E-UČILNICA | Mala šola SRS | E-INDEKS | URNIK | Akademski koledar

VIDEO KOTIČEK

Pretekli informativni dnevi

Informativni dan 31.8.2020

Informativni dan 18.5.2020

Informativni dan 20.4.2020

Izjave naših študentov

Mnenje študentke Barbare Širec
Mnenje študentke Renate Uhan
Mnenje študentke Yana
Mnenje študentke Arina

Predstavitev študijskih programov

Predstavitev dodiplomskega študija

Predstavitev magistrskega študija

Predstavitev CPR

Predstavitev CPP

Predstavitve posameznih predmetov

Računovodske rešitve pri drugih zavezancih
Zahtevnejša področja finančnega računovodstva
Zunanje revidiranje
Mednarodni standardi računovodskega poročanja
Računovodsko poročanje

Finančno računovodstvo

Scroll to Top