E-UČILNICA | Mala šola SRS | E-INDEKS | URNIK | Akademski koledar

Začetek drugega kroga intervjujev

imag2

Po spodbudnih informacijah o vplivu razvoja digitalnega orodja in povezanih mednarodnih simulacij na internacionalizacijo partnerskih visokošolskih ustanov so raziskovalci začeli drugi krog intervjujev. Ta faza predstavlja pomemben korak v tekoči študiji, katerega cilj je bolje razumeti spremembe v pogledih in veščinah vključenih razvijalcev vsebin.

Pomemben vidik te faze je kontinuiteta v skupini glavnih razvijalcev, saj so vsi člani ostali nespremenjeni od začetne faze. Ta kontinuiteta zagotavlja priložnost za longitudinalno spremljanje, ki raziskovalcem omogoča spremljanje sprememb skozi čas in pridobivanje dragocenega vpogleda v učinke na internacionalizacijo v majhnih visokošolskih zavodih.

Prva opažanja iz tekočih intervjujev kažejo na raznovrstno sliko. Čeprav ostaja splošno pozitiven pogled odnos do razvoja digitalnih mednarodnih simulacij za krepitev internacionalizacije, so razvijalci izrazili zaskrbljenost glede vse večjega bremena, tako v smislu razvoja vsebin kot tehnološke zapletenosti. Ti pomisleki poudarjajo potrebo po temeljitem razumevanju izzivov, povezanih z vključevanjem digitalnih rešitev v manjše visokošolske ustanove.

Raziskovalci bodo omenjene teme nadalje opazovali v tretjem krogu intervjujev. Nadaljnji rezultati tako v okviru intervjujev kot tudi drugih metodoloških pristopov v okviru študije bodo ponudili dragocen vpogled v vlogo digitalnih rešitev in inovativne pedagogike pri pospeševanju globalnega dosega malih visokošolskih zavodov.

 

Projekt Simulation of Sustainable International Business sofinancira Evropska unija v okviru Erasmus+ programa (KA2: sodelovalna partnerstva na področju terciarnega izobraževanja). V njem sodelujejo koordinatorica Visoka šola za računovodstvo in finance VŠR, Veleučilište RRiF, Varna University of Management VUM in hrvaški inštitut IDOP (Institut za za društveno odgovorno poslovanje).
Scroll to Top