E-UČILNICA | Mala šola SRS | E-INDEKS | URNIK | Akademski koledar

RAZISKOVALNA DEJAVNOST

Raziskovalna enota je vpisana v razvid raziskovalnih enot pri ARRS pod številko 3212.

Predstojnik raziskovalno dejavnost: 
Doc. dr. Mojca Gornjak | mojca.gornjak@vsr.si

Znotraj raziskovalne enote delujejo naslednje sekcije:

 • Inštitut za poslovodno računovodstvo
 • Inštitut za forenzične preiskave v financah in računovodstvu

Znotraj raziskovalne enote deluje tudi knjižnice prof. dr. Ivana Turka.

DELO RAZISKOVALNE DEJAVNOSTI:

Znotraj raziskovalne enote se izvaja znanstveno raziskovalna in strokovna dejavnost VŠR. Člani raziskovalnih in strokovnih skupin so delavci VŠR, študentje in zunanji sodelavci.

RAZISKOVALCI

Za ogled seznama raziskovalcev kliknite TUKAJ

ZNANSTVENE OBJAVE

Naši predavatelji so zelo aktivni pri raziskovanju in objavljanju. V nadaljevanju nekaj najbolj odmevnih objav naših predavateljev.

Leto 2022

MAYR, Branko. Kreditna sposobnost kot sestavina financiranja poslovanja = Creditworthiness as a

component of business financing. Poslovodno računovodstvo. [Spletna izd.]. 2022, letn. 15, št. 1, str. 4-21. ISSN 2712-6099. https://akp.poslovodno-racunovodstvo.si/wp-content/uploads/2022/05/PR-april-2022_- Branko_Mayr_Kreditna_sposobnost.pdf. [COBISS.SI-ID 115684611]

MEŠKO, Gorazd, EMAN, Katja, KOKORAVEC, Iza, HACIN, Rok. Punitiveness in Slovenia : a study of criminal justice students as future practitioners and decision-makers in the criminal justice system = Punitywność w Słowenii : badanie studentów wymiaru sprawiedliwości jako przyszłych praktyków i decydentów w systemie wymiaru sprawiedliwości. Archiwum Kryminologii. 1 spletni vir (1 datoteka pdf (23 str.)), tabele. ISSN 0066-6890. https://czasopisma.inp.pan.pl/index.php/ak/article/download/3310/2448, DOI: 10.7420/AK2022.02. [COBISS.SI-ID 117787651]

FLANDER, Benjamin, MEŠKO, Gorazd, HACIN, Rok. Punishment in Slovenia : seventy years of penal policy development. European journal on criminal policy and research. 1 Aug 2022, 1 spletni vir (1 datoteka pdf (21 str.)), tabele. ISSN 1572-9869. DOI: 10.1007/s10610-022-09524-8. [COBISS.SI-ID 117549571]

HACIN, Rok, MEŠKO, Gorazd. Self-legitimacy of police officers in Slovenia. Policing : An international journal of police strategies & management. 2022, vol. 45, no. 5, str. 693-706, tabele. ISSN 1363-951X. DOI: 10.1108/ PIJPSM-01-2021-0013. [COBISS.SI-ID 106317827] financer: ARRS, J5-5548; ARRS, P5-0397

VESELINOVIČ, Draško. Finančno poglabljanje z rekordnim proračunom EU. Bančni vestnik : revija za denarništvo in bančništvo. [Tiskana izd.]. 2022, letn. 71, št. 1/2, str. 32-38. ISSN 0005-4631. [COBISS.SI-ID 100139011]

VESELINOVIČ, Draško. Zelene obveznice naslednje generacije EU. Bančni vestnik : revija za denarništvo in bančništvo. [Tiskana izd.]. 2022, letn. 71, št. 3, str. 8-12. ISSN 0005-4631. [COBISS.SI-ID 104339459]

 VESELINOVIČ, Draško, AUER ANTONČIČ, Jasna, ANTONČIČ, Boštjan, GRBEC, Dalma Lorena. Financial selfefficacy of entrepreneurs and performance. Journal of developmental entrepreneurship. 2022, vol. 27, iss. 1, 19 str. ISSN 1084-9467. DOI: 10.1142/S1084946722500029. [COBISS.SI-ID 104426755]

MUŽINA, Aleksij. The problem of the admissibility of modifications to public procurement (and concession contracts). Lex localis : revija za lokalno samoupravo. [Tiskana izd.]. 2022, vol. 20, no. 3, str. 685-714, ilustr. ISSN 1581-5374. http://pub.lex-localis.info/index.php/LexLocalis/article/view/1820, DOI: 10.4335/20.3.685-714(2022). [COBISS.SI-ID 113782019]

Leto 2021

BERGANT, Živko. Interest and social responsibility. Economics world. Oct.-Dec. 2021, vol. 9, no. 4, str. 178-183. ISSN 2328-7144. http://www.davidpublisher.com/Public/uploads/Contribute/61f37ff3e4e1c.pdf, DOI:10.17265/2328-7144/2021.04.005. [COBISS.SI-ID 97361667]

BERGANT, Živko. Social responsibility and business excellence. International journal of advanced engineering research and science. Jan. 2021, vol. 8, issue 1, str. 73-79. ISSN 2456-1908. https://ijaers.com/issue-detail/vol-8- issue-1/, DOI: 10.22161/ijaers.81.11. [COBISS.SI-ID 52855043]

 BERGANT, Živko. What and who is company’s stakeholder?. International journal of science academic research. Jan. 2021, vol. 2, issue 1, str. 770-773. https://www.scienceijsar.com/sites/default/files/article-pdf/IJSAR-0342.pdf.[COBISS.SI-ID 51331331]

BERGANT, Živko. Delusions abaut corporate governance from social responsibility – point of view. Journal of accounting and management. 2021, vol. 11, no. 1, str. 1-9. ISSN 2459-5888. https://www.hrvatski-racunovodja.hr/jam/2021/jam-year2021-vol11-no01-art02.pdf. [COBISS.SI-ID 85984771]

BERGANT, Živko. Povezanost orodij analiziranja poslovanja = The relationship between business analysis tools. Poslovodno računovodstvo. [Spletna izd.]. 2021, letn. 14, št. 1, str. 53-64. ISSN 2712-6099. https://akp.poslovodnoracunovodstvo.si/wp-content/uploads/2021/04/PR14-1_BERGANT-Povezanost_orodij.pdf. [COBISS.SI-ID 58995459]

BERGANT, Živko. Kaj je računovodstvo? = What is accountancy?. Poslovodno računovodstvo. [Spletna izd.]. 2021, letn. 14, št. 2, str. 5-15, graf. prikazi. ISSN 2712-6099. https://akp.poslovodno-racunovodstvo.si/wp-content/uploads/2021/08/PR14-2_Bergant-Kaj-je-racunovodstvo.pdf. [COBISS.SI-ID 88050947]

BERGANT, Živko. Neenakost in družbena odgovornost : (teoretska izhodišča) = Income inequality and social responsibility : (theoretical starting points). Poslovodno računovodstvo. [Spletna izd.]. 2021, letn. 14, št. 2, str. 16-23. ISSN 2712-6099. https://akp.poslovodno-racunovodstvo.si/wp-content/uploads/2021/08/PR14-2_Bergant-Neenakost.pdf. [COBISS.SI-ID 88052227]

GORENC, Mateja, BRAZ, Mojca. Dilemma of top athletes in choosing their studies. International journal of management, knowledge and learning. [Spletna izd.]. 2021, vol. 10, str. [51]-63, ilustr. ISSN 2232-5697. https:// toknowpress.net/ISSN/2232-5697/10.51-63.pdf, DOI: 10.53615/2232-5697.10.51-63. [COBISS.SI-ID 79380739]

EMAN, Katja, MEŠKO, Gorazd. Water crimes and governance : the Slovenian perspective. International criminology. Sep. 2021, vol 1, iss. 3, str. 208-219. ISSN 2662-9976. DOI: 10.1007/s43576-021-00031-0. [COBISS.SIID 74673411]

NIVETTE, Amy E., MEŠKO, Gorazd, et al. A global analysis of the impact of COVID-19 stay-at-home restrictions on crime. Nature human behaviour. 2 Jun. 2021, 1 spletni vir (1 datoteka pdf (12 str.)). ISSN 2397-3374. https://www.nature.com/articles/s41562-021-01139-z.pdf, https://www.nature.com/articles/s41562-021-01139-z, DOI: 10.1038/s41562-021-01139-z. [COBISS.SI-ID 65643523]

BERTOK, Eva, MEŠKO, Gorazd, SCHUSTER, Isabell, TOMASZEWSKA, Paulina. Physical teen dating violence in high schoolstudents in Slovenia : prevalence and correlates. New directions for child and adolescent development. 19 Oct. 2021, 1 spletni vir (1 datoteka pdf (19 str.)), tabele. ISSN 1534-8687. DOI: 10.1002/cad.20436. [COBISS.SI-ID 82609155]

MEŠKO, Gorazd, LOBNIKAR, Branko. Police reforms in Slovenia in the past 25 years. Policing : a journal of policy and practice. Online ed. Mar. 2021, vol. 15, iss. 1, str. 237-250. ISSN 1752-4520. https://academic.oup.com/policing/ article/15/1/237/4850524, DOI: 10.1093/police/pay008. [COBISS.SI-ID 3515626]

MEŠKO, Gorazd, URBAS, Vojko. Delo policije na področju preiskovanja kriminalitete v Sloveniji v času covida-19 s poudarkom na prvem valu epidemije covida-19 spomladi 2020. Revija za kriminalistiko in kriminologijo. jan.-mar. 2021, letn. 72, št. 1, str. 21-35, tabele. ISSN 0034-690X. [COBISS.SI-ID 62996483]

HACIN, Rok, MEŠKO, Gorazd. Samozaznava legitimnosti policistov in pravosodnih policistov : podobnosti in razlike. Revija za kriminalistiko in kriminologijo. apr.-jun. 2021, letn. 72, št. 2, str. 141-152, tabele. ISSN 0034-690X. [COBISS.SI-ID 69098755]

 KOKORAVEC, Iza, MEŠKO, Gorazd, HAEN MARSHALL, Ineke. Juvenile delinquency and victimisation : urban vs rural environments. Revija za kriminalistiko in kriminologijo. okt.-dec. 2021, letn. 72, št. 4, str. 323-336, ilustr. ISSN 0034-690X. [COBISS.SI-ID 97785859]

AUER ANTONČIČ, Jasna, VESELINOVIČ, Draško, ANTONČIČ, Boštjan, GRBEC, Dalma Lorena, LI, Zhaoyang. Financial self-efficacy in family business environments. Journal of enterprising culture. Sep. 2021, vol. 29, iss. 3, str. 207-219. ISSN 0218-4958. DOI: 10.1142/S021849582150014X. [COBISS.SI-ID 74885635]

BESTER, Deretha, DOBOVŠEK, Bojan. State capture : case of South Africa. NBP : nauka, bezbednost, policija. 2021, vol. 26, iss. 1, str. 73-87. ISSN 0354-8872. DOI: 10.5937/nabepo26-32346. [COBISS.SI-ID 97085955]

FEDRAN, Jasna, BREN, Matevž, AŽMAN, Brane, DOBOVŠEK, Bojan. Povezanost integritete organizacije z načrtom integritete. Varstvoslovje : revija za teorijo in prakso varstvoslovja. [Spletna izd.]. 2021, letn. 23, št. 1, str. 40-72, tabele, graf. prikazi. ISSN 2232-2981. https://www.fvv.um.si/rv/arhiv/2021-1/03_Fedran_et_al_rV_2021-1.pdf, https://www.fvv.um.si/rv/arhiv/2021-1/03_Fedran_et_al_rV_2021-1.html. [COBISS.SI-ID 75370243]

LEPOŠA, Mateja, DOBOVŠEK, Bojan. Poznavanje in zadovoljstvo z delom Komisije za preprečevanje korupcije med prebivalci Pomurja. Varstvoslovje : revija za teorijo in prakso varstvoslovja. [Spletna izd.]. 2021, letn. 23, št. 1, str. 87-106, graf. prikazi, tabele. ISSN 2232-2981. https:// www.fvv.um.si/rv/arhiv/2021-1/05_Leposa_Dobovsek_rV_2021-1.pdf, https://www.fvv.um.si/rv/arhiv/2021-1/05_Leposa_Dobovsek_rV_2021-1.html. [COBISS.SI-ID 75375619]

 Leto 2020

BERGANT, Živko. Starting point to comprehensive treatment of social responsibility. International journal of advances in management and economics. Jan./Feb. 2020, vol. 9, no. 1, str. 1-7. ISSN 2278-3369. [COBISS.SI-ID 1024378701]

BERGANT, Živko. Debates on corporate social responsibility are becoming similar to the philanthropy. International journal of advances in management and economics. Nov./Dec. 2020, vol. 9, issue 9, str. 13-17. ISSN 2278-3369.

http://www.managementjournal.info/index.php/IJAME/article/view/681. [COBISS.SI-ID 40305923]

BERGANT, Živko. Basic problem of the stakeholder theory from a corporates’ social responsibility point of view. International journal of business marketing and management. Nov. 2020, vol. 5, issue. 11, str. 117-119. ISSN 2456-4559. http://www.ijbmm.com/paper/Nov2020/8340436167.pdf. [COBISS.SI-ID 40028675]

BERGANT, Živko. Participation of employees in the value added in the business environment (starting points).International journal of current advanced research. Dec. 2020, vol. 9, issue 12, str. 23457-23461. ISSN 2319-6475.

