E-UČILNICA | Mala šola SRS | E-INDEKS | URNIK | Akademski koledar

Druga faza testiranja digitalnega orodja v učilnicah

img5

Pedagoška projektna skupina z veseljem prehaja v drugo fazo testiranja SOS IB digitalnega orodja, ki se ponaša z izboljšanimi funkcijami za sodelovanje predavateljev. Na podlagi predhodnega testiranja smo s predavatelji in programerji nekatere funkcionalnosti orodja prilagodili potrebam predavateljev pri skupnem snovanju učnih simulacij in pri mreženju in iskanju potencialnih (mednarodnih) sodelovanj v učnih procesih.

Drugi pomemben poudarek te faze testiranja je znatno povečanje udeleženih študentov. Pričakujemo približno 40 sodelujočih iz Slovenije, Hrvaške in Bolgarije ter tudi drugih držav Evrope in sveta, saj bodo v simulirane primere o trajnostnem mednarodnem poslovanju vključeni tudi Erasmus+ in drugi mednarodni študenti, ki sodelujejo pri predmetih vključenih predavateljev in predavateljic. Družno bodo iskali inovativne in trajnostne rešitve za poslovne izzive podjetij, ki svoje proizvodne obrate oskrbujejo z lastno sončno energijo, želijo preiti iz proizvodnje klasičnih k električnim avtomobilom ter za podjetja, ki se soočajo z nekompatibilnimi kulturnimi vrednotami in pričakovanji pri širitvi poslovanja in proizvodnje onkraj nacionalnih meja.

Študenti in študentke se bodo preizkusili v vlogah finančnikov, davčnih svetovalcev, računovodij, kulturnih svetovalcev, vodij pravnih oddelkov, pooblaščencev za trajnostni razvoj, tržnikov in vodij kadrovskih služb. Odločitve za svoje podjetje bodo tako sprejemali v interdisciplinarnih in mednarodnih timih. Pri tem vsem tem pa nam bodo poročali še o morebitnih težavah, ki še vztrajajo v digitalnem orodju.

Predavatelji in predavateljice bodo s testiranjem preizkušali tako orodje kot pripravljene učne vsebine, ki jih bodo po testiranju po potrebi nadgradili in prilagodili. Sodelujočim študentom in študentkam pa bodo prvič preko orodja lahko podelili tudi skupinske in individualne ocene z opisnimi povratnimi informacijami o tistih učnih aspektih, za katere menijo, da jih je potrebno izpostaviti.

Spremljajte nas še naprej, saj bomo po zaključku testiranj in potrebnih popravkih začeli z širokim razširjanjem rabe orodja in priprave simuliranih učnih vsebin v drugih visokošolskih institucijah in tudi podjetjih v Sloveniji in tujini.

 

Projekt sofinancira Evropska unija v okviru Erasmus+ programa (KA2: sodelovalna partnerstva na področju terciarnega izobraževanja). V njem sodelujejo koordinatorica Visoka šola za računovodstvo in finance VŠR, Veleučilište RRiF, Varna University of Management VUM in hrvaški inštitut IDOP (Institut za za društveno odgovorno poslovanje).


Scroll to Top