Natalija Ferderber

Splošno

Natalija Ferderber
Izobrazba: diplomirana ekonomistka
Smer izobrazbe: računovodstvo
Fakulteta: Ekonomsko poslovna fakulteta Maribor

Zaposlitev

Biro Bonus d.o.o.
Naslov podjetja: Leskoškova cesta 9e, Ljubljana

Podatki o nazivu

Certificiran strokovnjak za obračun plač
Datum pridobitve naziva: 12/3/2021
Datum veljavnosti naziva: 12/3/2026

Podatki o drugih nazivih

Scroll to Top