http://www.journalijcar.org/sites/default/files/issue-files/11767-A-2020.pdf, DOI: 10.24327/ijcar.2020.23461.4645. [COBISS.SI-ID 50905347]

BERGANT, Živko, MANOHIN, Igor. Methods for an accounting estimation of company’s capital adequacy. Journal of accounting and management. 2020, vol. 10, no. 1, str. 1-8. ISSN 1848-137X. [COBISS.SI-ID 51701763]

BERGANT, Živko. Pojasnjevanje izvedbenih poslovnih tokov = The interpretation of opearating business flows. Poslovodno računovodstvo. [Tiskana izd.]. mar. 2020, letn. 13, št. 1, str. 13-27, tabele. ISSN 1855-4032. [COBISS.SIID 13772291]

BERGANT, Živko. Metode za računovodsko oceno kapitalske ustreznosti podjetja = Methods for accounting assessment of company’s capital adequacy. Poslovodno računovodstvo. [Tiskana izd.]. mar. 2020, letn. 13, št. 1, str. 28-37, ilustr. ISSN 1855-4032. [COBISS.SI-ID 13841667]

MENDEZ, Rosmery Idina, GORENC, Mateja. Possibilities for the measurement of the intellectual capital on case of company Gorenje d. d. Innovative issues and approaches in social sciences. 2020, vol. 13, no. 1, str. 20-32. ISSN 1855-0541. http://www.iiass.com/pdf/IIASS-Volume13-Number1-2020.pdf. [COBISS.SI-ID 1024380237]

BRAZ, Mojca, GORENC, Mateja. Factors influencing an athlete’s performance while having a dual career. Innovative issues and approaches in social sciences. 2020, vol. 13, no. 3, str. 68-87. ISSN 1855-0541. http:// www.iiass.com/pdf/IIASS-Volume13-Number3-2020.pdf, DOI: 10.12959/issn.1855-0541.IIASS-2020-no3-art5. [COBISS.SI-ID 30141955]

BRAZ, Mojca, GORENC, Mateja. Uspešno usklajevanje dvojne kariere vrhunskih športnikov. Izzivi prihodnosti. maj 2020, letn. 5, št. 3, str. 151-173, tabele. ISSN 2463-9281. https://www.fos unm.si/media/pdf/ IP/2020-05-03/64_BRAZ.pdf, DOI: 10.37866/ip.2020.009. [COBISS.SI-ID 30146051]

GORENC, Mateja, LAINŠČEK, Vesna, VIDMAR, Urška. Zadovoljstvo potrošnikov s ponudbo izdelkov = Consumer satisfaction with offer product. Poslovodno računovodstvo. [Tiskana izd.]. mar. 2020, letn. 13, št. 1, str. 38-58, ilustr. ISSN 1855-4032. [COBISS.SI-ID 15751427]

GORENC, Mateja, VIDMAR, Urška. Uspešno prijavljanje na Obzorje 2020 = Successful application for Horizon 2020. Poslovodno računovodstvo. [Tiskana izd.]. mar. 2020, letn. 13, št. 1, str. 59-95, ilustr. ISSN 1855-4032. [COBISS.SI-ID 15763459]

VADNJAL, Jaka, RADOJA, Darinka. Business school teachers# experiences with a student with autism spectrum disorder. CEPS journal : Center for Educational Policy Studies Journal. 2020, vol. 10, no. 1, str. 167-189, tabeli. ISSN 1855-9719. DOI: 10.26529/cepsj.270. [COBISS.SI-ID 12516937]

VADNJAL, Mateja, VADNJAL, Jaka, BERNIK DERMOL, Alenka. Proposal of a new research construct in female entrepreneurship. Management : journal of contemporary management issues. 2020, vol. 25, spec. iss., str. 63-80. ISSN 1331-0194. DOI: 10.30924/mjcmi.25.s.6. [COBISS.SI-ID 50238211]

REISIG, Michael Dean, FLIPPIN, Michaela, MEŠKO, Gorazd, TRINKNER, Rick. The effects of justice judgments on police legitimacy across urban neighborhoods : a test of the invariance thesis. Crime and delinquency. 2020, vol. 67, no. 9, str. 1295-1318, ilustr. ISSN 0011-1287. https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0011128720977435, DOI: 10.1177/0011128720977435. [COBISS.SI-ID 41954819]

MEŠKO, Gorazd, HACIN, Rok. Self-legitimacy and use of force : a quantitative study of prison officers in Slovenia. International journal of comparative and applied criminal justice. 2020, vol. 44, nos. 1-2, str. 103-117, tabele. ISSN 0192-4036. DOI: 10.1080/01924036.2018.1543128. [COBISS.SI-ID 3630570]

 PIRNAT, Urška, MEŠKO, Gorazd. Zaznava družbenih procesov, varnostnih težav in policije v ruralnih in urbanihlokalnih skupnostih : pilotska študija. Revija za kriminalistiko in kriminologijo. jul.-sep. 2020, letn. 71, št. 3, str. 229-242, tabele. ISSN 0034-690X. [COBISS.SI-ID 40759299]

GREGORČIČ BERNIK, Darja. Primernost novega zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin kot osnova za novi zakon o davku na nepremičnine = The suitability of the new real property mass valuation act as basis for the new property tax act. Poslovodno računovodstvo. [Spletna izd.]. 2020, letn. 13, št. 3/4, str. 120-154. ISSN 2712-6099. https://akp.poslovodno-racunovodstvo.si/wp-content/uploads/2020/11/PR13_3-4_BERNIK_Primernost-novega.pdf. [COBISS.SI-ID 40394499]

 GREGORČIČ BERNIK, Darja. Spornost določb s področja obdavčitve prirasta premoženja ter odvzema premoženja nezakonitega izvora. Revija za kriminalistiko in kriminologijo. jan.-mar. 2020, letn. 71, št. 1, str. 55-70, tabele. ISSN 0034-690X. [COBISS.SI-ID 20592899]

TIČAR, Bojan, KOREN FRIC, Jona. Case studies of independent audits of police financial operations by the Court of Audit of the Republic of Slovenia. Varstvoslovje : revija za teorijo in prakso varstvoslovja. [Tiskana izd.]. 2020, letn.22, št. 4, str. 428-445, ilustr. ISSN 1580-0253. https://www.fvv.um.si/rV/arhiv/2020-4/04_Ticar_KorenFric_2020_4.pdf. [COBISS.SI-ID 66370051]

ĐORĐEVIĆ, Saša, DOBOVŠEK, Bojan. Organised crime in Western Balkans Six at the onset of coronavirus. International journal of sociology and social policy. 2020, vol. 40, no. 9/10, str. 807-820. ISSN 0144-333X. https:// www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IJSSP-06-2020-0229/full/pdf?title=organised-crime-in-western-balkanssix- at-the-onset-of-coronavirus, DOI: 10.1108/IJSSP-06-2020-0229. [COBISS.SI-ID 30526723]

 SLAK, Boštjan, ERČULJ, Vanja, AREH, Igor, DOBOVŠEK, Bojan. Do fictional forensic and criminal investigation television shows influence students’ enrollment decisions?. Journal of criminal justice education. 2020, vol. 31, no. 1, str. 23-42, ilustr. ISSN 1051-1253. https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/10511253.2019.1651357? needAccess=true, DOI: 10.1080/10511253.2019.1651357. [COBISS.SI-ID 3810282]

PREMRL, Peter, DOBOVŠEK, Bojan. Finančna kriza ali finančna kriminaliteta. Revija za kriminalistiko in kriminologijo. jul.-sep. 2020, letn. 71, št. 3, str. 208-217. ISSN 0034-690X. [COBISS.SI-ID 40732419]

MUŽINA, Aleksij, REJC, Žiga. Koncesije na področju zdravstvene dejavnosti : arbitrarnost krajšanja trajanja zdravniških koncesij po ZZDej-K. Podjetje in delo : revija za gospodarsko, delovno in socialno pravo. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 46, [št.] 3/4, str. 574-591. ISSN 0353-6521. [COBISS.SI-ID 19587587]

Leto 2019

BERGANT, Živko. The quality of accounting information and user’s social responsibility : social aspect. International journal of advances in management and economics. 2019, vol. 8, sept. – oct., str. 8-15. ISSN 2278-3369. [COBISS.SI-ID 1024372301]

BERGANT, Živko. The relation between capital and labor as a basis for the distribution of the added value. International journal of science technology and society. 2019, vol. 7, 3, str. 50-55. ISSN 2330-7412. [COBISS.SI-ID 1024373069]

BERGANT, Živko. Delo in družbena odgovornost. IRDO Mozaik : prve slovenske družbeno odgovorne novice. jun. 2019, letn. 12, št. 6, str. 10-14. ISSN 2712-5629. http://www.irdo.si. [COBISS.SI-ID 1024373325]

 BERGANT, Živko. Najhitrejša ocena kapitalske ustreznosti podjetja = The fastest assessment of company’s capital adequacy. Poslovodno računovodstvo. [Tiskana izd.]. mar. 2019, letn. 12, št. 1, str. 5-10. ISSN 1855-4032. [COBISS.SI-ID 1024363341]

DEŽMAN, Zlatko. Das aktuelle slowenische Verkehrsstrafrecht : eine dogmatische Analyse des [Paragraph] 324 sloStGB mit Blick auf [Paragraph] 315c dtStGB. Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft. 2019, bd. 131, h. 3, str. 848-681. ISSN 0084-5310. DOI: 10.1515/zstw-2019-0030. [COBISS.SI-ID 5794347]

GORNJAK, Mojca. Forward-looking approach in the accounting of financial instruments : case study of Slovenian Pension Company. International journal of innovation and learning. 2019, vol. 26, no. 1, str. 27-43, ilustr. ISSN 1741-8089. https://www.inderscience.com/info/inarticle.php?artid=100513, DOI: 10.1504/IJIL.2019.100513. [COBISS.SI-ID 40126725]

GORNJAK, Mojca. IFRS 9 : initiator of changes in management accounting processes. Management. [Spletna izd.]. summer 2019, vol. 14, iss. 2, str. 95-116, 165. ISSN 1854-4231. http://www.fm-kp.si/zalozba/ISSN/1854-4231.htm, DOI: 10.26493/1854-4231.14.95-116. [COBISS.SI-ID 21291779]

GORENC, Mateja. Benford’s law as a useful tool to determine fraud in financial statements. Management. [Spletna izd.]. spring 2019, vol. 14, iss. 1, str. 19-31, 87-88. ISSN 1854-4231. http://www.fm-kp.si/zalozba/ISSN/1854-4231.htm, DOI: 10.26493/1854-4231.14.19-31. [COBISS.SI-ID 21346819]

MAYR, Branko, GORENC, Mateja, ROBNIK, Lidija. Nenamenska poraba javnih sredstev kot oblika nezakonite porabe javnih sredstev = Non-intended use of public funds as a form of illegal use of public funds. Poslovodno računovodstvo. [Tiskana izd.]. sep. 2019, letn. 12, št. 3/4, str. 5-34, graf. prikazi. ISSN 1855-4032. [COBISS.SI-ID 1024368973]

LJUBOTINA, Predrag, BOJNEC, Štefan, VADNJAL, Jaka. Macroeconomic factors forming family business heir’s career choice intention. Acta oeconomica. 2019, vol. 69, iss. 3, str. 425-444. ISSN 0001-6373. DOI: 10.1556/032.2019.69.3.5. [COBISS.SI-ID 1541630660]

HIRTENLEHNER, Helmut, MEŠKO, Gorazd. The compensatory effects of inner and outer controls. European journal of criminology : journal of the European Society of Criminology. 2019, vol. 16, iss. 6, str. 689-707, tabele. ISSN 1477-3708. DOI: 10.1177/1477370818788010. [COBISS.SI-ID 3580138]

HACIN, Rok, FIELDS, Charles B., MEŠKO, Gorazd. The self-legitimacy of prison staff in Slovenia. European journal of criminology : journal of the European Society of Criminology. Jan. 2019, vol. 16, iss. 1, str. 41-59, tabele. ISSN 1477-3708. DOI: 10.1177/1477370818764831. [COBISS.SI-ID 3531242]

MEŠKO, Gorazd, HACIN, Rok. Social distance between prisoners and prison staff. The Prison journal. Dec. 2019, vol. 99, no. 6, str. 706-724, tabele. ISSN 0032-8855. DOI: 10.1177/0032885519877382. [COBISS.SI-ID 3768298]

MEŠKO, Gorazd, HACIN, Rok. Zaznave legitimnosti zaporskega osebja pri obsojencih v slovenskih zaporih. Revija za kriminalistiko in kriminologijo. jan.-mar. 2019, letn. 70, št. 1, str. 34-47, tabele. ISSN 0034-690X. [COBISS.SI-ID 3695338]

MEŠKO, Gorazd, PIRNAT, Urška, ERČULJ, Vanja, HACIN, Rok. Analiza kakovosti odnosov med policisti in prebivalci v Sloveniji. Revija za kriminalistiko in kriminologijo. apr.-jun. 2019, letn. 70, št. 2, str. 176-195, tabele. ISSN 0034-690X. [COBISS.SI-ID 3728874]

 PIRNAT, Urška, MEŠKO, Gorazd. Perception of security issues, social processes, and the police in urban neighbourhoods – the case of Ljubljana. Revija za kriminalistiko in kriminologijo. dec. 2019, letn. 70, št. 5, str. 469-482, graf. prikazi. ISSN 0034-690X. [COBISS.SI-ID 3856618]

