VŠR je pristopil k inciativi ‘Mednarodni teden ozaveščanja o prevarah 2020’

Mednarodni teden ozaveščanja o prevarah poteka pod okriljem organizacije ACFE ( Združenje preizkušenih preiskovalcev prevar), v Sloveniji pa so ga prvič izvedli leta 2018 na pobudo družbe Deloitte.

VŠR je pristopil k inciativi ‘Mednarodni teden ozaveščanja o prevarah 2020’ Več »