Strokovnjak za plače

CERTIFICIRAN STROKOVNJAK ZA OBRAČUN PLAČ

Pridobite znanje, ki ga potrebujete, da postanete dober strokovnjak za obračun plač. Program je zanimiv za vas, če:

 • želite postati strokovnjak za obračun plač; 
 • želite poglobiti svoje strokovno znanje;
 • želite razumeti, kako in na kakšen način se plače in druge osebne prejemke obračuna. 

Program je nastal na pobudo ZRS in v sodelovanju z računovodji, ki se vsakodnevno srečujejo z izzivi obračunavanja plač in drugih osebnih prejemkov.  

 Več o tem pove predsednik ZRS g. Aleksander Štefanac v spodnjem prispevku. 

Postanite certificiran strokovnjak za obračun plač

Začnemo aprila 2022!

Število mest je omejeno!

Ker bo delo intenzivno in v praksi, bomo oblikovali manjše skupine. Zato pohitite s prijavami!

ZAKAJ IZBRATI PROGRAM?

Program je namenjen usposabljanju udeležencev za samostojno opravljanje del, ki so povezana z obračunavanjem stroškov dela redno zaposlenih in pogodbenih sodelavcev, ne glede na njihov status

Udeleženci bodo v okviru izobraževanja pridobili znanja na področju:

najpomembnejših internih aktov, ki so vezani na zaposlene;
obračuna plač in drugih dohodkov zaposlenih in drugih prejemkov fizičnih oseb, z vsemi posebnostmi, ki se pri tem lahko pojavljajo;
oddaja obrazcev na ustrezne portale evidentiranja stroškov dela v poslovne knjige.

Poudarek pri usposabljanju je na praktičnem znanju pri obračunu plač. Udeleženci se bodo naučili tehnike obračuna stroškov dela, na način, da bodo znali sami, v svojem informacijskem programu, nastaviti ustrezne parametre za pravilen izračun stroškov dela in honorarjev. 

Prav tako je pri pravno formalnem področju najpomembnejši praktični vidik njegove uporabe za namene obračunavanja stroškov dela in honorarjev.

Postanite
CERTIFICIRAN STROKOVNJAK ZA OBRAČUN PLAČ

Obračun plače in osebnih dohodkov postaja vse bolj kompleksno.

Zaradi različnih oblik dela in sprememb, ki jih trg dela prinaša, morajo biti strokovnjaki za obračune plač pripravljeni na različne scenarije. Opremimo vas z znanjem, ki bo odlična podlaga tudi za prihodnje spremembe.

Naučite se brati zakonodajo s področja obračuna osebnih prejemkov

Zakonodaja se neprestano spreminja. Kot certficiran strokovnjak za plače, boste vedeli, kako in na kakšen način interpretirati zakonodajo.

Naučite se dela v praksi in spoznajte tehnike.

Če razumete strukturo in tehniko, kako so plače in drugi prejemki obračunani, ne boste več odvisni le od enega programa. Hitro se boste lahko priučili dela s katerim koli programom.

PRIJAVA

Kaj so povedali o izobraževanju

INFORMACIJE CERTIFICIRAN STROKOVNJAK ZA OBRAČUN PLAČ

Celoten program vsebuje dva predmeta, v okviru katerih bodo zajete vse potrebne vsebine.

Osnove in pravni okviri  za izvajanje  kadrovsko – računovodskega področja (3 srečanja)

 

 1. Zakon o delovnih razmerjih  
 2. Kolektivne pogodbe
 3. Interni akti
 4. Kadrovske evidence
 5. Personalne mape
 6. Sistematizacija delovnih mest

Obračun plač – delovna razmerja in druga odvisna razmerja (5 srečanj)