BRCAR, Franc. Analiza varnosti v cestnem prometu v Sloveniji leta 2018. Revija za univerzalno odličnost : RUO. jun. 2019, letn. 8, št. 2, str. 144-152. ISSN 2232-5204. https://www.fos-unm.si/media/pdf/RUO/2019-8-2/BRCAR.pdf. [COBISS.SI-ID 29191683]

KOZLEVČAR, Simona, BRCAR, Franc. Analiza prometnih nesreč voznikov motornih koles. Revija za univerzalno odličnost : RUO. dec. 2019, letn. 8, št. 4, str. 317-327. ISSN 2232-5204. https://www.fos-unm.si/media/pdf/ RUO/2019-8-4/RUO_168_KOZLEVcAR_BRCAR.pdf. [COBISS.SI-ID 29201923]

TIČAR, Bojan. Local safety : an analysis of minor offences in the largest Slovenian cities – a case study on Ljubljana and Maribor. European journal of crime, criminal law and criminal justice. [Print ed.]. 2019, vol. 27, issue 1, str. 45-59, tabele. ISSN 0928-9569. [COBISS.SI-ID 3683818]

 TIČAR, Bojan, PRIMEC, Andreja. Administrative violations or minor offences : where is the boundary between them? = Administrativne kršitve ali prekrški : kje je meja med njimi?. Poslovodno računovodstvo. [Tiskana izd.]. mar. 2019, letn. 12, št. 1, str. 11-25. ISSN 1855-4032. [COBISS.SI-ID 3687914]

 FLANDER, Benjamin, TIČAR, Bojan. The right to security – an outline of the legal regulation at the state and local levels in Slovenia. Revija za kriminalistiko in kriminologijo. dec. 2019, letn. 70, št. 5, str. 422-438, graf. prikazi. ISSN 0034-690X. [COBISS.SI-ID 3855850]

Leto 2018

MAYR, Branko. Škoda kot posledica goljufij = Damage as a result of fraud. Poslovodno računovodstvo. [Tiskana izd.]. sep.-dec. 2018, letn. 11, št. 3/4, str. 39-81, ilustr. ISSN 1855-4032. [COBISS.SI-ID 1024297037]

 DEŽMAN, Zlatko. Ali sta kaznivi dejanji povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti in nevarne vožnje v cestnem prometu temelj racionalne kriminalitetne politike?. Revija za kriminalistiko in kriminologijo. apr.-jun. 2018, letn. 69, št. 2, str. 100-116. ISSN 0034-690X. [COBISS.SI-ID 4623560]

MAYR, Vida. Pojavnost spregleda pravne osebnosti in uspešnost upnikov pri njegovem uveljavljanju v slovenski sodni praksi = The appearance of the piercing the corporate veil and the performance of creditors in its enforcement in Slovenian jurisprudence. Poslovodno računovodstvo. [Tiskana izd.]. sep.-dec. 2018, letn. 11, št. 3/4, str. 6-19, graf. prikaz. ISSN 1855-4032. [COBISS.SI-ID 1024296525]

GORNJAK, Mojca. Primerjava mednarodnega standarda finančni instrumenti MRS 39 z MSRP 9 : analiza zamenjave. Poslovodno računovodstvo. [Tiskana izd.]. apr. 2018, letn. 11, št. 1, str. 22-42, graf. prikazi. ISSN 1855-4032. [COBISS.SI-ID 1024289869]

GORENC, Mateja. The impact of social networks on the abuse of internet services in the workplace. Innovative issues and approaches in social sciences. 2018, vol. 11, no. 1, str. 8-22. ISSN 1855-0541. http://www.iiass.com/ pdf/IIASS-volume11-number1-2018.pdf, DOI: 10.12959/issn.1855 – 0541.IIASS – 2018 – no1 – art1. [COBISS.SI-ID 1024287053]

 GORENC, Mateja. Benfordov zakon kot uporabno orodje za revizorje in forenzične računovodje = Benford’s law as a useful tool for auditors and forenzic accountants. Poslovodno računovodstvo. [Tiskana izd.]. apr. 2018, letn. 11, št. 1, str. 5-21, graf. prikazi. ISSN 1855-4032. [COBISS.SI-ID 1024289613]

GORENC, Mateja. Odkrivanje računovodskih prevar s forenzičnim računovodstvom = Detection of accouting frauds with forenzic accountancy. Poslovodno računovodstvo. [Tiskana izd.]. sep.-dec. 2018, letn. 11, št. 3/4, str. 20-38. ISSN 1855-4032. [COBISS.SI-ID 1024296781]

LJUBOTINA, Predrag, VADNJAL, Jaka. Family business succession : Does experience gained in family firm really count?. Management. [Spletna izd.]. 2018, leto 13, št. 4, str. 301-322, tabele. ISSN 1854-4231. https:// www.hippocampus.si/ISSN/1854-4231/13.301-322.pdf, DOI: 10.26493/1854-4231.13.301-322. [COBISS.SI-ID 50240003]

 LJUBOTINA, Predrag, GOMEZELJ OMERZEL, Doris, VADNJAL, Jaka. Succeeding a family business in a transition economy : following business goals or do it in my own way?. Serbian Journal of Management. 2018, vol. 13, no. 1, str. 29-46. ISSN 1452-4864. http://aseestant.ceon.rs/index.php/sjm/article/view/14474/pdf. [COBISS.SI-ID 1540315076]

HACIN, Rok, MEŠKO, Gorazd. Prisoners’ perception of legitimacy of the prison staff : a qualitative study in Slovene prisons. International journal of offender therapy and comparative criminology. 2018, vol. 62, iss. 13, str. 4332-4350, tabele. ISSN 0306-624X. DOI: 10.1177/0306624X18758896. [COBISS.SI-ID 3516906]

NALLA, Mahesh, MEŠKO, Gorazd, MODIC, Maja. Assessing police-community relationships : is there a gap in perceptions between police officers and residents?. Policing & society. 2018, vol. 28, no. 3, str. 271-290, tabele. ISSN 1043-9463. DOI: 10.1080/10439463.2016.1147564. [COBISS.SI-ID 3096298]

 EMAN, Katja, KUHAR, Saša, MEŠKO, Gorazd. Kriminaliteta zoper vodo v Sloveniji. Revija za kriminalistiko in kriminologijo. jan.-mar. 2018, letn. 69, št. 1, str. 44-53, tabele. ISSN 0034-690X. [COBISS.SI-ID 3550442]

 MEŠKO, Gorazd, HACIN, Rok. Prisoners’ and prison workers’ views on the prison subculture in Slovenia. Revija za kriminalistiko in kriminologijo. okt.-dec. 2018, letn. 69, št. 4, str. 333-345, tabele. ISSN 0034-690X. [COBISS.SI-ID 3661546]

MLAKAR, Marko, VESELINOVIČ, Draško. Uspešnost bank v Sloveniji : glede na sestavo uprav, lastniško strukturo in način nagrajevanja. Bančni vestnik : revija za denarništvo in bančništvo. [Tiskana izd.]. sep. 2018, letn. 67, št. 9, str. 19-25, graf. prikazi, okt. 2018, letn. 67, št. 10, str. 15-21. ISSN 0005-4631. [COBISS.SI-ID 300847872]

TIČAR, Bojan. Overview of Slovenian legal regulation for possible transformation of public institutions into commercial companies. Iliria, international review. 2018, no. 1, str. 11-25. ISSN 2192-7081. DOI: 10.21113/iir.v8i1.382. [COBISS.SI-ID 3630826]

 BRITOVŠEK, Jaroš, TIČAR, Bojan, SOTLAR, Andrej. Private intelligence in the Republic of Slovenia : theoretical, legal, and practical aspects. Security journal. Apr. 2018, vol. 31, iss. 2, str. 410-427, tabele, graf. prikazi. ISSN 0955-1662. DOI: 10.1057/s41284-017-0107-0. [COBISS.SI-ID 3393002]

FEDRAN, Jasna, DOBOVŠEK, Bojan, AŽMAN, Brane, BREN, Matevž. Integrity plan : a useful measure for curbing corruption at national and local level. Lex localis : revija za lokalno samoupravo. [Tiskana izd.]. Jan. 2018, vol. 16, no. 1, str. 167-191, ilustr. ISSN 1581-5374. http://journal.lex-localis.press/index.php/LexLocalis/article/ view/16.1.167-191%282018%29, DOI: 10.4335/16.1.167-191(2018). [COBISS.SI-ID 6003150]

MUŽINA, Aleksij, POHAR, Klemen, REJC, Žiga. Horizontal cooperation as a limitation on the scope of applicability of the rules of public procurement and the conclusion of concession contracts. Upphandlingsrättslig tidskrift. 2018, no. 2, str. 63-82. ISSN 2001-9904. https://www.urt.cc/sites/default/files/UrT-2018_2_Muzina.pdf. [COBISS.SI-ID 2048026738]

2022

MEŠKO, Gorazd, URBAS, Vojko. Crime investigation during the COVID-19 pandemic in Slovenia : initial reflections. V: NOGALA, Detlef (ur.), et al. Pandemic effects on law enforcement training & practice : taking early stock from a research perspective : online conference in cooperation with Mykolas Romeris University, 5-7 May 2021 : [CEPOL Research & Science Conference]. [Budapest]: European Union Agency for Law Enforcement Training (CEPOL); Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2022. Special conference edition, nr. 5, str. 83-96, tabele. European law enforcement research bulletin, Special conference edition, nr. 5. ISSN 2599-5855. [COBISS.SIID 98620419]

VESELINOVIČ, Draško. Will the EU budget 2021-27 cause some financial deepening of the European Union and the European monetary union?!. V: SEVER MALIŠ, Sanja (ur.), JAKOVIĆ, Božidar (ur.), NAČINOVIĆ BRAJE, Ivana (ur.). Odyssey Conference : proceedings of FEB Zagreb : 13th International Odyssey Conference on Economics and Business : June 1-4, 2022, Dubrovnik, Croatia & online. Zagreb: University of Zagreb, Faculty of economics and bussines, 2022. Vol. 4, no. 1, str. 681-691. Odyssey Conference, vol. 4, no. 1. ISSN 2671-132X. https:// odyssey.net.efzg.hr/conference-proceedings/proceedings-of-feb-zagreb. [COBISS.SI-ID 113583619] 

2021

BERGANT, Živko. Kdo so deležniki v zdužbi?. V: STARC, Jasmina (ur.). Izzivi globalizacije in družbeno-ekonomsko okolje EU = Globalisation challenges and the social-economic environment of the EU : 10. mednarodna znanstvena konferenca = 10th international scientific conference : zbornik prispevkov = conference proceedings : Novo mesto, 20. maj 2021. Novo mesto: Založba Univerze, 2021. Str. 62-69. ISBN 978-961-6770-50-7. https://fpuv.uni nm.si/uploads/_custom/01_unmfei/konferenca/zbornik/UNMFEI_MZK_2021_zbornik_prispevkov.pdf. [COBISS.SI-ID 93757699]

ROBNIK, Lidija. Problems and errors understanding cash flow statement = Problemi in napake razumevanja izkaza denarnih tokov. V: WEIS, Lidija (ur.), KOVAL, Viktor (ur.), AŠKERC ZADRAVEC, Katarina (ur.). Eastern European Conference of Management and Economics – EECME 2021 : Sustainable development in modern knowledge society : proceedings of the 3rd international scientific conference : Slovenia, Ljubljana, May 28, 2021. Ljubljana: Ljubljana School of Business, 2021. Str. 7-[16], ilustr. ISBN 978-961-7110-01-2. https://www.vspv.si/eecme-conference. [COBISS.SI-ID 67424259]

TIČAR, Bojan, MEŠKO, Gorazd. Analiza pravnih podlag za policijsko delo v skupnosti in pravna odgovornost vodij policijskega okoliša. V: MEŠKO, Gorazd (ur.), KOKORAVEC, Iza (ur.). 7. nacionalna konferenca o varnosti v lokalnih skupnostih : policijsko delo v skupnosti in zagotavljanje varnosti v lokalnih skupnostih : konferenčni zbornik : [29. november 2021, Podčetrtek, Slovenija]. 1. izd. Maribor: Univerzitetna založba Univerze, 2021. Str. 93-103. ISBN 978-961-286-535-1. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/622. [COBISS.SI-ID 87577859]

HACIN, Rok, MEŠKO, Gorazd. Policijsko delo v skupnosti v urbanih in ruralnih okoljih. V: MEŠKO, Gorazd (ur.), KOKORAVEC, Iza (ur.). 7. nacionalna konferenca o varnosti v lokalnih skupnostih : policijsko delo v skupnosti in zagotavljanje varnosti v lokalnih skupnostih : konferenčni zbornik : [29. november 2021, Podčetrtek, Slovenija]. 1. izd. Maribor: Univerzitetna založba Univerze, 2021. Str. 83-92, ilustr. ISBN 978-961-286-535-1. https://press.um.si/ index.php/ump/catalog/book/622. [COBISS.SI-ID 87574531]

KOKORAVEC, Iza, MEŠKO, Gorazd. Policijsko delo z mladimi. V: MEŠKO, Gorazd (ur.), KOKORAVEC, Iza (ur.). 7. nacionalna konferenca o varnosti v lokalnih skupnostih : policijsko delo v skupnosti in zagotavljanje varnosti v lokalnih skupnostih : konferenčni zbornik : [29. november 2021, Podčetrtek, Slovenija]. 1. izd. Maribor: Univerzitetna založba Univerze, 2021. Str. 117-131. ISBN 978-961-286-535-1. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/622. [COBISS.SI-ID 87660547]

