E-UČILNICA | Mala šola SRS | E-INDEKS | URNIK | Akademski koledar

SPLOŠNI PODATKI

VISOKA ŠOLA ZA RAČUNOVODSTVO IN FINANCE
Stegne 21c, II/nadstropje, 1000 Ljubljana

Samostojni visokošolski zavod Visoka šola za računovodstvo in finance je na podlagi sklepa št. 1/24-2006 z dne 12.12.2006 Sveta RS za visoko šolstvo akreditiran za študijsko področje (34) poslovne in upravne vede. Zavod je vpisan v razvid visokošolskih zavodov pri Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo pod št. 23.

Zavod deluje na sedežu šole in na dislocirani enoti v Mariboru

Telefon: (00386) 059 090 960
Faks: (00386) 059 090 962

Elektronski naslov: info@vsr.si

Številka vpisa v sodni register: 1/46906/00 pri Okrožnem sodišču v Ljubljani.
Srg številka: Srg 2007/03704 z dne 10.5.2007
Davčna številka (DDV): SI 62679198
Transakcijska računa:

10100-0052573219 odprt v Banki Intesa Sanpaolo d.d.

6100 0002 3633815 odprt pri Delavski hranilnici d.d.


Predsednik upravnega odbora: doc. dr. Branko MAYR

Dekanja: mag. Darinka KAMENŠEK

Scroll to Top