E-UČILNICA | Mala šola SRS | E-INDEKS | URNIK | Akademski koledar

Analiza poročil organizacij o trajnostnem poslovanju

Januar 2024

Vsebina in cilj raziskave

Na Visoki šoli za računovodstvo in finance smo v okviru vsebin, ki se nanašajo na računovodsko poročanje, raziskali poročanja o trajnostnem razvoju podjetij v Sloveniji. Namen raziskave je bil ugotoviti različnosti ali podobnosti v poročanju o trajnostnem poslovanju oziroma nefinančnem poročanju podjetij, ki so bila zavezana nefinančnem poročanju za leto 2021. V raziskavo so bila vključena podjetja, ki sodijo v kategorijo subjektov javnega interesa in imajo več kot 500 zaposlenih, kar je v skladu z direktivo SFDR. V raziskavi smo proučili poročila o nefinančnem poročanju in povzeli bistvene podobnosti v poročanju pri 166 subjektih javnega interesa, od tega jih je 34 z več kot 500 zaposlenimi. Ugotovitve raziskave kažejo veliko neprimerljivost v razkritjih pri družbah, ki so bile zavezane poročanju. Raziskava je pokazala, da je vsaka družba razkrivala po svojih usmeritvah, kaj želi predstaviti. Podobno je bilo zaznano tudi na ravni Evropske unije, zato je bila v EU sprejeta nova Direktiva (EU) 2022/2464 na področju trajnostnega poročanja (CSRD), ki uveljavlja Evropske standarde trajnostnega poročanja (ESRS) ter poenotenje poročanja. Prvi sklop standardov  ESRS je bil sprejet 31. 7. 2023. Raziskava bo tudi v prihodnje spremljala napredek pri poenotenju in primerljivosti trajnostnega poročanja.

Sodelujoči:

 • Darinka Kamenšek, mentorica
 • Mojca Gornjak, mentorica
 • Barbara Očko
 • Bojana jesih
 • Katja Kristan
 • Katja Viščak
 • Matej Ramšak
 • Nataša Jug
 • Nataša Osolnik
 • Simona Razbornik
 • Tanja Belec
 • Vanja Grujič
 • Zala Česnik

Status: Končana

Reziltati:

 • Poročilo o raziskavi je publicirano v Reviji Poslovodno računovodstvo 1/2024
 • Na podlagi rezultatov raziskave je objavljenih povzetek raziskave v reviji ESG – Zelena Slovenija
Scroll to Top