MEŠKO, Gorazd. Reminiscenca o policijskem delu v skupnosti, raziskovanju in razvoju policijskega dela v skupnosti v Sloveniji. V: MEŠKO, Gorazd (ur.), KOKORAVEC, Iza (ur.). 7. nacionalna konferenca o varnosti v lokalnih skupnostih : policijsko delo v skupnosti in zagotavljanje varnosti v lokalnih skupnostih : konferenčni zbornik : [29. november 2021, Podčetrtek, Slovenija]. 1. izd. Maribor: Univerzitetna založba Univerze, 2021. Str. 55-68, ilustr. ISBN 978-961-286-535-1. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/622. [COBISS.SI-ID 87568899]

MEŠKO, Gorazd, MODIC, Maja, SOTLAR, Andrej. Veliki obeti in spreminjajoči se razvoj policijskega dela v skupnosti. V: MEŠKO, Gorazd (ur.), KOKORAVEC, Iza (ur.). 7. nacionalna konferenca o varnosti v lokalnih skupnostih : policijsko delo v skupnosti in zagotavljanje varnosti v lokalnih skupnostih : konferenčni zbornik : [29. november 2021, Podčetrtek, Slovenija]. 1. izd. Maribor: Univerzitetna založba Univerze, 2021. Str. 201-216. ISBN 978-961-286-535-1. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/622. [COBISS.SI-ID 87718659]

TIČAR, Bojan, MEŠKO, Gorazd. Analiza pravnih podlag za policijsko delo v skupnosti in pravna odgovornost vodij policijskega okoliša. V: MEŠKO, Gorazd (ur.), KOKORAVEC, Iza (ur.). 7. nacionalna konferenca o varnosti v lokalnih skupnostih : policijsko delo v skupnosti in zagotavljanje varnosti v lokalnih skupnostih : konferenčni zbornik :

[29. november 2021, Podčetrtek, Slovenija]. 1. izd. Maribor: Univerzitetna založba Univerze, 2021. Str. 93-103. ISBN 978-961-286-535-1. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/622. [COBISS.SI-ID 87577859]

 DOBOVŠEK, Bojan, SLAK, Boštjan. Lokalna skupnost kot humusni ali repelentni dejavnik za organizirano kriminaliteto in vloga policije. V: MEŠKO, Gorazd (ur.), KOKORAVEC, Iza (ur.). 7. nacionalna konferenca o varnosti v lokalnih skupnostih : policijsko delo v skupnosti in zagotavljanje varnosti v lokalnih skupnostih : konferenčni zbornik : [29. november 2021, Podčetrtek, Slovenija]. 1. izd. Maribor: Univerzitetna založba Univerze, 2021. Str. 167-183, ilustr. ISBN 978-961-286-535-1. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/622. [COBISS.SI-ID 87714307]

 2020

GORNJAK, Mojca. Literature review of IFRS 9 and its key parameters. V: DERMOL, Valerij (ur.). Expanding horizons: business, management and technology for better society : proceedings of the MakeLearn and TIIM International Conference : 20-22 May 2020, online conference. Bangkok; Celje; Lublin: ToKnowPress, 2020. Str. 463-477, ilustr. MakeLearn. ISBN 978-961-6914-26-0. ISSN 2232-3309. http://www.toknowpress.net/ ISBN/978-961-6914-26-0/141.pdf, http://www.toknowpress.net/ISBN/978-961-6914-26-0.pdf. [COBISS.SI-ID 21593603]

GORENC, Mateja. Analysis of intended and non-intended use of public funds. V: DERMOL, Valerij (ur.). Expanding horizons: business, management and technology for better society : proceedings of the MakeLearn and TIIM International Conference : 20-22 May 2020, online conference. Bangkok; Celje; Lublin: ToKnowPress, 2020. Str. 235-251, ilustr. MakeLearn. ISBN 978-961-6914-26-0. ISSN 2232-3309. http://www.toknowpress.net/ ISBN/978-961-6914-26-0/52.pdf, http://www.toknowpress.net/ISBN/978-961-6914-26-0.pdf. [COBISS.SI-ID 21423107]

GORENC, Mateja, BRAZ, Mojca. Factors affecting a successful coordination of sports and academic careers. V: DERMOL, Valerij (ur.). Expanding horizons: business, management and technology for better society : proceedings of the MakeLearn and TIIM International Conference : 20-22 May 2020, online conference. Bangkok; Celje; Lublin: ToKnowPress, 2020. Str. 443-460, ilustr. MakeLearn. ISBN 978-961-6914-26-0. ISSN 2232-3309. http://www.toknowpress.net/ISBN/978-961-6914-26-0/139.pdf, http://www.toknowpress.net/ISBN/978-961-6914-26-0.pdf. [COBISS.SI-ID 21588227]

ROBNIK, Lidija. The source of funding for business ideas and development organizations is venture

capital = Vir financiranja podjetniških idej in razvojnih organizacij je tvegani kapital. V: WEIS, Lidija (ur.), KOVAL, Viktor (ur.), AŠKERC ZADRAVEC, Katarina (ur.). Workshop on Social Research : Eastern European Conference of Management and Economics : EECME 2020 : proceedings of the 2nd international scientific conference : May 29, 2020, Ljubljana, Slovenia. Ljubljana: Ljubljana School of Business, 2020. Str. 212-218, ilustr. ISBN 978-961-7110-00-5. https://www.vspv.si/uploads/visoka_sola/datoteke/workshop_eecme_2020_-

_proceeding_of_conference__ljubljana_school_of_business.pdf. [COBISS.SI-ID 20301315]

VADNJAL, Jaka, LJUBOTINA, Predrag. Family business succession in Europe : the context of public policies. V: FOŠNER, Ajda (ur.). ABSRC 2020 : conference proceedings : Advances in Business-Related Scientific Research Conference : November 12, 2020 : [online conference]. Ljubljana: GEA College – Faculty of Entrepreneurship, 2020. Str. 22-39. ISBN 978-961-6347-75-4, ISBN 978-961-6347-76-1. [COBISS.SI-ID 39171075]

KOKORAVEC, Iza, MEŠKO, Gorazd. Kriminaliteta v Ljubljani v času pandemije covida-19. V: MEŠKO, Gorazd (ur.), HACIN, Rok (ur.), EMAN, Katja (ur.). 6. Nacionalna konferenca o varnosti v lokalnih skupnostih : varnost v ruralnih in urbanih okoljih : konferenčni zbornik : [2. dec. 2020, on-line]. 1. izd. Maribor: Univerzitetna založba Univerze, 2020. Str. 141-150, ilustr. ISBN 978-961-286-405-7. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/view/517/638/1186-1. [COBISS.SI-ID 40607491]

MEŠKO, Gorazd, PRISLAN, Kaja, HACIN, Rok. Varnost uporabnikov kibernetskega prostora : analiza zaznav med prebivalci v urbanih in ruralnih okoljih. V: MEŠKO, Gorazd (ur.), HACIN, Rok (ur.), EMAN, Katja (ur.). 6. Nacionalna konferenca o varnosti v lokalnih skupnostih : varnost v ruralnih in urbanih okoljih : konferenčni zbornik : [2. dec. 2020, on-line]. 1. izd. Maribor: Univerzitetna založba Univerze, 2020. Str. 118-129, tabele. ISBN 978-961-286-405-7. https:// press.um.si/index.php/ump/catalog/view/517/638/1184-1. [COBISS.SI-ID 40604675]

MEŠKO, Gorazd, PIRNAT, Urška. An overview of drugs and drug addiction in Slovenia – legal, criminological, health and social aspects. V: MILIĆEVIĆ, Milena (ur.), STEVANOVIĆ, Ivana (ur.). Međunarodni naučni tematski skup Droga i narkomanija: pravni, kriminološki, sociološki i medicinski problemi : tematski zbornik radova međunarodnog značaja : Palić, 2.-3. septembar 2020 = International Scientific Thematic Conference Drugs and Drug Addiction : Legal, Criminological, Sociological and Medical Issues : thematic conference proceedings of international significance : Palic,

2-3 september 2020. Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja; = Belgrade: Institute of Criminological and Sociological Research, 2020. Str. 171-185, tabele. ISBN 978-86-80756-33-2. [COBISS.SI-ID 27136003]

PRIMEC, Andreja, TIČAR, Bojan. Prekrški na področju prava zavodov in iz uslužbenskih razmerij. V: 46. Dnevi slovenskih pravnikov, 15. do 16. oktober 2020, Portorož. Ljubljana: LEXPERA, 2020. 46, [št.] 6/7, str. 1056-1069. Podjetje in delo, [letn.] 46, [št.] 6/7. ISSN 0353-6521. [COBISS.SI-ID 44078083]

TIČAR, Bojan, RAKAR, Iztok. Pravni ukrepi občin v času razglašene epidemije covida-19 z vidika varnosti v lokalnih skupnostih. V: MEŠKO, Gorazd (ur.), HACIN, Rok (ur.), EMAN, Katja (ur.). 6. Nacionalna konferenca o varnosti v lokalnih skupnostih : varnost v ruralnih in urbanih okoljih : konferenčni zbornik : [2. dec. 2020, on-line]. 1. izd. Maribor: Univerzitetna založba Univerze, 2020. Str. 130-140, tabele. ISBN 978-961-286-405-7. https://press.um.si/ index.php/ump/catalog/view/517/638/1185-1. [COBISS.SI-ID 40606979]

 2019

BERGANT, Živko. How to increase the quality of accouting information? (social aspect). V: JURIĆ, Đurđica (ur.). Accounting and management – A&M : 20th international scientific and professional conference : proceedings from the international scientific and profesional conference = Računovodstvo i menadžment – RiM : 20.. međunarodna znanstvena i stručna konferencija : zbornik radova s međunarodne znanstvene i stručne konferencije. Sv. 1, Znanstveni radovi. Zagreb: Croatian Accountant – indenpendent association of accountants, tax advisors and experts in finance, 2019. Str. 1-9, graf. prikazi. ISBN 978-953-7828-22-6, ISBN 978-953-7828-21-9. [COBISS.SI-ID 1024367949]

ROBNIK, Lidija. Fraud and error in the financial statements = Prevare in napake v računovodskih izkazih. V: WEIS, Lidija (ur.), KOVAL, Viktor (ur.). Proceedings of the 1st International Scientific Conference Eastern European Conference of Management and Economics, May 24, 2019. Ljubljana: Ljubljana School of Business, 2019. Str. 65-69. ISBN 978-961-91021-7-6. [COBISS.SI-ID 2048473624]

MEŠKO, Gorazd. Police reforms and research – community policing, integrity and legitimacy – experiences from Slovenia = Rezul’taty policejskoj reformy – rabota s graždanami, zakonnost’ i professional’naja etika – opyt Slovenii. V: UMAROVIČ, Dikaev Salman (ur.), GERCEN, A. I. (ur.). Ugolovnaja politika i pravoprimenitel’naja praktika : sbornik materialov VII-oj Meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii (1-2 nojabrja 2019 goda, Sankt-Peterburg). Sankt- Peterburg: Severo-Zapadnyj filial FGBOUVO “Rossijskij gosudarstvennyj universitet pravosudija”, 2019. Str. 16-29.

ISBN 978-5-00045-762-7. [COBISS.SI-ID 3803626]

PRISLAN, Kaja, BERNIK, Igor, MEŠKO, Gorazd, HACIN, Rok, MARKELJ, Blaž, VRHOVEC, Simon. Cybercrime victimization and seeking help : a survey of students in Slovenia. V: VRHOVEC, Simon (ur.). CECC 2019. 3rd Central European Cybersecurity Conference, Munich, Germany, November 14-15, 2019. New York: ACM, cop. 2019. 2 str. ACM proceedings. ISBN 978-1-4503-7296-1. ISSN 2168-4081. https://dl.acm.org/citation.cfm?doid=3360664.3360731, DOI: 10.1145/3360664.3360731. [COBISS.SI-ID 3791850]

MEŠKO, Gorazd. Uvod v delo programske skupine Varnost v lokalnih skupnostih – primerjava ruralnih in urbanih okolij (2019-2024). V: MEŠKO, Gorazd (ur.), HACIN, Rok (ur.), EMAN, Katja (ur.). Uvod v razpravo o varnosti v urbanih in ruralnih okoljih : konferenčni zbornik. 1. izd. Maribor: Univerzitetna založba Univerze, 2019. Str. 1-13. ISBN 978-961-286-318-0. http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/449. [COBISS.SI-ID 3803882]

PRISLAN, Kaja, MEŠKO, Gorazd, LOBNIKAR, Branko. Samovarovalni ukrepi prebivalcev Slovenije – primerjava med ruralnimi in urbanimi območji bivanja. V: MEŠKO, Gorazd (ur.), HACIN, Rok (ur.), EMAN, Katja (ur.). Uvod v razpravo o varnosti v urbanih in ruralnih okoljih : konferenčni zbornik. 1. izd. Maribor: Univerzitetna založba Univerze, 2019. Str. 65-76, tabele. ISBN 978-961-286-318-0. http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/449. [COBISS.SI-ID3805162]

