E-UČILNICA | Mala šola SRS | E-INDEKS | URNIK | Akademski koledar

Splošno

Špela Brlečič
Izobrazba: magister poslovnih ved, VII stopnja
Smer izobrazbe: računovodstvo in revizija
Fakulteta: Ekonomska fakulteta v Ljubljani

Zaposlitev

Datalab SI d.o.o.
Naslov podjetja: Hajdrihova ulica 28c, Ljubljana

Podatki o certifikatu

Certificiran strokovnjak za obračun plač
Datum pridobitve certifikata: 9/23/2021
Datum veljavnosti certifikata: 9/23/2026

Podatki o drugih nazivih

Scroll to Top