E-UČILNICA | Mala šola SRS | E-INDEKS | URNIK | Akademski koledar

Splošno

Martinčič Gorazd
Izobrazba: diplomiran ekonomist (VS)
Smer izobrazbe: računovodstvo
Fakulteta: Visoka šola za računovodstvo in finance

Zaposlitev

Naslov podjetja:

Podatki o nazivu

Certificiran preiskovalec prevar
Datum pridobitve naziva: 3/11/2021

Podatki o drugih nazivih

Certificiran poslovodni računovodja
Scroll to Top