PIRNAT, Urška, MEŠKO, Gorazd. Zaznava varnostnih problemov v lokalnih skupnostih – primerjava med regijami v Sloveniji. V: MEŠKO, Gorazd (ur.), HACIN, Rok (ur.), EMAN, Katja (ur.). Uvod v razpravo o varnosti v urbanih in ruralnih okoljih : konferenčni zbornik. 1. izd. Maribor: Univerzitetna založba Univerze, 2019. Str. 87-96, tabele. ISBN978-961-286-318-0. http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/449. [COBISS.SI-ID 3805674]

MEŠKO, Gorazd, PRISLAN, Kaja, HACIN, Rok. Varnost uporabnikov kibernetskega prostora. V: MEŠKO, Gorazd (ur.), HACIN, Rok (ur.), EMAN, Katja (ur.). Uvod v razpravo o varnosti v urbanih in ruralnih okoljih : konferenčni zbornik. 1. izd. Maribor: Univerzitetna založba Univerze, 2019. Str. 120-128, tabele. ISBN 978-961-286-318-0. http:// press.um.si/index.php/ump/catalog/book/449. [COBISS.SI-ID 3806442]

FLANDER, Benjamin, TIČAR, Bojan. Analiza ureditve temeljne pravice do varnosti na pravnosistemskem in lokalnem nivoju v Republiki Sloveniji. V: MEŠKO, Gorazd (ur.), HACIN, Rok (ur.), EMAN, Katja (ur.). Uvod v razpravo o varnosti v urbanih in ruralnih okoljih : konferenčni zbornik. 1. izd. Maribor: Univerzitetna založba Univerze, 2019. Str. 35-44. ISBN 978-961-286-318-0. http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/449. [COBISS.SI-ID 3804394]

2018 

MAYR, Branko. Praksa pravosodja pri izračunu izgubljenega dobička. V: JURIĆ, Đurđica (ur.). Accounting and management – A&M : proceedings from the international scientific and profesional conference : 19th international scientific and professional conference. [Vol. 1], [Scientific papers] = Računovodstvo i menadžment – RiM : zbornik radova s međunarodne znanstvene i stručne konferencije : 19. međunarodna znanstvena i stručna konferencija. Sv. 1, Znanstveni radovi. Zagreb: Croatian Accountant – indenpendent association of accountants, tax advisors and experts in finance, 2018. Str. 177-192, tabele. ISBN 978-953-7828-19-6. [COBISS.SI-ID 1024305485]

BERGANT, Živko. A new approach to the capital adequacy assessment of companies. V: JURIĆ, Đurđica (ur.). Accounting and management – A&M : proceedings from the international scientific and profesional conference : 19th international scientific and professional conference. [Vol. 1], [Scientific papers] = Računovodstvo i menadžment – RiM : zbornik radova s međunarodne znanstvene i stručne konferencije : 19. međunarodna znanstvena i stručna konferencija. Sv. 1, Znanstveni radovi. Zagreb: Croatian Accountant – indenpendent association of accountants, tax advisors and experts in finance, 2018. Str. 1-14, graf. prikazi. ISBN 978-953-7828-19-6. [COBISS.SI-ID 1024296013]

BERGANT, Živko. Capital, labour, and social responsibility – viewpoint of economy and society = Kapital, delo in družbena odgovornost – ekonomsko socialni vidik. V: HRAST, Anita (ur.), MULEJ, Matjaž (ur.), GLAVIČ, Peter (ur.). Družbena odgovornost in trajnostni razvoj v znanosti, izobraževanju in gospodarstvu : zbornik prispevkov = Social responsibility and sustainable development in science, education and business : conference proceedings. Elektronska izd. Maribor: Inštitut za razvoj družbene odgovornosti – (IRDO), 2018. Zbirka Družbena odgovornost. ISBN 978-961-94514-1-0. http://www.irdo.si/irdo2018/referati/c-01-bergant.pdf. [COBISS.SI-ID 1024300365]

 BERGANT, Živko. Družbena odgovornost in poslovna odličnost = Social responsibility and business excellence. V: ARSENIJEVIĆ, Olja (ur.), et al. Organizacija in negotovosti v digitalni dobi : konferenčni zbornik = Organization and uncertainty in the digital age : conference proceedings. 37th International Conference on Organizational Science Development, 21st – 23rd March 2018, Portorož, Slovenia. 1. izd. Maribor: Univerzitetna založba Univerze, 2018. Str. 71-83. ISBN 978-961-286-146-9. [COBISS.SI-ID 1024287821]

GORNJAK, Mojca. Analysis of the replacement of international financial reporting standard for financial instruments : IAS 39 versus IFRS 9. V: DERMOL, Valerij (ur.). Integrated economy and society: diversity, creativity and technology : proceedings of the MakeLearn and TIIM International Conference, 16-18 May 2018, Naples, Italy. Bangkok; Celje; Lublin: ToKnowPress, 2018. Str. 147-160. MakeLearn. ISBN 978-961-6914-23-9. ISSN 2232-3309. http://

www.toknowpress.net/ISBN/978-961-6914-23-9/papers/ML2018-029.pdf. [COBISS.SI-ID 39518725]

ROBNIK, Lidija. Računovodske in davčne dileme obračunavanja stroškov napotenih delavcev. V: O računovodstvu, reviziji, davščinah in financah. Maribor: Društvo računovodij, finančnikov in revizorjev, 2018. Str. 65-81. Zbornik referatov, 2018, 33. ISSN 1318-3230. [COBISS.SI-ID 513069616]

PIRNAT, Urška, HACIN, Rok, MEŠKO, Gorazd. Pregled raziskovanja varnosti v lokalnih skupnostih v Sloveniji. V:MEŠKO, Gorazd (ur.), SOTLAR, Andrej (ur.), LOBNIKAR, Branko (ur.). 4. nacionalna konferenca o varnosti v lokalnih skupnostih : sklepne ugotovitve raziskovanja (2015-2018) : konferenčni zbornik. 1. izd. Maribor: Univerzitetna založba Univerze, 2018. Str. 7-43, tabele. ISBN 978-961-286-220-6. http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/374.[COBISS.SI-ID 3643114]

MEŠKO, Gorazd, HACIN, Rok. Pregled študij o načrtovanju in oblikovanju okolja kot obliki situacijskega preprečevanja kriminalitete. V: MEŠKO, Gorazd (ur.), SOTLAR, Andrej (ur.), LOBNIKAR, Branko (ur.). 4. nacionalna konferenca o varnosti v lokalnih skupnostih : sklepne ugotovitve raziskovanja (2015-2018) : konferenčni zbornik. 1. izd.Maribor: Univerzitetna založba Univerze, 2018. Str. 223-247, graf. prikazi. ISBN 978-961-286-220-6. http://press.um.si/ index.php/ump/catalog/book/374. [COBISS.SI-ID 3645162]

MEŠKO, Gorazd, HACIN, Rok. Situacijsko preprečevanje kriminalitete – med obeti in nezaželenimi učinki. V: MEŠKO, Gorazd (ur.), SOTLAR, Andrej (ur.), LOBNIKAR, Branko (ur.). 4. nacionalna konferenca o varnosti v lokalnih skupnostih : sklepne ugotovitve raziskovanja (2015-2018) : konferenčni zbornik. 1. izd. Maribor: Univerzitetna založba Univerze, 2018. Str. 189-222, tabele. ISBN 978-961-286-220-6. http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/374. [COBISS.SI-ID 3644650]

MLAKAR, Tatjana, BRCAR, Franc. Digitalizacija – izziv za zdravstveni sistem = Digitalization – a challenge for healthcare system. V: ARSENIJEVIĆ, Olja (ur.), et al. Organizacija in negotovosti v digitalni dobi : konferenčni zbornik = Organization and uncertainty in the digital age : conference proceedings. 37th International Conference on Organizational Science Development, 21st – 23rd March 2018, Portorož, Slovenia. 1. izd. Maribor: Univerzitetna založba Univerze, 2018. Str. 757-767, ilustr. ISBN 978-961-286-146-9. http://press.um.si/index.php/ump/catalog/ book/326. [COBISS.SI-ID 2048451842]

 BRCAR, Franc, MLAKAR, Tatjana. Spremembe na področju varnosti cestnega prometa v zadnjih dvajsetih letih = Changes in road traffic safty in the last twenty years. V: ARSENIJEVIĆ, Olja (ur.), et al. Organizacija in negotovosti v digitalni dobi : konferenčni zbornik = Organization and uncertainty in the digital age : conference proceedings. 37th International Conference on Organizational Science Development, 21st – 23rd March 2018, Portorož, Slovenia. 1. izd. Maribor: Univerzitetna založba Univerze, 2018. Str. 141-155, tabele, graf. prikazi. ISBN 978-961-286-146-9. http:// press.um.si/index.php/ump/catalog/book/326. [COBISS.SI-ID 2048451586]

TIČAR, Bojan. Pravodajna moč in zakonska pooblastila občin na področju lokalne varnosti in sankcioniranja prekrškov. V: MEŠKO, Gorazd (ur.), SOTLAR, Andrej (ur.), LOBNIKAR, Branko (ur.). 4. nacionalna konferenca o varnosti v lokalnih skupnostih : sklepne ugotovitve raziskovanja (2015-2018) : konferenčni zbornik. 1. izd. Maribor: Univerzitetna založba Univerze, 2018. Str. 269-286, tabele. ISBN 978-961-286-220-6. http://press.um.si/index.php/ ump/catalog/book/374. [COBISS.SI-ID 3645674]

MODIC, Maja, MUŽENIČ, Martin, TIČAR, Bojan. A comparative analysis of the legal regulation of weapons in the Republic of Slovenia, the Republic of Italy, and the Republic of Croatia. V: MEŠKO, Gorazd (ur.), et al. Criminal justice and security in Central and Eastern Europe : from common sense to evidence-based policy-making : conference proceedings. 1st ed. Maribor: University of Maribor Press; Ljubljana: Faculty of Criminal Justice and Security, 2018. Str. 586-597. ISBN 978-961-286-176-6. [COBISS.SI-ID 3600106]

TIČAR, Bojan. Governance of non-economic public services in the Republic of Slovenia. V: BOŽINA BEROŠ, Marta (ur.), RECKER, Nicholas (ur.), KOZINA, Melita (ur.). Economic and social development : book of proceedings. 27th International Scientific Conference on Economic and Social Development, Rome, 1-2 March 2018. Varazdin: Varazdin Development and Entrepreneurship Agency; [Koprivnica]: University North; Warsaw: Faculty of Management, 2018. Str. 88-93. Economic and social development (Book of proceedings. Online). ISSN 1849-7535. https://www.esdconference.

com/upload/book_of_proceedings/Book_of_Proceedings_esd_Rome_2018_Online.pdf. [COBISS.SI-ID 3523306]

2022

 MEŠKO, Gorazd, HACIN, Rok. Focus groups : The challenges and advantages of creating and using focus groups in rural areas?. V: WEISHEIT, Ralph A. (ur.), PETERSON, Jessica Rene (ur.), PYTLARZ, Artur (ur.). Research methods for rural criminologists. London; Abingdon; New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2022. Str. 115-126. Routledge studies in rural criminology. ISBN 978-0-367-63288-5, ISBN 978-0-367-63290-8. [COBISS.SI-ID 120549379] financer: Poglavje je rezultat nacionalnega raziskovalnega projekta Varnost v lokalnih skupnostih – primerjava ruralnih

in urbanih okolij, ki ga financira ARRS, št. projekta P5-0397 (A), 20192024.

 2021

 BERGANT, Živko. Prekarno delo in razporejanje dodane vrednosti. V: POGLAJEN, Črt (ur.), et al. Študije o prekarnosti : interdisciplinarni pogledi. Elektronska izd. Ljubljana: Ekonomska fakulteta, Založništvo, 2021. Str. 213-227. Zbirka Maksima. ISBN 978-961-240-367-6. http://www.ef.uni-lj.si/media/document_files/dokumenti/ Studije_o_prekarnosti_21.pdf. [COBISS.SI-ID 112929795]

DEŽMAN, Zlatko. Sistem kazenskih sankcij : 3. člen. V: ŠEPEC, Miha (ur.), et al. Kazenski zakonik (KZ-1) : s komentarjem : [splošni del]. 1. natis. Ljubljana: Lexpera, GV založba, 2021. Str. 108-124. Zbirka Nova slovenska zakonodaja, Lexpera, GV založba. ISBN 978-961-247-456-0. [COBISS.SI-ID 60029699]

ŠEPEC, Miha, DEŽMAN, Zlatko. Dejanska zmota : 30. člen. V: ŠEPEC, Miha (ur.), et al. Kazenski zakonik (KZ-1) : s komentarjem : [splošni del]. 1. natis. Ljubljana: Lexpera, GV založba, 2021. Str. 442-460. Zbirka Nova slovenska zakonodaja, Lexpera, GV založba. ISBN 978-961-247-456-0. [COBISS.SI-ID 64134403]

 DEŽMAN, Zlatko. Pravna zmota : 31. člen. V: ŠEPEC, Miha (ur.), et al. Kazenski zakonik (KZ-1) : s komentarjem :[splošni del]. 1. natis. Ljubljana: Lexpera, GV založba, 2021. Str. 460-489. Zbirka Nova slovenska zakonodaja, Lexpera, GV založba. ISBN 978-961-247-456-0. [COBISS.SI-ID 64135683]

 DEŽMAN, Zlatko. Izključitev kaznivosti : 33. člen. V: ŠEPEC, Miha (ur.), et al. Kazenski zakonik (KZ-1) : s komentarjem : [splošni del]. 1. natis. Ljubljana: Lexpera, GV založba, 2021. Str. 527-540. Zbirka Nova slovenska zakonodaja, Lexpera, GV založba. ISBN 978-961-247-456-0. [COBISS.SI-ID 64137987]

