E-UČILNICA | Mala šola SRS | E-INDEKS | URNIK | Akademski koledar

VŠR je pristopil k inciativi ‘Mednarodni teden ozaveščanja o prevarah 2020’

DSCF1463-scaled

VISOKA ŠOLA ZA RAČUNOVODSTVO IN FINANCE JE SOPODPISNICA INICIATIVE “Mednarodni teden ozaveščanja o prevarah 2020”

Mednarodni teden ozaveščanja o prevarah poteka pod okriljem organizacije ACFE ( Združenje preizkušenih preiskovalcev prevar), v Sloveniji pa so ga prvič izvedli leta 2018 na pobudo družbe Deloitte.

Letos se je VŠR prvič udeležila podpisne slovesnosti in se s tem zavezala do bo še naprej promovirala odgovorno finančno poslovanje, kar je tudi temelj magistrskega študijskega progama Forenzične preiskave v računovodstvu in financah.

V tednu od 16. in 20. novembrom se bodo dogajali različni dogodki, konference in okrogle mize, vse z namenom ozaveščanja širše javnosti o pomembnosti boja proti korupciji in prevaram.

Z veseljem smo, konferenco Poslovne forenzike, ki se je običajno odvijala v septembru, prestavili v čas poteka mednarodnega tedna ozaveščenosti o prevarah. Letošnja konferenca, ki je že četrta, bo potekala od 19. in 20. novembra na Pravni fakulteti v Ljubljani. Organiziramo jo v sodelovanju s podjetjem TAX-FIN-LEX, , Inštitutom za forenzične preiskave v financah in računovodstvu pri VŠR in Pravno fakulteto Univerze v Ljubljani.

Podpisne slovesnosti smo se udeležili skupaj s  predstavniki uglednih organizacij in ustanov:

 • Računsko sodišče RS,
 • ACFE Slovenija,
 • Slovenski državni holding,
 • Komisija za preprečevanje korupcije RS,
 • Združenje bank Slovenije,
 • Združenje nadzornikov Slovenije,
 • Klub slovenskih podjetnikov,
 • družba Deloitte,
 • Transparency International Slovenia,
 • Gospodarska zbornica Slovenije in Stalna arbitraža pri GZS,
 • Združenje notranjih revizorjev IIA – Slovenski inštitut,
 • Tax Fin Lex,
 • Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani,
 • Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani,
 • Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani,
 • Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru,
 • časopisna hiša Delo.

Podpisno slovesnost je otvoril dr. Yuri Sidorovich, vodilni partner in vodja področja forenzike za jadransko regijo Deloitta:

˝Boj proti prevaram in korupciji je lahko uspešen le, če obstoj teh problemov javno priznavamo, o njih govorimo odkrito, delovanje posameznikov, institucij in vodilnih v podjetjih in v sami državi pa mora biti usklajeno. Dejstvo je, da nas vse več prepoznava pomen ozaveščanja ter da ta pobuda iz leta v leto raste ter pridobiva na ugledu.˝

Sodelovanje pri takih iniciativah nas potrjuje v prepričanju, da so naši programi in vsebine, ki jih podajamo študentom na naši šoli v koraku s časom in nagovarjajo aktualno tematiko.

Darinka Kamenšek, dekanja VŠR

Scroll to Top