Seminarji z možnostjo preizkusa

Seminarji z možnostjo preizkusa 2020/2021

Pridružite se našim študentom na predavanjih. Izberite predmet, ki vas zanima in pridobite želeno znanje.

Omogočamo vam možnost, da pridobite dodatno znanje, ki ga omogočamo tudi študentom naše šole. Pristopite lahko k vsem predmetom študijskih in certificiranih programov:

Izvajamo dva študijska programa:

–        Dodiplomski študij računovodstva in financ in

–        Podiplomski študij Forenzične preiskave v financah in računovodstvu

In dva certificirana programa:

–        Certificiran poslovodni računovodja in

–        Certificiran preiskovalec prevar

Vsi programi so akreditirani pri NAKVIS-u in zaradi tega so predmeti ovrednoteni z ECTS, kar omogoča priznavanja izpitov med šolami.

Kako pristopim k predmetu?
Izberite posamezen predmet, ki ga želite obiskovati in se pridružite na predavanjih.  (URNIK). Za prijavo nas pokličite v referat ali nam pišite na e-poštni naslov.

Potrebujem samo znanje.
Izberite predmet in se pridružite predavanjem. Po končanem sklopu predavanj ne opravljate izpita, pridobite pa potrdilo o obiskovanju predmeta in seveda znanje.

Želim pridobiti ETCS in narediti izpit
Obiskujete predavanja in prevzamete enake obveznosti  kot jih imajo študentje: priprava domačih nalog, izdelava seminarske naloge in izpit. V tem primeru pridobite potrdilo o opravljenem izpitu in pridobljeni ETCS tega predmeta.

Zakaj je smiselno, da dobim ETCS točke?
Potrdilo o opravljanem izpitu in število ECTS lahko uveljavljate ob vpisu na kateri koli študij, tako na naši ali na drugih šolah.

Koliko je cena posameznega predmeta?
Cena je odvisna od števila ETCS, ki jih predmet prinaša. Npr. če ima predmet 8 ECTS vas stane obisk predavanja 240,00 EUR. (Cena ETCS je 30 EUR)

Če želite opravljati izpit, doplačate 100,00 EUR. Npr. če ima predmet 8 ECTS, vas stane obisk predavanja 240,00 EUR + 100,00 EUR opravljanje izpita. Skupaj torej 340,00 EUR.

Koliko bo znašala šolnina na VŠR-ju v primeru, da sem predhodno že poslušal določne izpite (pridobil ECTS), ki bi jih ob vpisu uveljavljal?
Šolnina se zniža v sorazmerju glede na število ECTS, ki bi jih pridobili v rednem študijskem procesu, pod pogojem, da ste tudi opravili izpit. . Vrednost 1 ETCS v rednem študijskem programu je na naši šoli 32,50 Torej, če ste pristopili k predmetu in opravili izpit, se vam šolnina zmanjša za vrednost ETCS točk. (Če ima predmet 8 ECTS, se vam šolnina zmanjša za 260 EUR)

Ali lahko izpit padem? Kako je s ponavljanjem?
Če na izpitu ne izkažete pričakovanega znanja, lahko padete kot ostali redni študentje. Izpit imate možnost ponavljati in vsak ponoven pristop k izpitu vas stane 100,00 EUR.

Zakaj bi se odločil ta način pridobivanja znanja?
Za študij na naši šoli se odločajo predvsem študentje, ki že redno delajo. Zato lahko reden študij predstavlja preveliko obremenitev. Tak način študija je primeren za tiste, ki bi želeli pri posameznih vsebinah utrditi znanje in si sočasno pripraviti bazo znanja za pridobitev formalne izobrazbe ali certifikata.

Ali pridobljeni ETSC veljajo tako za študij kot certificirane programe?
Tudi certificirani programi, ki jih izvajamo na naši šoli imajo ECTS, zato lahko  uveljavljate izpite tudi za certificirane programe, če ste izbrali predmete, ki so v programu tega certificiranega programa.

Naredil sem tri izpite, kdaj se lahko vključim v študij?
V študij se lahko vpišete v času vpisa in se pridružite ostalim rednim študentom v naslednjem študijskem letu. Če imate npr. opravljene tri izpite, boste v šolskem letu naredili še ostale izpite, ki so predvideni v letniku, v katerega se vpisujete. Napredovanje v višji letnik je v naslednjem študijskem letu, v kolikor ste izpolnili pogoje za napredovanje. Ko se vpišete kot reden študent veljajo za vas enaka pravila kot za ostale študente.

Kdaj je začne študijsko leto?
Študijsko leto se začne  vsako leto v prvem tednu oktobra. Poglejte urnik, vsebine in se nam pridružite.