 DEŽMAN, Zlatko. Vrste kazni : 43. člen. V: ŠEPEC, Miha (ur.), et al. Kazenski zakonik (KZ-1) : s komentarjem : [splošni del]. 1. natis. Ljubljana: Lexpera, GV založba, 2021. Str. 666-668. Zbirka Nova slovenska zakonodaja, Lexpera, GV založba. ISBN 978-961-247-456-0. [COBISS.SI-ID 64181507]

DEŽMAN, Zlatko. Glavne in stranske kazni : 44. člen. V: ŠEPEC, Miha (ur.), et al. Kazenski zakonik (KZ-1) : s komentarjem : [splošni del]. 1. natis. Ljubljana: Lexpera, GV založba, 2021. Str. 668-672. Zbirka Nova slovenska zakonodaja, Lexpera, GV založba. ISBN 978-961-247-456-0. [COBISS.SI-ID 64181763]

DEŽMAN, Zlatko. Zakonitost pri izrekanju kazni : 45. člen. V: ŠEPEC, Miha (ur.), et al. Kazenski zakonik (KZ-1) : s komentarjem : [splošni del]. 1. natis. Ljubljana: Lexpera, GV založba, 2021. Str. 672-679. Zbirka Nova slovenska zakonodaja, Lexpera, GV založba. ISBN 978-961-247-456-0. [COBISS.SI-ID 64182019]

 DEŽMAN, Zlatko. Prepoved vožnje motornega vozila : 48. člen. V: ŠEPEC, Miha (ur.), et al. Kazenski zakonik (KZ-1) : s komentarjem : [splošni del]. 1. natis. Ljubljana: Lexpera, GV založba, 2021. Str. 707-714. Zbirka Nova slovenska zakonodaja, Lexpera, GV založba. ISBN 978-961-247-456-0. [COBISS.SI-ID 64182787]

 DEŽMAN, Zlatko. Vrste varnostnih ukrepov : 69. člen. V: ŠEPEC, Miha (ur.), et al. Kazenski zakonik (KZ-1) : s komentarjem : [splošni del]. 1. natis. Ljubljana: Lexpera, GV založba, 2021. Str. 854-855. Zbirka Nova slovenska zakonodaja, Lexpera, GV založba. ISBN 978-961-247-456-0. [COBISS.SI-ID 64377091]

 DEŽMAN, Zlatko. Odvzem vozniškega dovoljenja : 72. člen. V: ŠEPEC, Miha (ur.), et al. Kazenski zakonik (KZ-1) : s komentarjem : [splošni del]. 1. natis. Ljubljana: Lexpera, GV založba, 2021. Str. 906-915. Zbirka Nova slovenska zakonodaja, Lexpera, GV založba. ISBN 978-961-247-456-0. [COBISS.SI-ID 64377603]

ROBNIK, Lidija. Odkrivanje računovodskih prevar pri poslovnih odločitvah v računovodskih izkazih. V: DEVJAK, Tatjana (ur.). Pravo in management v pogojih digitalnega poslovanja. Elektronska izd. Ljubljana: MLC Fakulteta za management in pravo, 2021. Str. 102-124, ilustr. ISBN 978-961-94676-4-0. https://www.mlcljubljana.com/zalozba/. [COBISS.SI-ID 85794563]

EMAN, Katja, MEŠKO, Gorazd. Access to safe and affordable drinking water as a fundamental human right : the case of the Republic of Slovenia. V: BLAUSTEIN, Jarrett (ur.), et al. The Emerald handbook of crime, justice and sustainable development. First ed. Bingley: Emerald Publishing, 2021. Str. 465-484, tabele. Emerlad handbooks. ISBN 978-1-78769-356-2. DOI: 10.1108/978-1-78769-355-520201025. [COBISS.SI-ID 38181379]

 PIRNAT, Urška, MEŠKO, Gorazd. Zaznave družbenih procesov, varnostnih težav in policije v urbanih soseskah – primer Ljubljane. V: MEŠKO, Gorazd (ur.). Varnost v lokalnih skupnostih – med ruralnimi in urbanimi perspektivami. 1. izd. Maribor: Univerza v Mariboru, Univerzitetna založba, 2021. Str. 135-163, ilustr. ISBN 978-961-286-496-5. [COBISS.SI-ID 76599555]

 KOKORAVEC, Iza, MEŠKO, Gorazd. Mladoletniško prestopništvo v Sloveniji skozi leta. V: MEŠKO, Gorazd (ur.). Varnost v lokalnih skupnostih – med ruralnimi in urbanimi perspektivami. 1. izd. Maribor: Univerza v Mariboru, Univerzitetna založba, 2021. Str. 199-229, graf. prikaz. ISBN 978-961-286-496-5. [COBISS.SI-ID 76644099]

VESELINOVIČ, Draško, BELKOVIĆ, Mihaela. Mjere za izlazak iz krize u Njemačkoj i Hrvatskoj – usporedna analiza učinkovitosti = Measures to overcome the crisis in Germany and Croatia – a comparative analysis of effectiveness in adjustment of railway. V: OVIN, Rasto (ur.), LAZAR, Nuša (ur.). Znanje za prihodnost : monografija Doba Fakultete 2021. Maribor: DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije, 2021. Str. 94-114. Zbirka Spoznanja iz ekonomskih ter uporabnih poslovnih in družbenih študij. ISBN 978-961-7061-11-6. https://www.fakulteta.doba.si/dobaznanja/

raziskave/monografije. [COBISS.SI-ID 97456899]

FLANDER, Benjamin, TIČAR, Bojan. Pravica do varnosti – sinteza pravne ureditve na mednarodni, državni in lokalni ravni. V: MEŠKO, Gorazd (ur.). Varnost v lokalnih skupnostih – med ruralnimi in urbanimi perspektivami. 1. izd. Maribor: Univerza v Mariboru, Univerzitetna založba, 2021. Str. 54-79. ISBN 978-961-286-496-5. [COBISS.SI-ID 76525571]

2020

MEŠKO, Gorazd, TIČAR, Bojan, HACIN, Rok. The aims of punishment, sanctioning and imprisonment in Slovenia – transitional criminal justice perspectives. V: PAPACHARALAMBOUS, Charis (ur.). The aims of punishment : theoretical, international and law comparative approaches. Athens; Thessaloniki: Sakkoulas; Baden-Baden: Nomos, 2020. Str. 185-212, graf. prikazi. ISBN 978-3-8487-7911-6, ISBN 978-960-648-149-9. [COBISS.SI-ID 53264131]

 MEŠKO, Gorazd, EMAN, Katja, HACIN, Rok, PIRNAT, Urška. Slovenia : victimology and victimological research – past, present and future challenges. V: MEŠKO, Gorazd (ur.), SÁRIK, Eszter (ur.), GETOŠ, Anna-Maria (ur.). Mapping the victimological landscape of the Balkans : a regional study on victimology and victim protection with a critical analysis of current victim policies. Berlin: Duncker & Humblot, cop. 2020. Str. 489-530, tabele. Research series of the Max Planck Institute for foreign and international criminal law, Vol. BC 4. ISBN 978-3-86113-279-0, ISBN 978-3-428-15993-2, ISBN 978-953-270-136-4. ISSN 2199-658X. [COBISS.SI-ID 78476035]

 MEŠKO, Gorazd, KOZMELJ, Rajko, LOBNIKAR, Branko. Police and prosecutorial cooperation in Europe in response to serious transnational crime. V: CONDE, E. (ur.), YANEVA, Zhaklin V. (ur.), SCOPELLITI, Marzia (ur.). The Routledge handbook of European security law and policy. Abingdon; New York: Routledge, 2020. Str. 29-45. ISBN 978-1-138-60999-0, ISBN 978-0-429-46591-8. [COBISS.SI-ID 3811306]

 EMAN, Katja, MEŠKO, Gorazd. Green issues in South-Eastern Europe. V: BRISMAN, Avi (ur.), SOUTH, Nigel (ur.). Routledge international handbook of green criminology. 2nd ed. Abingdon; London; New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2020. Str. 304-316. Routledge international handbooks. ISBN 978-1-138-63380-3, ISBN 1-138-63380-1. [COBISS.SI-ID 38068739]

 MEŠKO, Gorazd, EMAN, Katja. Policing water crimes. V: EMAN, Katja (ur.), et al. Water, governance, and crime issues. Cham: Springer, cop. 2020. Str. 75-91. ISBN 978-3-030-44797-7. [COBISS.SI-ID 25149443]

 KUHAR, Saša, MEŠKO, Gorazd. Water crime in the Republic of Slovenia. V: EMAN, Katja (ur.), et al.

Water, governance, and crime issues. Cham: Springer, cop. 2020. Str. 157-176, graf. prikazi, tabele. ISBN 978-3-030-44797-7. [COBISS.SI-ID 25167619]

MEŠKO, Gorazd, TIČAR, Bojan, HACIN, Rok. The aims of punishment, sanctioning and imprisonment in Slovenia- transitional criminal justice perspectives. V: PAPACHARALAMBOUS, Charis (ur.). The aims of punishment : theoretical, international and law comparative approaches. Athens; Thessaloniki: Sakkoulas; Baden-Baden: Nomos, 2020. Str. 185-212, graf. prikazi. ISBN 978-3-8487-7911-6, ISBN 978-960-648-149-9. [COBISS.SI-ID 53264131]

 RAKAR, Iztok, TIČAR, Bojan, SEVER, Tina. Water protection in Slovenia : constitutional and administrative law perspectives. V: EMAN, Katja (ur.), et al. Water, governance, and crime issues. Cham: Springer, cop. 2020. Str. 129-155, ilustr. ISBN 978-3-030-44797-7. [COBISS.SI-ID 25157635]

 2019

DEŽMAN, Zlatko, MERC, Karin. Protizakonito, pristransko in krivično sojenje : 288. člen. V: KOROŠEC, Damjan (ur.), et al. Veliki znanstveni komentar posebnega dela Kazenskega zakonika (KZ-1). 1. natis. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije: Pravna fakulteta. 2019, knj. 3, str. 341-356. Zbirka predpisov. ISBN 978-961-204-654-5, ISBN 978-961-204-655-2, ISBN 978-961-204-656-9, ISBN 978-961-204-652-1. [COBISS.SI-ID 5803563]

 DEŽMAN, Zlatko. Povzročitev prometne nesreče iz malomarnosti : 323. člen. V: KOROŠEC, Damjan (ur.), et al. Veliki znanstveni komentar posebnega dela Kazenskega zakonika (KZ-1). 1. natis. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije: Pravna fakulteta. 2019, knj. 3, str. 590-632. Zbirka predpisov. ISBN 978-961-204-654-5, ISBN 978-961-204-655-2, ISBN 978-961-204-656-9, ISBN 978-961-204-652-1. [COBISS.SI-ID 5803819]

 DEŽMAN, Zlatko. Nevarna vožnja v cestnem prometu : 324. člen. V: KOROŠEC, Damjan (ur.), et al. Veliki znanstveni komentar posebnega dela Kazenskega zakonika (KZ-1). 1. natis. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije: Pravna fakulteta. 2019, knj. 3, str. 633-651. Zbirka predpisov. ISBN 978-961-204-654-5, ISBN 978-961-204-655-2, ISBN 978-961-204-656-9, ISBN 978-961-204-652-1. [COBISS.SI-ID 5804075]

2018

 BERGANT, Živko. Družbena odgovornost do dela. V: BOHINC, Rado (ur.), et al. Za družbeno odgovornost : zbornik razprav. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FDV: Gibanje za družbeno odgovornost, 2018. Str. 119-126. ISBN 978-961-235-855-6. [COBISS.SI-ID 1024311885]

TIČAR, Bojan, PRIMEC, Andreja. Pravna ureditev prekrškov in administrativnih kazni v gospodarstvu (de lege lata). V: RIJAVEC, Vesna (ur.). Gospodarski subjekti na trgu in evropske dimenzije 2018. 1. izd. Maribor: Univerzitetna založba Univerze: Pravna fakulteta, 2019. Str. 199-213. ISBN 978-961-286-288-6. https://press.um.si/index.php/ump/ catalog/view/431/503/761-2, DOI: 10.18690/978-961-286-288-6.7. [COBISS.SI-ID 5794091]

2022

BERGANT, Živko. Zavedanje družbene odgovornosti in posledice : ekonomika na podlagi dodane vrednosti : [znanstvena monografija]. Ljubljana: Visoka šola za računovodstvo in finance, 2022. 176 str., graf. prikazi. ISBN 978-961-95674-1-8. [COBISS.SI-ID 113356547]

ERBEŽNIK, Anže, DEŽMAN, Zlatko. Uvod v kazensko procesno pravo Republike Slovenije in Evropske unije. 1. natis. Ljubljana: Lexpera, GV Založba, 2022. 568 str. ISBN 978-961-247-487-4. [COBISS.SI-ID 98847235]

2021

BERGANT, Živko. Accountancy and social responsibility : an innovative new approach to accountancy theory and practice. Cham: Palgrave Macmillan, 2021. XV, 244 str., graf. prikazi. Palgrave studies in impact finance. ISBN 978-3-030-77927-6. ISSN 2662-5105. [COBISS.SI-ID 79246595]

2020

HACIN, Rok, MEŠKO, Gorazd. The dual nature of legitimacy in the prison environment : an inquiry in Slovenian prisons. Cham: Springer, cop. 2020. XXIII, 96 str., ilustr. SpringerBriefs in Criminology. ISBN 978-3-030-32842-9. ISSN 2192-8533. DOI: 10.1007/978-3-030-32843-6. [COBISS.SI-ID 3780842]

DREVEN, Maša, DOBOVŠEK, Bojan, JELENC, Uroš, MAJERLE, Ida, MAKOVŠEK, Peter, MARKELJ, Blaž (avtor, avtor dodatnega besedila), MERVIČ, Eneja, PRAPROTNIK, Gorazd, SKERL BERONJA, Gregor, MARKELJ, Blaž (urednik). Informacijska varnost : izzivi sodobne tehnologije. 1. natis. Ljubljana: Lexpera, GV založba, 2020. 204 str., ilustr. ISBN 978-961-247-450-8. [COBISS.SI-ID 32299267]

2019

TIČAR, Bojan. Uvod v razumevanje upravnega prava in javne uprave. 1. izd. Maribor: Univerzitetna založba Univerze, 2019. 260 str., ilustr. ISBN 978-961-286-239-8. DOI: 10.18690/978-961-286-239-8. [COBISS.SI-ID 96188417]

KONFERENCE

KNJIŽNICA

Knjižnica VŠR nudi študentom FP najnovejšo literaturo iz področja vseh vej računovodstva, financ, revizije, forenzičnih preiskav, gospodarskega prava, davkov ter poslovne informatike. Vsako leto se opravi nabava po seznamu obvezne učne literature in v knjižnici zagotovimo, da je vsa literatura dostopna študentom v več izvodih.

