E-UČILNICA | Mala šola SRS | E-INDEKS | URNIK | Akademski koledar

INOVATIVNO UČENJE Z DIGITALNIMI SIMULACIJAMI

PRIDRUŽITE SE NAM PRI SIMULACIJAH TRAJNOSTNEGA MEDNARODNEGA POSLOVANJA

Simulacije se odvijajo v spletnem okolju in omogočajo mednarodno in interdisciplinarno sodelovanje predavateljev pri razvoju inovativnih pedagoških vsebin. 

Študentom pa omogočajo izkušnjo in učenje samostojnega, timskega in interdisciplinarnega dela prek praktičnih simuliranih primerov.

Simulacije so podprte z digitalnim orodjem SOS IB.

Kot da gre zares! Poučevanje in učenje s pomočjo simulacij omogoča inovativno, interaktivno in realistično učno okolje.

KAKO SE PRIDRUŽITI?

Predavatelji znotraj digitalnega orodja pripravijo primere simulacij in določijo študente, ki bodo primer reševali. 

ADMINISTRATOR

ORGANIZACIJA (VISOKOŠOLSKI ZAVOD) določi administratorja, ki uredi profil organizacije in doda predavatelje v digitalno orodje.

PREDAVATELJI

Predavatelj izpolni svoj osebni profil. Predavatelji v orodju uporabljajo že obstoječe ali razvijajo nove simulirane primere, pri tem medsebojno sodelujejo. V svoje simulacije vključijo in v njih mentorirajo svoje študente.

ŠTUDENTI

Študenti rešujejo simulirane primere mednarodnega poslovanja. Pri tem zavzemajo različne vloge (npr. računovodja, finančnik, pravnica, tržnik, manager za trajnostni razvoj, direktorica) in medsebojno sodelujejo.

VKLJUČITE SVOJ VISOKOŠOLSKI ZAVOD

Orodje že uporabljajo predavatelji in študenti iz različnih držav. Če se želite priključiti, stopite v stik z nami in dodelili vam bomo administratorsko geslo. 

KAKO SE ŠTUDENTI VKLJUČUJEJO V SIMULACIJE?

Študentje pristopijo k simuliranemu primeru, ki izhaja iz poslovne prakse in predstavlja določen poslovni izziv (npr. odločitev za naložbo in njeno utemeljitev).

Mentorji študentom dodelijo vloge v podjetju glede na njihovo področje študija (npr. računovodje, davčni svetovalci, analitiki, finančniki) in jih razporedijo v (mednarodne) skupine. 

V vsaki skupini si študenti sami razporejajo naloge in skupaj rešujejo zastavljeni izziv.

Pravilni odgovori niso vnaprej določeni.

Mentorji spremljajo svoje študente in jih individualno usmerjajo. Ob zaključku vse skupine primerjajo svoje rešitve primera.

KAKO POTEKA SODELOVANJE?

SIMULACIJE

Vsak predavatelj vidi predloge že razvitih simulacij, ki jih lahko prilagodi in uporabi pri svojem poučevanju. Ali pa v orodje vnese popolnoma novo predlogo simulacije, ki bo vidna vsem predavateljem v orodju. Pri oblikovanju končnih verzij in izvedbi simulacij sodeluje več predavateljev.

ISKANJE PREDAVATELJEV

Vsak predavatelj v svoj profil vnese svoja strokovna področja, s katerimi želi sodelovati. Na ta način se oblikuje baza, ki omogoča iskanje predavateljev za sodelovanje v simulacijah.

SODELOVANJE MED ŠTUDENTI

Študenti, ki prevzamejo dodeljene vloge, si razdelijo naloge. Rešitev naloge vsak objavi v orodju, njegov mentor pa mu lahko poda individualno povratno informacijo. Na podlagi rešenih nalog študenti skupaj sprejmejo končno odločitev za simuliran primer.

CILJI

Spodbujanje in učenje interdisciplinarnega sodelovanja.

Spodbujanje mednarodnega sodelovanja predavateljev in študentov.

Boljše razumevanje različnih vlog v podjetju.

Sposobnost reševanja konkretnih poslovnih izzivov, s poudarkom na trajnosti.

Zakaj se 
pridružiti 
?

Inovativno, interaktivno in realistično digitalno učno okolje

Mednarodno sodelovanje pri razvoju učnih vsebin brez potrebe po fizični mobilnosti

Interdisciplinarno poučevanje in učenje trajnostnega mednarodnega poslovanja

Izvajamo 
usposabljanja

Naslednje usposabljanje za uporabo digitalnega orodja in razvoj simuliranih primerov bo potekalo 11. 9. 2024.

Program in prijava.

Ob velikem zanimanju bomo razpisali dodatne termine usposabljanj. Vaš interes izrazite v desnem kontaktnem obrazcu.

Za dodatne informacije nas lahko kontaktirate na: international@vsr.si.

Registracija v orodje

Financirano s strani Evropske unije. Izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorjev in ni nujno, da odražajo stališča in mnenja Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo (EACEA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti EACEA.

Scroll to Top