 1. Postavke obračuna plače
 2. Osnove za nadomestila
 3. Regres
 4. Nagrade
 5. Odtegljaji 
 6. Dohodnina 
 7. Olajšave 
 8. Bonitete 
 9. Odpravnina 
 10. Drugi prejemki delavcev
 11. Refundacije 
 12. Potni nalogi 
 13. Posebnosti pri invalidih, napotenih delavcih, rezidentih / nerezidentih 
 14. Dohodek iz osebnega dopolnilnega dela
 15. Nagrada za delo študenta ali dijaka na obvezni praksi
 16. Nagrada vajencu za obvezno praktično delo
 17. Obračun dela preko študentskega servisa
 18. Obračun dela oseb, ki niso v rednem delovnem razmerju
 19. Obračun prispevkov za socialno varnost samozaposlenih
 20. Oddaja obrazcev na ustrezne portale (eDavki, eVem, AJPES)
 21. Razlika pri oddajanju obrazcev za zaposlene pri družbah in zaposlene pri samostojnih podjetnikih
Predavanja bodo dopolnjena z vajami na katerih se bodo izvajali primeri s prakse. Udeleženci bodo znanje utrjevali tudi s samostojnim delom. 
 
Za izvedbo programa bodo poskrbeli predavatelji z dolgoletnimi izkušnjami na področju obračunavanja plač in drugih prihodkov delavcev. 
Udeleženci morajo imeti pridobljeno najmanj srednješolska izobrazba, zaželena pa je višješolska ali visokošolska izobrazba. Izkušnje iz področja obračuna plač in drugih oblik dela niso potrebne, razen za kandidate z srednješolsko izobrazbo se zahteva pet let delovnih izkušanje na področju obračuna plač.

Udeleženci, po uspešno opravljenem preizkusu znanja, pridobijo naziv: Preizkušen strokovnjak za obračun plač

Za ta naziv prejmejo certifikat, ki ga izda Visoka šola za računovodstvo in finance. Vpisani bodo tudi v register Preizkušenih strokovnjakov za obračun plač pri Visoki šoli za računovodstvo in finance.

Certifikat velja 5 leta in ga je možno po tem obdobju podaljšati za naslednje 5 letno obdobje. Podaljšanje certifikata je možno pod pogojem, da je nosilec v obdobju od pridobitve ali zadnjega podaljšanja certifikata opravil izobraževanja, iz področja obračuna plač ali področij, ki so povezane z obračunom plač, v obsegu 30 ur. Nosilec certifikata dokaže svojo udeležbo na izobraževanjih s potrdilom o udeležbi, programom izobraževanj ter njihovim trajanjem. Izobraževanja potrdi dvočlanska komisija, ki je sestavljena izmed predavateljev v programu. V primeru, da je nosilec certifikata aktivni udeleženec izobraževanj (npr. predava), se mu za vsako uro prizna 3 ure prisotnosti na izobraževanjih.

Za postopek podaljšanja certifikata nosilec plača 150,00€.

Cena izobraževanja znaša 1.200,00 EUR (DDV ni vključen) na udeleženca in vključuje:

 1. izvedbo predavanj in vaj,
 2. pisno gradivo k vsakemu predavanju,
 3. izvedbo preizkusa znanja,
 4. pridobitev certifikata, 
 5. vpis v register Preizkušenih strokovnjakov za obračun plač pri Visoki šoli za računovodstvo in finance.

POPUSTI

 • Člani Zbornice računovodskih servisov (ZRS) imajo 10 % popust.

PLAČILO

Ob prejeti prijavi boste prejeli predračun za celotni znesek. Plačila izvedete na naslednji način: 

 • Ob prijavi plačate 30 % cene, kar znaša 360 EUR + DDV in je s tem tudi prijava dokončna. 
 • Pred začetkom izobraževanja naslednjih 50 %, kar znaša 600 EUR + DDV.
 • Preostanek 240 EUR + DDV pred izvedbo zadnjega predavanja.

Nakazila izvedete na: 

VŠR, Stegne 21c, 1000 Ljubljana; št. računa: 6100 0002 3633815 odprt pri Delavski hranilnici d.d.

ga. Marjana Berghaus
marjana.berghaus@vsr.si
M: 041 413 056

 

