E-UČILNICA | Mala šola SRS | E-INDEKS | URNIK | Akademski koledar

CERTIFICIRAN STROKOVNJAK ZA OBRAČUN PLAČ

Pridobite znanje, ki ga potrebujete, da postanete dober strokovnjak za obračun plač. Program je zanimiv za vas, če:

 • želite postati strokovnjak za obračun plač; 
 • želite poglobiti svoje strokovno znanje;
 • želite razumeti, kako in na kakšen način se plače in druge osebne prejemke obračuna. 

Program je nastal na pobudo ZRS in v sodelovanju z računovodji, ki se vsakodnevno srečujejo z izzivi obračunavanja plač in drugih osebnih prejemkov.  

 Več o tem pove predsednik ZRS g. Aleksander Štefanac v spodnjem prispevku. 

Postanite certificiran strokovnjak za obračun plač

Zbiramo prijave za novo šolsko leto

Začnemo 19. septembra 2024!

Prijavite se!

ZAKAJ IZBRATI PROGRAM?

KAJ SO POVEDALI O IZOBRAŽEVANJU?

INFORMACIJE CERTIFICIRAN STROKOVNJAK ZA OBRAČUN PLAČ

Celoten program vsebuje dva predmeta, v okviru katerih bodo zajete vse potrebne vsebine.

Osnove in pravni okviri  za izvajanje  kadrovsko – računovodskega področja (3 srečanja)

 

 1. Zakon o delovnih razmerjih  
 2. Kolektivne pogodbe
 3. Interni akti
 4. Kadrovske evidence
 5. Personalne mape
 6. Sistematizacija delovnih mest

Obračun plač – delovna razmerja in druga odvisna razmerja (5 srečanj)

 1. Postavke obračuna plače
 2. Osnove za nadomestila
 3. Regres
 4. Nagrade
 5. Odtegljaji 
 6. Dohodnina 
 7. Olajšave 
 8. Bonitete 
 9. Odpravnina 
 10. Drugi prejemki delavcev
 11. Refundacije 
 12. Potni nalogi 
 13. Posebnosti pri invalidih, napotenih delavcih, rezidentih / nerezidentih 
 14. Dohodek iz osebnega dopolnilnega dela
 15. Nagrada za delo študenta ali dijaka na obvezni praksi
 16. Nagrada vajencu za obvezno praktično delo
 17. Obračun dela preko študentskega servisa
 18. Obračun dela oseb, ki niso v rednem delovnem razmerju
 19. Obračun prispevkov za socialno varnost samozaposlenih
 20. Oddaja obrazcev na ustrezne portale (eDavki, eVem, AJPES)
 21. Razlika pri oddajanju obrazcev za zaposlene pri družbah in zaposlene pri samostojnih podjetnikih
Predavanja bodo dopolnjena z vajami na katerih se bodo izvajali primeri s prakse. Udeleženci bodo znanje utrjevali tudi s samostojnim delom. 
 
Za izvedbo programa bodo poskrbeli predavatelji z dolgoletnimi izkušnjami na področju obračunavanja plač in drugih prihodkov delavcev. 

OSNOVE IN PRAVNI OKVIRI  ZA IZVAJANJE  KADROVSKO – RAČUNOVODSKEGA PODROČJA | KT: 6 | 
OBRAČUN PLAČ – DELOVNA RAZMERJA IN DRUGA ODVISNA RAZMERJA | KT: 4 |
 

SKUPAJ KT (kreditnih točk): 10

Po končanih predavanjih študent/ka opravi za vsak predmet posebej izpit. Skupaj mora opraviti 2 izpita.

Udeleženci morajo imeti pridobljeno najmanj srednješolska izobrazba, zaželena pa je višješolska ali visokošolska izobrazba. Izkušnje iz področja obračuna plač in drugih oblik dela niso potrebne, razen za kandidate z srednješolsko izobrazbo se zahteva pet let delovnih izkušanje na področju obračuna plač.

