CERTIFICIRANI
PREISKOVALEC
PREVAR

Postanite specialist za preprečevanje in odkrivanje poslovnih prevar!

Znanja iz programa CPP boste potrebovali za zasedbo zahtevnih delovnih mest na področju financ, dela v revizijskih službah, računovodstvih, tožilstvih, davčnih uradih, varnostnih službah in za vodenje podjetij.

Forenzično računovodstvo postaja eden od izzivov računovodstva v prihodnje. Pridružite se najboljšim.

ZAKAJ ŠTUDIJ NA VŠR?

 Smo edina specializirana visoka šola v Sloveniji na področju računovodstva in financ.
Smo edina visoka šola v Sloveniji, ki izvaja program forenzičnega računovodstva.
Poleg teoretičnih, pridobite tudi obilo praktičnih znanj, od predavateljev iz prakse.
Znanje, ki vam ga ponujamo, je ključ do odlične poslovne kariere.
Visok ugled certifikata, ki ga pridobite na VŠR.

TUKAJ SE PRIČNE VAŠA NOVA KARIERA

Prenesite si brošuro o študiju in študijskih programih.

INFORMACIJE CERTIFICIRANI PREISKOVALEC PREVAR

Čas študija: 1 leto

Pridobljena znanja:

 • Interdisciplinarno podana znanja s področja preiskovanja, odkrivanja in preprečevanja prevar na področju financ in računovodstva,
 • Za kritično razmišljanje in analize učinkov, ki jih imajo prevare na posameznika in družbo.

OBVEZNI PREDMETI

Predmet in nosilec predmeta za šolsko leto

PREVARE IN NJIHOVO PREPREČEVANJE | KT: 7 | Opis predmeta
METODE FORENZIČNIH PREISKAV IN NOTRANJA REVIZIJA  | KT: 6 | Opis predmeta
FORENZIČNE PREISKAVE V FINANCAH  | KT: 7 | Opis predmeta
RAČUNOVODSTVO  | KT: 6 | Opis predmeta
ANALIZA POSLOVANJA POSLOVNIH SUBJEKTOV  | KT: 7 | Opis predmeta
FORENZIČNE PREISKAVE V RAČUNOVODSTVU  | KT:7 | Opis predmeta
GOSPODARSKO PRAVO IN ETIKA V ORGANIZACIJSKI KULTURI | KT: 7 | Opis predmeta


IZBRINI PREDMETI
Predmet in nosilec predmeta za šolsko leto

DAVČNI SISTEMI IN DAVČNE PREVARE | KT: 6| Opis predmeta
KRIMINOLOŠKO RAZISKOVANJE IN ETIKA | KT: 6 | Opis predmeta
GOSPODARSKO PRAVO – pogodbeno in statusno | KT: 6 | Opis predmeta
UPORABA INFORMACIJSKIH PROGRAMOV | KT: 6 | Opis predmeta

SKUPAJ KT (kreditnih točk): 54

*Študenti, ki prihajajo iz drugih šol uveljavljajo pridobljena znanja z vlogo na Komisijo za študijske zadeve.
**Priznanje se opravi na podlagi vloge na Komisij za študijske zadeve.

Po končanih predavanjih študent opravi za vsak predmet posebej izpit – podrobnosti glede izpita si preberete v učnem načrtu predmeta.

 1. Pridobitev znanja za kakovostno opravljanje del preiskovalca poslovnih prevar.
 2. Pridobitev certifikata, ki dokazuje usposobljenost za preiskovalca prevar na področju financ in računovodstva.
 3. Izboljšanje možnosti za zaposlitev na področju zelo zahtevnih nalog preprečevanja in odkrivanja poslovnih prevar.

V program se lahko vpišejo kandidati, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • zaključen najmanj visokošolski strokovni študijski program (VI/2 stopnja);
 • aktivno znanje slovenskega jezika;
 • najmanj dve leti delovnih izkušenj.

V program se lahko vpišejo tudi kandidati, ki imajo srednješolsko (V. stopnja) ali višjo (VI/1.stopnja) izobrazbo, vendar morajo izpolnjevati še naslednje pogoje:

 • štiriletna srednja šola ekonomske smeri oziroma višja šola ekonomske smeri;
 • najmanj 10 let delovne dobe na področju financ na vodstvenem delovnem mestu ali kot vodja enote z najmanj tremi podrejenimi.
 • izkazano ustrezno strokovno udejstvovanje in usposabljanje v računovodstvu in financah.

Izpolnjevanja pogojev za vpis preverja posebna komisija, ki jo vsako leto posebej imenuje dekan VŠR.

Celotni program 2.050,00 € (plačilo ob enkratnem znesku).

Plačilo celotnega programa na obroke 2.100,00 € (možnost plačila na 10 obrokov).

Cena vsebuje študijsko literaturo in 3x opravljanje izpita.

POPUSTI

 • Člani Inštituta za poslovodno računovodstvo lahko uveljavijo 15 % popust (velja za tiste osebe ali podjetja, ki so člani IPRja najmanj 1 leto).
 • Člani Zbornice računovodskih servisov (ZRS) lahko uveljavijo 10 % popust.
 • Imetniki kartice Mreže podjetnih lahko uveljavijo 10 % popust.

PLAČILO

Z udeležencem se sklene Pogodba o prevzemu študijskih obveznosti in plačilu šolnine za program Certificirani preiskovalec prevar – CPP.

Kotizacija se plača na VŠR, Stegne 21c, 1000 Ljubljana; št. računa: 10100-0052573219 odprt pri Banki Koper d.d

Ga. Marjana Berghaus
marjana.berghaus@vsr.si
gsm. 041 413 056

ga. Helena Mihelčič
helena.mihelcic@vsr.si
tel. 059 090 960

1. Benko Jakupčić Jasna, mag.

2. dr. Gorenc Mateja

3. Hajdinjak Anica

4. Hostnik Milena

5. Hren Voglar Sabina, mag.

6. Jama Hozjan Urška

7. Zupančič Barbara

8. Renata Uhan

9. Nataša Simonišek

10. Nataša Kukovič

11. dr. Branko Mayr

12. mag. Darinka Kamenšek

13. Gašparut Nina, mag.

14. Kopač Ana

15. Martinčič Gorazd

16. Klančar Bernard, mag.

17. Duh Nejc, mag.

18. Topler Mojca

19. Kocič Andrej

20. Nakić Tjaša

21. Židan Andreja, mag.

22. Vidic Žiga

23. Marinčič Urška

24. Grošelj Jana

25. Butala Elizabeta

26. Očko Andreja, mag. posl. ved

27. Kovač Franc

28. Fantinato Zvonko

29. Centa Hari, mag.

30. Mesec Janja

31. Barbo Hrastar Jožica, mag.

Za elektronsko prijavo za vpis kliknite TUKAJ

Scroll to Top