Številka

Ime

Priimek

CSOP-1
Liljana
Bučar
CSOP-2
Alenka
Kosmač
CSOP-3
Romana
Ciber
CSOP-4
Radmila
Kovačević
CSOP-5
Urška
Brus
CSOP-6
Bernarda
Glavica Martinčič
CSOP-7
Andreja
Koščak
CSOP-8
Karmen
Jeram Stegnar
CSOP-9
Katja
Dolinšek Zajc
CSOP-10
Anja
Justinek
CSOP-11
Andreja
Pintarič
CSOP-12
Merlinda
Ahmeti
CSOP-13
Miha
Bastl
CSOP-14
Danica
Mekinda
CSOP-15
Špela
Brlečič
CSOP-16
Mateja
Draškovič
CSOP-17
Petra
Puklavec
CSOP-18
Natalija
Ferderber
CSOP-19
Bernarda
Praznik
CSOP-20
Jasmina
Zeme
CSOP-21
Anja
Peček
CSOP-22
Sabina
Goljevšček
CSOP-23
Katjuša
Lavrinc
CSOP-24
Katja
Koprivc
CSOP-25
Iva
Tkalec
CSOP-26
Maja
Senekovič

URNIK 2022

Predavanje  

Termin in lokacija

Predavatelji

Osnove in pravni okviri za izvajanje kadrovsko – računovodskega področja 

 

Spletna izvedba, 13. april 2022 
 v času od 9:00 – 12:15

Simona Štravs in Ksenija Prosen

Osnove in pravni okviri za izvajanje kadrovsko – računovodskega področja

 

izvedba v predavalnici 12. april 2022  
v času od 9:00 -13:45

Simona Štravs

Osnove in pravni okviri za izvajanje kadrovsko – računovodskega področja 

 

Spletna izvedba4. maj 2022 
v času od 9:00 – 12:15

Simona Štravs in Ksenija Prosen

Obračun plač – delovna razmerja in druga odvisna razmerja

Spletna izvedba, 12. maj 2022
v času od 9:00 – 12:15

mag. Nataša Pustotnik

Obračun plač – delovna razmerja in druga odvisna razmerja

Spletna izvedba, 18. maj 2022
v času od 9:00 – 12:15

Simona Štravs

Obračun plač – delovna razmerja in druga odvisna razmerja

Spletna izvedba, 25. maj 2022
v času od 9:00 – 12:15

Ksenija Prosen

Obračun plač – delovna razmerja in druga odvisna razmerja

Spletna izvedba, 1. junij 2022
v času od 9:00 – 12:15

Mag. Dejan Petkovič 

Obračun plač – delovna razmerja in druga odvisna razmerja

Spletna izvedba, 8. junij 2022
v času od 9:00 – 12:15

mag. Nataša Pustotnik

IZPITNI ROK

22. junij 2022

 Lokacija izvedbe bo odvisna od števila prijavljenih udeležencev,

 

Izobraževanje se bo izvedlo preko spleta. Predavanja potekajo v aplikaciji Microsoft teams. Vsak udeleženec prejme povezavo, preko katere se priključi na predavanje.

Aplikacija omogoča delo na praktičnih primerih v manjših skupinah.

PREDAVATELJI

ksenija

Ksenija Prosen

Ksenija Prosen, univ. dipl. ekon., je direktorica računovodske družbe ROCON d.o.o. z večletnimi izkušnjami na področju računovodstva in davkov.

nataša

Nataša Pustotnik

Mag. Nataša Pustotnik je certificirana poslovodna računovodkinja, predavateljica na Visoki šoli za računovodstvo, Fakulteti za podjetništvo in Gea College – Centru višjih šol in podjetniška svetovalka.

dejan

Dejan Petkovič

Mag. Dejan Petkovič je davčni svetovalec. Ima 23 let delovnih izkušenj na področju računovodstva, financ in davčnega svetovanje. Je magister znanosti, preizkušeni poslovodni računovodja in davčni svetovalec z licenco ZDSS.

ida

Ida Kavčič

Ida Kavčič, spec. posl. ekon., univ. dipl. ekon., je direktorica družbe IK SVETOVANJE, družbe za davčno, poslovno in računovodsko svetovanje, d.o.o. in davčna svetovalka z licenco ZDSS.

simona

Simona Štravs

Simona Štravs, univ. dipl. prav., davčna svetovalka z licenco ZDSS, je direktorica DEPS Consulting, d.o.o. Jesenice, družbe za davčno, ekonomsko in podjetniško svetovanje.

Scroll to Top