Udeleženci, po uspešno opravljenem preizkusu znanja, pridobijo potrdilo o uspešno opravljenem izobraževanju na izpopolnjevalnem programu Certificiran strokovnjak za obračun plač.

Na osnovi uspešno opravljenega izobraževanja in vloge za pridobitev certifikata kandidati prejmejo certifikat, ki ga izda Inštitut za poslovodno računovodstvo pri Visoki šoli za računovodstvo in finance. Ti kandidati bodo tudi vpisani v register Certificiran strokovnjakov za obračun plač pri Inštitutu za poslovodno računovodstvo pri Visoki šoli za računovodstvo in finance.

Certifikat velja 5 leta in ga je možno po tem obdobju podaljšati za naslednje 5 letno obdobje. Podaljšanje certifikata je možno pod pogojem, da je nosilec v obdobju od pridobitve ali zadnjega podaljšanja certifikata opravil izobraževanja, iz področja obračuna plač ali področij, ki so povezane z obračunom plač, v obsegu 30 ur. Nosilec certifikata dokaže svojo udeležbo na izobraževanjih s potrdilom o udeležbi, programom izobraževanj ter njihovim trajanjem. Izobraževanja potrdi dvočlanska komisija, ki je sestavljena izmed predavateljev v programu. V primeru, da je nosilec certifikata aktivni udeleženec izobraževanj (npr. predava), se mu za vsako uro prizna 3 ure prisotnosti na izobraževanjih. Podrobnosti o pridobitvi certifikata in njegovem podaljšanju so opredeljene v Pravilniku o certificiranem strokovnjaku za obračun plač.

Za postopek podaljšanja certifikata nosilec plača 150,00€.

Cena izobraževanja znaša 1.200,00 EUR na udeleženca in vključuje:

 1. izvedbo predavanj in vaj,
 2. pisno gradivo k vsakemu predavanju,
 3. izvedbo preizkusa znanja,
 4. pridobitev certifikata, 
 5. vpis v register Preizkušenih strokovnjakov za obračun plač pri Visoki šoli za računovodstvo in finance.

POPUSTI

 • Člani Zbornice računovodskih servisov (ZRS) imajo 10 % popust.

PLAČILO

Ob prejeti prijavi boste prejeli predračun za celotni znesek. Plačila izvedete na naslednji način: 

 • Ob prijavi plačate 30 % cene, kar znaša 360 EUR  in je s tem tudi prijava dokončna. 
 • Pred začetkom izobraževanja naslednjih 50 %, kar znaša 600 EUR .
 • Preostanek 240 EUR  pred izvedbo zadnjega predavanja.