Knjižnica poleg gradiva v tiskani obliki, zagotavlja dostop do podatkovne baze ProQuest, ki jo upravlja knjižnica in dodeljuje dostope predavateljem

Knjižnica VŠR je polnovredna članica sistema COBISS. Študentom nudi elektronsko izposojo, pošilja opomine, podaljšuje gradivo in študente redno izobražuje o iskanju literature po različnih bazah. Za raziskovalce redno skrbi za vnos njihovih del v COBISS in skrbi za pravilne izpise bibliografije raziskovalcev v sistemu SICRIS.  Zagotavljamo kvalitetno storitev in skrbimo za podporo študentov pri opravljanju študijskih obveznosti.

Visokošolska knjižnica prof. dr. Ivana Turka VŠR je namenjena študentom in zaposlenim Visoke šole za računovodstvo in finance. Knjižnična zbirka obsega preko 4000 enot monografij in serijskih publikacij različnih področij. Večina zbirke je s področji računovodstva, revizije, forenzičnega računovodstva, financ, ekonomije, menedžmenta, davkov, prava in kriminologije. Del svoje knjižnice nam je podaril priznani ekonomist prof. dr. Ivan Turk. Po njem se knjižnica tudi imenuje: Knjižnica prof. dr. Ivana Turka VŠR.

Uporabniki si v knjižnici izposojajo literaturo, ki jo potrebujejo za študij (za posamezne predmete, za seminarske naloge in zaključna dela). Z vpisom v knjižnico študentje pridobijo pravico do izposoje gradiva, poizvedb, svetovanja pri pisanju pisnih izdelkov (tehnično-oblikovno, citiranje in navajanje virov), do različnih informacij v zvezi z gradivom. Z vpisom v knjižnico jim je omogočen tudi tehnično-oblikovni pregled diplomskega, magistrskega dela.

Knjižnica je za uporabnike odprta ob ponedeljkih od 14.00 do 19.00, v drugih dneh pa so možni stiki po telefonu in elektronski pošti – (kar so uporabniki v teh epidemioloških razmerah veliko uporabljali).

V letu 2021 je bilo v knjižnico vpisanih 171 aktivnih članov – študenti na dodiplomskem in magistrskem študiju, zaposleni na VŠR in predavatelji.

Knjižnično gradivo pridobivamo z darovi, nakupi in iz založništva VŠR, ki izdaja publikacije, namenjene študiju na Visoki šoli za računovodstvo in finance.

V letu 2021 se je zbirka obogatila za 110 monografij. Publikacije smo pridobili z darovi (47 izvodov monografij, 2 izvoda serijskih publikacij), nakupom (7 naslovov monografij 1 izvod serijske publikacije), 40 naslovov diplomskih in magistrskih del ter 5 naslovov publikacij izdanih na Visoki šoli za računovodstvo in finance. Poleg tega je bilo v bazo vpisanih 44 bibliografskih zapisov prispevkov, ki so jih naši predavatelji objavljali v domačih in tujih zbornikih in serijskih publikacijah.

Katalog knjižnice je vključen v knjižnični sistem COBISS.

V letu 2021 je diplomiralo in magistriralo 40 študentov in opravljenih je bilo prav toliko oblikovno-tehničnih pregledov.

Knjižnica sodeluje tudi z ostalimi knjižnicami, predvsem z medknjižnično izposoja (knjižnica izposoja in si izposoja publikacije).

VŠR ima oddelek tudi v Mariboru in tudi za te študente je omogočena izposoja gradiv in svetovanje.

V letu 2021 se je bibliotekarka udeležila izobraževanja in izpopolnjevanja znanja s področja obdelave elektronskih virov ter sledila drugim novostim na področju bibliotekarstva. Izobraževanja so potekala po zoomu.

Mednarodni teden ozaveščanja o prevarah

Mednarodni teden ozaveščanja o prevarah poteka pod okriljem organizacije ACFE (Združenje preizkušenih preiskovalcev prevar), v Sloveniji pa so ga prvič izvedli leta 2018 na pobudo družbe Deloitte.

Na naši šoli aktivno sledimo problematiki preprečevanja prevar, saj smo edina šola, na kateri lahko pridobite znanje, kako pristopiti k preprečevanju prevar v financah in računovodstvu. 

Več si lahko ogledate TUKAJ

INŠTITUTI

Zgodovinsko primarna naloga računovodstva je poročanju POSLOVODSTVU, vendar se je skozi čas pomen računovodstva spremenil in je danes (pre)večkrat le orodje za poročanje zunanjim deležnikom in največkrat le za potrebe zakonodaje.

Poslovodstvo nujno potrebuje kakovostne računovodske informacije za oblikovanje pravih strateških odločitev.

V Sloveniji smo prvi, ki smo si za poslanstvo izbrali oblikovanje tistega dela računovodskega informacijskega sistema, ki zagotavlja in oblikuje informacije za poslovodno odločanje v družbi, s ciljem notranjega poročanja.

Za pripravo kakovostnih računovodskih informacij so potrebni vrhunski kadri. Temu smo se pridružili tudi na VŠR, kjer izvajamo dodiplomski program računovodstva in financ. Zraven njega izvajamo še izpopolnjevalne programe s področij:

 • poslovodnega računovodstva in
 • obračunavanja plač.

Inštitut tistim, ki so uspešno končali izpopolnjevalni program poslovodnega računovodstva, podeli naziv Certificiran poslovodni računovodja in tistim, ki uspešno zaključijo izpopolnjevalni program obračunavanja plač naziv certificiran strokovnjak za obračun plač.

VIZIJA

Postati osrednja strokovna specializirana institucija v Republiki Sloveniji za področje poslovodnega računovodstva.

Poslanstvo inštituta: 

 • na osnovi teoretičnih dosežkov razvijati uporabne računovodske rešitve za različne oblike združb,
 • uveljavljanje računovodske stroke in računovodskega poklica v ožjem in širšem poslovnem okolju,
 • prispevanje k ustreznim zakonskim rešitvam na področju računovodskega informacijskega sistema ter k izboljšanju in razvoju računovodskih standardov,
 • zagotovitev študentom ustreznega učnega gradiva ter možnosti njihovega poglobljenega strokovnega razvoja,
 • zagotovitev predavateljem in perspektivnim kadrom možnosti razvoja in osebnega uveljavljanja.

Temeljni namen delovanja IPR:

 • spodbujanje mobilnosti kadrov,
 • povezovanje visokošolskih in raziskovalno/razvojnih aktivnosti,
 • aktivnosti IPR pri VŠR za razvoj inovativnega gospodarstva, inovacijske organiziranosti in ustvarjanja novega znanja,
 • projekti za razvijanje mehanizmov za pospeševanje razvoja poslovodnega računovodstva v slovenskem prostoru (temeljni raziskovalni in aplikativni projekti s področja poslovodnega računovodstva, finančnega računovodstva in stroškovnega računovodstva),
 • aktivnosti za spodbujanje kohezivnosti (podjetništva in umetnosti, humanistike, tehnologije in naravoslovja),
 • spodbujanje samozaposlovanja diplomantov,
 • organiziranje in izvajanje srečanj in konferenc,
 • zagotavljanje osebnega in strokovnega razvoja raziskovalcev s poudarkom na razvoju mladih raziskovalcev ( urjenje v podjetništvu, promociji, diseminaciji znanosti, informatiki, usposabljanje v tujini, samostojno raziskovalno delo),
 • evalvacija učinkovitosti zaključenih aktivnosti,
 • promocija rezultatov delovanja IPR pri VŠR,
 • znanstvena založba.

Temeljna področja delovanja so razdeljena na 4 sklope:

SKLOP 1: IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE

 • organizacija internih usposabljanj v različnih oblikah s ciljem strokovnega razvoja in možnosti uveljavljanja študentskega in predavateljskega kadra,
 • podpora študentom in spremljanje njihovega nadaljnjega kariernega napredovanja,
 • organizacija strokovnih konferenc s ciljem predstavitve strokovnih rešitev in strokovne razprave ter uveljavljanja mladih raziskovalcev,
 • organizacija posvetov in seminarjev.

SKLOP 2: SVETOVANJE

 • založništvo s ciljem zagotavljanja učbenikov, uveljavljanja predavateljskega kadra ter računovodske stroke,
 • izdajanje strokovne revije Poslovodno računovodstvo (4 krat letno),
 • izdelava Slovenskih standardov notranjega računovodskega poročanja,
 • izdajanje strokovnih mnenj na področju računovodstva, revidiranja in davkov.

SKLOP 3: STORITVE  

Inštitut v okviru partnerskih podjetij ponuja tudi dodatne storitve, ki zaokrožujejo ponudbo. Cena svetovanja je odvisna od zahtevnosti in ocene potrebnega časa. Na podlagi potreb oblikujemo ponudbo v kateri določimo vsa potrebna izhodišča za izvedbo projekta.

SKLOP 4: RAZISKOVANJE

 • znanstveno raziskovanje s ciljem uporabe rešitev v informacijskih sistemih družb,
 • oblikovanje in izpopolnjevanje standardov notranjega računovodskega poročanja (SNRP),
 • priprava študij in evalvacij za državne in EU inštitucije s ciljem pridobivanja sredstev in podatkov za znanstveno raziskovanje,
 • priprava študija in razvojnih projektov za informacijske sisteme združb s ciljem pridobivanja sredstev, podatkov za znanstveno raziskovanje ter spoznavanje študij primerov za pedagoško delo,
 • razvojni projekti s ciljem priprave novih izobraževalnih programov na dodiplomski in podiplomskih ravni ter kratkih programov usposabljanja za različne ciljne skupine.
 • sistematično razvijanje in izboljševanje pristopov raziskovalno/razvojne in eksperimentalne dejavnosti,
 • razvoj novih spoznanj pri organizaciji in delovanju organizacij in zavodov, učinkovitosti in uspešnosti pravnih subjektov,
 • prenos raziskovalnih dosežkov in spoznanj v prakso in v pedagoški proces,
 • povezovanje z drugimi raziskovalnimi institucijami, doma in v tujini,
 • izvajanje raziskovalno/razvojne dejavnosti v okviru projektov.

Kako vam lahko pomaga Inštitut za poslovodno računovodstvo?

Potrebujete pomoč iz katerega koli sklopa temeljnega delovanja inštituta?

Pripravimo vam lahko:

 • izobraževanje za vaše zaposlene v podjetju glede na vaše specifične potrebe iz področja poslovodnega, finančnega računovodstva
 • pomagamo pri zasnovi internih poročil, ki bi jih želeli pripravljati za poslovodstvo
 • pomagamo pri vzpostavitvi učinkovitih internih notranjih kontrol v vašem podjetju
 • sodelujemo pri pripravi poročila o trajnostnem poročanju
 • sodelujemo pri pripravi konsolidiranih računovodskih izkazov
 • sodelujemo pri organiziranju računovodstva v vaši organizaciji
 • in ostalo po dogovoru z vami

Pri izvedbi zadane naloge sodelujejo naši predavatelji in drugi strokovni sodelavci, ki imajo največ izkušenj iz področja, ki je predmet obravnave.

V primeru kakršnih koli vprašanj se lahko obrnete na predstojnico Inštituta mag. Darinko Kamenšek na e-mail naslov: darinka.kamensek@vsr.si.

Z veseljem vam bomo pomagali.

Borba z gospodarskim kriminalom je vsakodnevnica. Pri tem smo bolj ali manj uspešni. Nekateri razlagajo, da so kriminalci vedno korak pred preiskovalci. To zelo verjetno drži, saj se v teoriji preiskovanja naslanjamo na najrazličnejše prakse kriminalcev.

Za preiskovanja so potrebni vrhunski kadri. Temu smo se pridružili tudi na VŠR, kjer izvajamo magistrski program forenzičnih preiskav v računovodstvu in financah. Zraven njega izvajamo še izpopolnjevalni program s področja forenzičnih preiskav v računovodstvu in financah. Inštitut tistim, ki so uspešno končali izpopolnjevalni program, podeli naziv Preizkušenega preiskovalca na področju financ in računovodstva.

