E-UČILNICA | Mala šola SRS | E-INDEKS | URNIK | Akademski koledar

CERTIFICIRANI
PREISKOVALEC
PREVAR

Postanite specialist za preprečevanje in odkrivanje poslovnih prevar!

Znanja iz programa CPP boste potrebovali za zasedbo zahtevnih delovnih mest na področju financ, dela v revizijskih službah, računovodstvih, tožilstvih, davčnih uradih, varnostnih službah in za vodenje podjetij.

Forenzično računovodstvo postaja eden od izzivov računovodstva v prihodnje. Pridružite se najboljšim.

ZAKAJ ŠTUDIJ NA VŠR?

 Smo edina specializirana visoka šola v Sloveniji na področju računovodstva in financ.
Smo edina visoka šola v Sloveniji, ki izvaja program forenzičnega računovodstva.
Poleg teoretičnih, pridobite tudi obilo praktičnih znanj, od predavateljev iz prakse.
Znanje, ki vam ga ponujamo, je ključ do odlične poslovne kariere.
Visok ugled certifikata, ki ga pridobite na VŠR.

PRENESITE BROŠURO

Prenesite si brošuro, v kateri smo predstavili Certifikat  Preiskovalec prevar.

V njej boste našli primerjavo s predmetnikom magistrskega študija Forenzični preiskovalec prevar v financah in računovodstvo. 

INFORMACIJE CERTIFICIRANI PREISKOVALEC PREVAR

Čas študija: 1 leto

Pridobljena znanja:

 • Interdisciplinarno podana znanja s področja preiskovanja, odkrivanja in preprečevanja prevar na področju financ in računovodstva,
 • Za kritično razmišljanje in analize učinkov, ki jih imajo prevare na posameznika in družbo.

OBVEZNI PREDMETI

Predmet in nosilec predmeta za šolsko leto

PREVARE IN NJIHOVO PREPREČEVANJE | KT: 7 | Opis predmeta
METODE FORENZIČNIH PREISKAV IN NOTRANJA REVIZIJA  | KT: 6 | Opis predmeta
FORENZIČNE PREISKAVE V FINANCAH  | KT: 7 | Opis predmeta
RAČUNOVODSTVO  | KT: 7 | Opis predmeta
ANALIZA POSLOVANJA POSLOVNIH SUBJEKTOV  | KT: 7 | Opis predmeta
FORENZIČNE PREISKAVE V RAČUNOVODSTVU  | KT:7 | Opis predmeta
GOSPODARSKO PRAVO IN ETIKA V ORGANIZACIJSKI KULTURI | KT: 7 | Opis predmeta


IZBRINI PREDMETI
Predmet in nosilec predmeta za šolsko leto

DAVČNI SISTEMI IN DAVČNE PREVARE | KT: 6| Opis predmeta
KRIMINOLOŠKO RAZISKOVANJE IN ETIKA | KT: 6 | Opis predmeta
GOSPODARSKO PRAVO – pogodbeno in statusno | KT: 6 | Opis predmeta
UPORABA INFORMACIJSKIH PROGRAMOV | KT: 6 | Opis predmeta

SKUPAJ KT (kreditnih točk): 54

*Študenti, ki prihajajo iz drugih šol uveljavljajo pridobljena znanja z vlogo na Komisijo za študijske zadeve.
**Priznanje se opravi na podlagi vloge na Komisij za študijske zadeve.

Po končanih predavanjih študent opravi za vsak predmet posebej izpit – podrobnosti glede izpita si preberete v učnem načrtu predmeta.

 1. Pridobitev znanja za kakovostno opravljanje del preiskovalca poslovnih prevar.
 2. Pridobitev certifikata, ki dokazuje usposobljenost za preiskovalca prevar na področju financ in računovodstva.
 3. Izboljšanje možnosti za zaposlitev na področju zelo zahtevnih nalog preprečevanja in odkrivanja poslovnih prevar.

V program se lahko vpišejo kandidati, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • zaključen najmanj visokošolski strokovni študijski program (VI/2 stopnja);
 • aktivno znanje slovenskega jezika;
 • najmanj dve leti delovnih izkušenj.

V program se lahko vpišejo tudi kandidati, ki imajo srednješolsko (V. stopnja) ali višjo (VI/1.stopnja) izobrazbo, vendar morajo izpolnjevati še naslednje pogoje:

 • štiriletna srednja šola ekonomske smeri oziroma višja šola ekonomske smeri;
 • najmanj 10 let delovne dobe na področju financ na vodstvenem delovnem mestu ali kot vodja enote z najmanj tremi podrejenimi.
 • izkazano ustrezno strokovno udejstvovanje in usposabljanje v računovodstvu in financah.

Izpolnjevanja pogojev za vpis preverja posebna komisija, ki jo vsako leto posebej imenuje dekan VŠR.

Celotni program 2.050,00 € (plačilo ob enkratnem znesku).

Plačilo celotnega programa na obroke 2.100,00 € (možnost plačila na 10 obrokov).

Cena vsebuje študijsko literaturo in 3x opravljanje izpita.

 

PLAČILO

Z udeležencem se sklene Pogodba o prevzemu študijskih obveznosti in plačilu šolnine za program Certificirani preiskovalec prevar – CPP.

Kotizacija se plača na VŠR, Stegne 21c, 1000 Ljubljana; 6100 0002 3633815 odprt pri Delavski hranilnici d.d.

Ga. Marjana Berghaus
marjana.berghaus@vsr.si
tel.: 02 229 80 83

Številka

Ime

Priimek

CPP-1
Jasna
Benko Kopčič
CPP-2
Mateja
Gorenc
CPP-3
Anica
Hajdinjak
CPP-4
Milena
Hostnik
CPP-5
Sabina
Hren Voglar
CPP-6
Jama
Hozjan Urška
CPP-7
Barbara
Zupančič
CPP-8
Renata
Uhan
CPP-9
Nataša
Simonišek
CPP-10
Nataša
Kukovič
CPP-11
dr. Branko
Mayr
CPP-12
Darinka
Kamenšek
CPP-13
Nina
Gašparut
CPP-14
Ana
Kopač
CPP-15
Gorazd
Martinčič
CPP-16
Bernard
Klančar
CPP-17
Nejc
Duh
CPP-18
Mojca
Topler
CPP-19
Andrej
Kočič
CPP-20
Tjaša
Nakić
CPP-21
Andreja
Židan
CPP-22
Žiga
Vidic
CPP-23
Urša
Marinčič
CPP-24
Jana
Grošelj
CPP-25
Elizabeta
Butala
CPP-26
Andreja
Očko
CPP-27
Franc
Kovač
CPP-28
Zvonko
Fantinato
CPP-29
Hari
Centa
CPP-30
Janja
Mesec
CPP-31
Jožica
Barbo Hrastar
CPP-32
Bojan
Žunec
CPP-33
Mojca
Gornjak

Za elektronsko prijavo za vpis kliknite TUKAJ

Scroll to Top