ga. Marjana Berghaus
marjana.berghaus@vsr.si
tel.: 02 229 80 83

Številka

Ime

Priimek

CSOP-1
Liljana
Bučar
CSOP-2
Alenka
Kosmač
CSOP-3
Romana
Ciber
CSOP-4
Radmila
Kovačević
CSOP-5
Urška
Brus
CSOP-6
Bernarda
Glavica Martinčič
CSOP-7
Andreja
Koščak
CSOP-8
Karmen
Jeram Stegnar
CSOP-9
Katja
Dolinšek Zajc
CSOP-10
Anja
Justinek
CSOP-11
Andreja
Pintarič
CSOP-12
Merlinda
Ahmeti
CSOP-13
Miha
Bastl
CSOP-14
Danica
Mekinda
CSOP-15
Špela
Brlečič
CSOP-16
Mateja
Draškovič
CSOP-17
Petra
Puklavec
CSOP-18
Natalija
Ferderber
CSOP-19
Bernarda
Praznik
CSOP-20
Jasmina
Zeme
CSOP-21
Anja
Peček
CSOP-22
Sabina
Goljevšček
CSOP-23
Katjuša
Lavrinc
CSOP-24
Katja
Koprivc
CSOP-25
Iva
Tkalec
CSOP-26
Maja
Senekovič
CSOP-27
Marsela
Didović
CSOP-28
JERNEJA
KUKOVICA
CSOP-29
BOR
LENARČIČ
CSOP-30
LARA
FAJFAR
CSOP-31
ANJA
KOBILŠEK
CSOP-32
MOJCA
PERGAR
CSOP-33
SUZANA
BEVEC
CSOP-34
LILI
PRETNAR
CSOP-35
ANDREJA
ANGELOVIĆ
CSOP-36
Špela
PIŠLJAR
CSOP-37
MAJA
DRAGIČ
CSOP-38
TJAŠA
VRATANAR
CSOP-39
DUNJA
SPASIĆ
CSOP-40
JELENA
LOVRIĆ
CSOP-41
TADEJA
RACIĆ
CSOP-42
URŠA
REPŠE
CSOP-43
SARA
STROPNIK
CSOP-44
ANJA
ZUPANČIČ
CSOP-45
URŠKA
JERIČ
CSOP-46
ZLATKO
MAKARIĆ
CSOP-47
DIJANA
BABIĆ
CSOP-48
PETRA
GOSPODARIČ
CSOP-49
EMA
KOBAL
CSOP-50
BRIGITA
SETNIKAR
CSOP-51
IVANKA
ŽNIDARŠIČ
CSOP-52
MATEJ MATIC
MURENC
CSOP-53
MATEJA
ZAMAN
CSOP-54
JANKO
FTIČAR

Elektronsko prijavo za vpis na Certificiranega strokovnjaka za obračun plač (PSOP) kliknite TUKAJ

 

Program je namenjen usposabljanju udeležencev za samostojno opravljanje del, ki so povezana z obračunavanjem stroškov dela redno zaposlenih in pogodbenih sodelavcev, ne glede na njihov status

Udeleženci bodo v okviru izobraževanja pridobili znanja na področju:

najpomembnejših internih aktov, ki so vezani na zaposlene;
obračuna plač in drugih dohodkov zaposlenih in drugih prejemkov fizičnih oseb, z vsemi posebnostmi, ki se pri tem lahko pojavljajo;
oddaja obrazcev na ustrezne portale evidentiranja stroškov dela v poslovne knjige.

Poudarek pri usposabljanju je na praktičnem znanju pri obračunu plač. Udeleženci se bodo naučili tehnike obračuna stroškov dela, na način, da bodo znali sami, v svojem informacijskem programu, nastaviti ustrezne parametre za pravilen izračun stroškov dela in honorarjev. 

Prav tako je pri pravno formalnem področju najpomembnejši praktični vidik njegove uporabe za namene obračunavanja stroškov dela in honorarjev.

Postanite
CERTIFICIRAN STROKOVNJAK ZA OBRAČUN PLAČ

Obračun plače in osebnih dohodkov postaja vse bolj kompleksno.

Zaradi različnih oblik dela in sprememb, ki jih trg dela prinaša, morajo biti strokovnjaki za obračune plač pripravljeni na različne scenarije. Opremimo vas z znanjem, ki bo odlična podlaga tudi za prihodnje spremembe.

Naučite se brati zakonodajo s področja obračuna osebnih prejemkov

Zakonodaja se neprestano spreminja. Kot certficiran strokovnjak za plače, boste vedeli, kako in na kakšen način interpretirati zakonodajo.

Naučite se dela v praksi in spoznajte tehnike.

Če razumete strukturo in tehniko, kako so plače in drugi prejemki obračunani, ne boste več odvisni le od enega programa. Hitro se boste lahko priučili dela s katerim koli programom.

