povezano z izvajanjem praktičnih del na teh področjih. 25 let je opravljala delo pooblaščene revizorke z veljavno licenco za delo in v stiku z naročniki opazovala, kako pomembno je praktično znanje računovodij, ki pa ga žal v času študija pridobijo premalo. Zaradi tega se je porodila tudi ideja, kako študente čim bolje pripraviti na praktično delo v podjetjih, kako jih naučiti povezovanja s strokovnjaki drugih področij in kako svoje znanje celostno uporabiti pri reševanju konkretnih izzivov v podjetju. Najboljši način za to je vključevanje študentov v praktične primere, ki simulirajo delo v podjetju in povezujejo druge strokovnjake tako doma in v tujini, že v času študija. Trajnostno poslovanje in posledično poročanje o napredku na tem področju sodi v Darinkino področje računovodskega poročanja, zato so tudi njene učne simulacije tesno povezane s trajnostnimi vsebinami.

 

Prijavljam se na usposabljanje

Pridružite se nam

Datum: 18. september 2024 ob 10:00 

Kje: Visoka šola za računovodstvo in finance, Ljubljana (Stegne 21c, II. nadstropje, levo)

Seminar, uporaba platforme ter simulacij so brezplačni.

***************************

Svojo udeležbo potrdite do 9. 9. 2024.

Za morebitne dodatne informacije smo vam na voljo na: international@vsr.s

Financirano s strani Evropske unije. Izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorjev in ni nujno, da odražajo stališča in mnenja Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo (EACEA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti EACEA.

Scroll to Top