E-UČILNICA | Mala šola SRS | E-INDEKS | URNIK | Akademski koledar

Mednarodno usposabljanje S.O.S. IB! 

IMG6

Med 13. in 18. junijem 2022 smo v Sloveniji izvedli mednarodno usposabljanje za ključno osebje v okviru mednarodnega projekta S.O.S. IB. (Simulation of Sustainable International Business). S projektom razvijamo simulacije, ki bodo s pomočjo digitalnega orodja omogočile mednarodno sodelovanje predavateljev pri razvijanju in študentov pri usvajanju vsebin s trajnostno naravnanega mednarodnega poslovanja. Ob tem razvijamo tudi mobilno igro za pridobitev začetnih znanj iz trajnostno naravnanega mednarodnega poslovanja in izvajamo analizo, kako uvajanje inovativne pedagogike v navezavi na mednarodne simulacije vpliva na internacionalizacijo vključenih visokošolskih institucij. 

Usposabljanje je organizirala Visoka šola za računovodstvo in finance v Sloveniji, udeležili pa so se ga vsi projektni partnerji. 12 udeležencev usposabljanja je v delovno intenzivnem tednu razvijalo prav vse projektne rezultate. Usposabljanje smo začeli z nadvse koristnim predavanjem dr. Leje Bregar o integraciji inovativne pedagogike v učne procese. Udeleženci so se seznanili z nastajajočim digitalnim orodjem za simulacije ter določili specifikacije za mobilno igro. Najpomembnejši napredek pa je bil narejen pri razvoju vsebin za poučevanje trajnostno naravnanega mednarodnega poslovanja. 6 predavateljev treh vključenih visokošolskih institucij je ob pomoči strokovnjakinje za trajnost osnovalo 9 simuliranih primerov in vsebino mobilne igre. Na obojem nas čaka še veliko dela, prva testiranja v učilnicah oziroma na spletu pa predvidevamo v letu 2023. Obenem smo na usposabljanju izvedli tudi prvi krog intervjujev z vključenim pedagoškim osebjem, ki bodo pomagali razumeti spremembe drž, izkušenj in veščin pedagogov z navezavi na inovativno pedagogiko in internacionalizacijo. 

Usposabljanje smo izvedli v gorenjski vasici Adergas, obdani z zelenimi travniki in ribniki, s pogledom na gore in prijaznimi lokalnimi prebivalci. Pristno naravno okolje in v njem organizirane aktivnosti so udeležencem omogočili potrebno sprostitev med napornim delovnim procesom. Obiskali smo samostan Adergas, kjer smo se predali nadvse poučnemu in tudi zabavnemu vodenju lokalnega župnika od nastanka cerkve do današnjih časov, lokalno čebelarsko-kmetijsko dejavnost v Cerkljah ter ekološko planšarsko kmetijo na Krvavcu. Trajnostno naravnani pa so bili tudi naši udeleženci, ki so na usposabljanje večinoma prispeli z zelenimi prevoznimi sredstvi (npr. deljenje avtomobila namesto leta). 

Projekt je sofinanciran z evropskimi sredstvi v okviru sodelovalnih partnerstev na področju terciarnega izobraževanja. V njem sodelujejo koordinatorica Visoka šola za računovodstvo in finance VŠR, Visoka škola za financijski menadžment RRiF, Varna University of Management VUM in hrvaški inštitut za trajnostno odgovorno poslovanje IDOP.  

Scroll to Top