URNIK JESEN 2024

Predavanje  

Termin in lokacija

Predavatelji

Osnove in pravni okviri za izvajanje kadrovsko – računovodskega področja 

 

izvedba v predavalnici, 19. september
 v času od 10:00 – 13:15

Simona Štravs

Osnove in pravni okviri za izvajanje kadrovsko – računovodskega področja

 

izvedba v predavalnici 26. september
v času od 10:00 -14:45

Ksenija Prosen

Osnove in pravni okviri za izvajanje kadrovsko – računovodskega področja 

 

Izvedba v predavalnici, 3. oktober
v času od 10:00 – 13:15

Simona Štravs

 

1. IZPITNI ROK za predmet Osnove in pravni okvirji za izvajanje kadrovsko – računovodskega področja

15.  oktober  ob 10:00 

Izpit se izvaja v predavalnici

Obračun plač – delovna razmerja in druga odvisna razmerja

Izvedba v predavalnici, 17. oktober
v času od 10:00 – 14:00

mag. Nataša Pustotnik

Obračun plač – delovna razmerja in druga odvisna razmerja

Izvedba v predavalnici, 24. oktober
v času od 10:00 – 14:00

Simona Štravs

Obračun plač – delovna razmerja in druga odvisna razmerja

Izvedba v predavalnici, 7. november
v času od 10:00 – 14:00

Ksenija Prosen

Obračun plač – delovna razmerja in druga odvisna razmerja

Izvedba v predavalnici, 14. november
v času od 10:00 – 14:00

mag. Dejan Petkovič in mag. Nataša Pustotnik

1. IZPITNI ROK za predmet Obračun plač – delovna razmerja in druga odvisna razmerja

 2. IZPITNI ROK za predmet Osnove in pravni okvirji za izvajanje kadrovsko – računovodskega področja

2. IZPITNI ROK za predmet Obračun plač – delovna razmerja in druga odvisna razmerja

3. IZPITNI ROK za predmet Osnove in pravni okvirji za izvajanje kadrovsko – računovodskega področja

3. IZPITNI ROK za predmet Obračun plač – delovna razmerja in druga odvisna razmerja

28. november ob 10:00

 

9. januar 2025 ob 10:00

 

9. januar 2025 ob 10:00

10.april 2025 ob 10:00

 

10. april 2025 ob 10:00 

Izpiti se izvaja v predavalnici.

 

Izpiti se izvaja v predavalnici.

 

Izpiti se izvaja v predavalnici.

Izpiti se izvaja v predavalnici.


Izpiti se izvaja v predavalnici.

Izobraževanje se bo izvedlo delno v živo delno preko spleta. Predavanja v živo potekajo na lokaciji VŠR, predavanja preko spleta potekajo v aplikaciji Microsoft teams. Vsa predavanja se posnamejo in bodo za udeležence dostopna v spletni učilnici.

PREDAVATELJI

ksenija

Ksenija Prosen

Ksenija Prosen, univ. dipl. ekon., je direktorica računovodske družbe ROCON d.o.o. z večletnimi izkušnjami na področju računovodstva in davkov.

nataša

Nataša Pustotnik

Mag. Nataša Pustotnik je certificirana poslovodna računovodkinja, predavateljica na Visoki šoli za računovodstvo, Fakulteti za podjetništvo in Gea College – Centru višjih šol in podjetniška svetovalka.

dejan

Dejan Petkovič

Mag. Dejan Petkovič je davčni svetovalec. Ima 23 let delovnih izkušenj na področju računovodstva, financ in davčnega svetovanje. Je magister znanosti, preizkušeni poslovodni računovodja in davčni svetovalec z licenco ZDSS.

simona

Simona Štravs

Simona Štravs, univ. dipl. prav., davčna svetovalka z licenco ZDSS, je direktorica DEPS Consulting, d.o.o. Jesenice, družbe za davčno, ekonomsko in podjetniško svetovanje.

PODALJŠEVANJE VELJAVNOSTI CERTIFIKATA​

Certifikat velja 5 leta in ga je možno po tem obdobju podaljšati za naslednje 5 letno obdobje.

Podaljšanje je možno pod pogojem, da je nosilec v obdobju od pridobitve ali zadnjega podaljšanja certifikata opravil izobraževanja s področja obračuna plač ali področij, ki so povezane z obračunom plač, v obsegu 30 ur.

Scroll to Top