Poslanstvo

 • izobraževanje strokovnjakov za borbo proti gospodarskemu kriminalu
 • uveljavljanje računovodske stroke in računovodskega poklica v ožjem in širšem poslovnem okolju
 • na osnovi teoretičnih dosežkov razvijati uporabne rešitve za različne ravni preiskovalcev prevar,
 • prispevanje k ustreznim zakonskim rešitvam na področju forenzičnega preiskovanja financ in računovodstva,
 • zagotovitev študentom ustreznega učnega gradiva ter možnosti njihovega poglobljenega strokovnega razvoja,
 • zagotovitev predavateljem in perspektivnim kadrom možnosti razvoja in osebnega uveljavljanja.

Vizija

Postati osrednja strokovna specializirana institucija v Republiki Sloveniji za področje forenzičnih preiskav v računovodstvu in financah.

Stalne aktivnosti IFR

 • spodbujanje mobilnosti kadrov,
 • povezovanje visokošolskih in raziskovalno/razvojnih aktivnosti,
 • aktivnosti Inštituta za razvoj inovativnega gospodarstva, inovacijske organiziranosti in ustvarjanja novega znanja,
 • projekti za razvijanje mehanizmov za pospeševanje razvoja forenzičnega preiskovanja na področju financ in računovodstva v slovenskem prostoru (temeljni raziskovalni in aplikativni projekti s področja forenzičnega računovodstva in forenzičnih financ, finančnega računovodstva in stroškovnega računovodstva),
 • organiziranje akademskih večerov za povezovanje študentov, gospodarstvenikov, preiskovalcev in akademikov,
 • aktivnosti za spodbujanje kohezivnosti (podjetništva in umetnosti, humanistike, tehnologije in naravoslovja),
 • spodbujanje samozaposlovanja diplomantov,
 • organiziranje in izvajanje srečanj in konferenc,
 • zagotavljanje osebnega in strokovnega razvoja raziskovalcev s poudarkom na razvoju mladih raziskovalcev (urjenje v tehnikah forenzičnih preiskovanj, vzpodbujanje preventivnega delovanja foreznikov, disimilaciji znanosti, informatiki, usposabljanje v tujini, samostojno raziskovalno delo),
 • evalvacija učinkovitosti zaključenih aktivnosti,
 • promocija rezultatov delovanja Inštituta,
 • znanstvena založba.

Temeljna področja delovanja so razdeljena na 4 sklope

Temeljna področja delovanja so razdeljena na 4 sklope:

SKLOP 1: IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE

 • organizacija internih usposabljanj v različnih oblikah s ciljem strokovnega razvoja in možnosti uveljavljanja študentskega in predavateljskega kadra,
 • podpora študentom in spremljanje njihovega nadaljnjega kariernega napredovanja,
 • organizacija strokovnih konferenc s ciljem predstavitve strokovnih rešitev in strokovne razprave ter uveljavljanja mladih raziskovalcev,
 • organizacija posvetov in seminarjev.

SKLOP 2: SVETOVANJE

 • založništvo s ciljem zagotavljanja učbenikov, uveljavljanja predavateljskega kadra ter forenzične stroke na področju računovodstva in financ,
 • izdajanje strokovne revije Poslovodno računovodstvo (4 krat letno) v kateri se objavljajo tudi prispevki iz področja forenzike,
 • izdajanje računovodskega priročnika AKP s ciljem pridobivanja sredstev, povezave z okoljem in uvajanje najboljših rešitev v prakso,
 • izdajanje strokovnih mnenj na področju računovodstva, revidiranja, forenzičnega preiskovanja, izvedeništva in davkov.

SKLOP 3: STORITVE  

Inštitut v okviru partnerskih podjetij ponuja tudi dodatne storitve, ki zaokrožujejo ponudbo. Cena svetovanja je odvisna od zahtevnosti in ocene potrebnega časa. Na podlagi potreb oblikujemo ponudbo v kateri določimo vsa potrebna izhodišča za izvedbo projekta.

Člani inštituta so upravičeni do 10% popusta pri vseh storitvah.

SKLOP 4: RAZISKOVANJE

 • znanstveno raziskovanje s ciljem uporabe rešitev v preiskavah,
 • oblikovanje in izpopolnjevanje strokovnih pravil preiskovanja računovodstva in financ,
 • priprava študij in evalvacij za državne in EU inštitucije s ciljem pridobivanja sredstev in podatkov za znanstveno raziskovanje,
 • priprava študij in razvojnih projektov za informacijske sisteme poslovnih subjektov s ciljem pridobivanja sredstev, podatkov za znanstveno raziskovanje ter spoznavanje študij primerov za pedagoško delo,
 • razvojni projekti s ciljem priprave novih izobraževalnih programov na dodiplomski in podiplomski ravni ter kratkih programov usposabljanja za različne ciljne skupine.
 • sistematično razvijanje in izboljševanje pristopov raziskovalno/razvojne in eksperimentalne dejavnosti,
 • razvoj novih spoznanj pri organizaciji in delovanju organizacij in zavodov, učinkovitosti in uspešnosti pravnih subjektov,
 • prenos raziskovalnih dosežkov in spoznanj v prakso in v pedagoški proces,
 • povezovanje z drugimi raziskovalnimi institucijami, doma in v tujini,
 • izvajanje raziskovalno/razvojne dejavnosti v okviru projektov.

Na katerih področjih vam lahko pomaga Inštitut za forenzične preiskave v financah in računovodstvu?

Potrebujete pomoč iz katerega koli sklopa temeljnega delovanja inštituta?

Za vas lahko:

 • izvedemo izobraževanje za vaše zaposlene v podjetju glede na vaše specifične potrebe
 • izvedemo forenzične preiskave s področja računovodstva in financ
 • pomagamo pri vzpostavitvi organiziranosti, ki otežuje možnost goljufij
 • sodelujemo pri pripravi izvedenskih mnenj
 • izdelamo strokovna mnenja v katerih se izrečemo o vprašanjih naročnika (mnenja za potrebe sodnih postopkov ipd.)
 • itd.

V primeru kakršnih koli vprašanj se lahko obrnete na predstojnika Inštituta dr. Branka Mayrja na e-mail naslov: branko.mayr@vsr.si

Z veseljem vam bomo pomagali.

ZALOŽNIŠTVO

V okviru založniška dejavnost boste pri nas na Visoki šoli za računovodstvo in finance boste našli veliko knjig, ki jih boste potrebovali tako pri študiju, kot tudi pri kasnejšem strokovne delu. Vabimo vas, da si v nadaljevanju pogledate našo ponudbo tiskanih gradiv.

Poleg tega na Visoki šoli za računovodstvo izdajmo revijo Poslovodno računovodstvo, ki je v elektronski obliki in je objavljena na našem portalu. V okviru tega portala vam ponujamo bogato bazo znanja in informacij preko udobnega iskanja iz vašega naslonjača.

PROGRAMI IN PROJEKTI

PO KREATIVNI POT DO ZNANJA

Program »Odprt, odziven in kakovosten sistem visokega šolstva ‒ Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju ‒ Po kreativni poti do znanja 2016–2020« omogoča povezovanje visokošolskih zavodov s trgom dela in tako daje možnost študentom pridobitev praktičnih izkušenj.

V okviru sofinanciranih projektov študenti proučujejo kreativne in inovativne rešitve za izzive gospodarskega in družbenega okolja. Projekti se izvajajo v skupinah 6‒8 študentov pod mentorstvom pedagoškega in delovnega mentorja, dodatno pa se projektu lahko pridruži organizacija z gospodarskega ali družbenega področja. Projekti trajajo 3‒6 mesecev.

Skupaj s programom se uveljavlja tudi nova dejavnost, pri kateri gre za spodbujanje medsebojne izmenjave znanj, izkušenj in dobrih praks visokošolskih učiteljev in strokovnjakov iz gospodarstva ter drugih področij. Cilj tovrstne dejavnosti je prenos strokovnega in akademskega znanja, kar bo spodbudilo visokošolske zavode k posodabljanju študijskih programov ter uvajanju inovativnih pristopov k učenju.

Visoka šola za računovodstvo in finance v projektih PKP prepoznava izjemno priložnost, da študentom omogoči uvid v strokovno, raziskovalno in inovativno delo kot odgovor na realne potrebe stroke. Kot šola, ki jo odlikuje dobra povezanost s stroko in prizadevanje k čim boljši pripravi študentov na potrebe delovnega okolja, stremimo k priložnostim, ki nam tak razvoj omogočajo. Projekti PKP ob tem spodbujajo tudi medsektorsko, multidisciplinarno sodelovanje, ki ga prepoznavamo kot enega temeljnih stebrov današnjega in jutrišnjega gospodarskega okolja.

Oblikovanje orodja za sestavo konsolidiranih računovodskih izkazov po Mednarodnih standardih računovodskega poročanja

V šolskem letu 2016/2017 je Visoka šola za računovodstvo in finance izvedla projekt »Oblikovanjeorodja za sestavo konsolidiranih računovodskih izkazov po Mednarodnih standardihračunovodskega poročanja (MSRP)«, v katerem je skupina šestih študentov VŠR s pomočjo dveh pedagoških mentorjev in ene delovne mentorice za gospodarsko družbo TAB TovarnaAkumulatorskih Baterij d.d. (Mežica) razvila orodje za poročanje in sestavo konsolidiranih računovodskih izkazov po MSRP.

Potreba za razvoj takega orodja je nastala z dopolnitvijo Zakona o gospodarskih družbah (ZGD) avgusta 2015, ki od leta 2016 vse velike skupine pravnih oseb zavezuje k poročanju po MSRP, ki se razlikujejo od Slovenskih računovodskih standardov. Gospodarska družba TAB d.d. je morala v konsolidirano poročilo vključiti še svoje mednarodne odvisne družbe iz Italije, Španije, Poljske in Makedonije. Jedro projekta je tako predstavljal razvoj orodja, ki bo TAB d.d. z ozirom na njegove mednarodne hčerinske družbe omogočilo potrebno poenotenje na MSRP in učinkovito vsakoletnoporočanje.

Razvoj orodja je vključeval več faz (od priprave praznih poročevalskih paketov do prevajanja orodja, zbiranje testnih izpolnjenih paketov družb, tehnične in vsebinske izboljšave itd.), ki so jih študenti ob zaključku projekta tudi podrobneje javno predstavili in opisali v modulu. Predstavitveni modul je dostopen na naslednji povezavi. Na projektu so sodelovali naslednji študenti in študentke VŠR:Andreja Židan, Bogdan Živić, Nik Murn, Nina Demšar, Petra Kukulj in Tjaša Nakić ter Sabina Zalar.

V okviru projekta sta potekali tudi dve predavanji pedagoške in delovne mentorice, preko katerih so bila pridobljena znanja prenesena tako v sodelujoče podjetje kot med študente VŠR. Kot pedagoška mentorja sta na projektu sodelovala mag. Darinka Kamenšek in mag. Dejan Petkovič, kot delovna mentorica pa Blanka Štumberger.

Prispevek o projektu in njegovih rezultatih pa bo do konca leta 2017 objavljen tudi v reviji Poslovodno računovodstvo.

Projekt sta finančno podprla Republika Slovenija in Evropska unija (Evropski socialni sklad) v okviru javnega razpisa za sofinanciranje projektov Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju – po kreativni poti do znanja 2016/2017.

 

Model za načrtovanje in spremljanje učinkovitosti investicij v drago medicinsko opremo (MDMO)

V okviru projekta PKP 2017/2018 smo izdelali model za načrtovanje in spremljanje učinkovitosti investicij v drago medicinsko opremo. Model je v prvi vrsti namenjen odločevalcem o investiciji v drago medicinsko opremo v javnih in zasebnih zdravstvenih ustanovah. Kot alternativa nakupu drage opreme se na trgu pojavlja možnost odločitve za poslovni najem. Poslovni najem je praviloma enostavnejša izbira, saj v pogodbi pogosto že vključuje stroške vzdrževanja. Za nakup je po drugi strani treba zbrati ustrezno količino denarnih sredstev, vendar je pri zadostni življenjski dobi in učinkovitosti uporabe pogosto bolj ekonomična izbira.

Z modelom, ki je trenutno oblikovan za CT naprave, a ga je moč prilagoditi tudi za drugo opremo, je mogoče presojati med nakupom in najemom ter določiti potrebno življenjsko dobo in učinkovitost opreme za upravičenje investicije. Model je bil razvit na primeru CT naprav Splošne bolnišnice Izola.

Prenosi publikacije:

Priloge k priročniku:

PREDSTAVITVE PROJETKA IN UPORABE MODELA:

 • 28. 11. 2018 OB 15. URI NA VISOKI ŠOLI ZA RAČUNOVODSTVO IN FINANCE, LJUBLJANA
 • 18. 12. 2018 V SPLOŠNI BOLNIŠNICI IZOLA

Za več informacij nas lahko kontaktirate na: info@vsr.si

Več o projektu si lahko preberete TUKAJ

 

projekt S.O.S. IB

Mednarodni strateški projekt Simulation of Sustainable International Business (S.O.S. IB), podprt s programom Erasmus+, povezuje tri visokošolske institucije s področja računovodstva, financ in managementa ter inštitut za družbeno odgovorno poslovanje pri razvoju digitalnih simulacij na temo trajnostnega mednarodnega poslovanja.

Za ogled celotnega projekta kliknite TUKAJ

Scroll to Top