E-UČILNICA | Mala šola SRS | E-INDEKS | URNIK | Akademski koledar

Splošno

mag. Darinka Kamenšek
Izobrazba: magistra znanosti
Smer izobrazbe: poslovodenje in organizacija
Fakulteta: Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani

Zaposlitev

Visoka šola za računovdostvo in finance
Naslov podjetja: Stegne 21c, Ljubljana; Mariborska 7, Celje

Podatki o nazivu

Certificiran preiskovalec prevar
Datum pridobitve naziva:

Podatki o drugih nazivih

Pooblaščene ravizorka, certifiriana poslovodna računovodkinja, državna notranja revizorka
Scroll to Top