E-UČILNICA | Mala šola SRS | E-INDEKS | URNIK | Akademski koledar

Koncentracija revizijskega trga

Revizijski trg je strogo reguliran s predpisi, kot je Zakon o revidiranju in Mednarodnimi standardi revidiranja. Na revizijskem trgu se pojavlja omejeno število revizijskih družb, ki izpolnjujejo pogoje za izvajanje revizije. Pri tem se opaža, da največji del velikih oz. javnih družb revidirajo največje tuje revizijske družbe. S samo raziskavo želimo pokazati koncentracijo revizijskega trga oz. razpršenost revizij med revizijske družbe v Sloveniji.

Sodelujoči: mag. Darinka Kamenšek in študenti VŠR
Status: v teku
Scroll to Top