E-UČILNICA | Mala šola SRS | E-INDEKS | URNIK | Akademski koledar

Tekmovanje študentov v okviru European Ethics Bowl

VSR-web-bannerji-1

Povabilo za sodelovanju na tekmovanju študentov v okviru European Ethics Bowl

 

Dragi študentje Visoke šole za računovodstvo in finance

Visoka šola za računovodstvo in finance letos organizira v soorganizaciji s TAX-FIN-LEX in Pravno fakulteto v Ljubljani že 4. konferenco o Poslovni forenziki. Običajno je ta konferenca potekala v septembru, letos pa bo potekala kot zaključek Mednarodnega tedna o ozaveščanju prevar, kjer je vključenih veliko različnih partnerjev. O tem dogodku si lahko več preberete na spletni strani

V okviru zgoraj navedenih dogodkov bo potekalo tudi Evropsko etično tekmovanje, imenovano European Ethics Bowl, ki ga letos pilotno organizira Ekonomska fakulteta v Ljubljani (je tudi partner Mednarodnega tedna o ozaveščanju prevar). K sodelovanju smo povabljene tudi druge visokošolske ustanove

Zakaj European Ethics Bowl?

European Ethics Bowl je ustvarjena z namenom ozaveščanja o pomembnosti in zapletenosti etičnih vprašanj v evropskem okviru ter za povečanje sposobnosti študentov za razpravo o etičnih vprašanjih v delovnem okolju. Sposobnost prepoznavanja in odkrito razpravljati o etičnih vprašanjih, povezanih z delom, organizacijami in poslovanjem, postaja v današnjem času, ko Evropa in svet postajata vse bolj integrirana, še pomembnejša.

Kaj je European Ethics Bowl?

European Ethics Bowl (v nadaljnjem besedilu: EEB) je tekmovalni dogodek, kjer ekipe študentov analizirajo in razpravljajo o etičnih dilemah, povezanih z delom, organizacijami in poslom.

Etična vprašanja so predstavljena v obliki posebnih študij primerov. Študenti bodo sodelovali v majhnih skupinah (skupina treh študentov je ena ekipa) za reševanje primerov, ki ga prejmejo s strani organizatorja tekmovanja (celotno tekmovanje poteka v angleščini). Ekipe ocenjujejo sodniki glede njihovih ključnih sporočil, njihovih odgovorov na temeljna vprašanja in natančnega in analitičnega reševanja etičnih vprašanj.

Ekipe se ocenjujejo glede na:

  1. Razumevanje ključnega etičnega izziva, ki izhaja iz študije primera.
  2. Rešitev etičnega vprašanja, ki bo ocenjena ob upoštevanju tudi stopnje vključenosti, integritete in spoštovanja raznolikosti, vključenih v predlaganem načinu rešitve primera.

European Ethics Bowl bo letos organiziran kot spletni dogodek.

Pomembni datumi:

Na tekmovanje se je treba prijaviti do 21. 10. 2020. Prijavite se kot ekipa treh študentov. Prijavite se na e-mail: darinka.kamensek@vsr.si.

21. 10. 2020 se preko spleta ekipe prvič srečate ob 15. uri, da vam bodo predstavljena pravila in dobili boste svoj primer (case) za reševanje.

Rešitev vašega primera je treba podati v obliki video posnetka. Tekmovanje nato poteka 2.11.2020 ob 15. uri.

Oddaja videa: do polnoči dan pred tekmovanjem ali pred tem ali kot bo določeno na prvem srečanju.

Dne 2. 11. 2020 sledi:

  • Sprejem vseh tekmovalcev in predstavitev tekmovalnih pravil
  • Prejeli boste videoposnetek druge skupine (z drugačnim primerom) in postavljali vprašanja drugi skupini
  • Sledi razprava

Komisija ocenjevalcev bo ocenila izdelke in konec dneva sledi razglasitev dveh zmagovalnih skupin.

 

Dne 4. 11. 2020 se razdelijo novi primeri zmagovalnim skupinam. Vaše rešitve primera je treba ponovno pripraviti v obliki video posnetka do 16. 11. 2020. Tega dne bo tekmovanje ekip potekalo na enak način kot opisano zgoraj. Ponovno bodo izbrane zmagovalne ekipe, ki bodo dobile nove primere v reševanje dne 18.11.2020.

Primere je treba ponovno obdelati do 9. 12. 2020 po navodilih, ki jih boste prejeli. Tega dne bo na koncu tudi razglasitev zmagovalne ekipe.

Zmagovalna ekipa bo tudi nagrajena

  • Združenje notranjih revizorjev IIA Slovenije: brezplačna udeležba na letni mednarodni konferenci notranjih revizorjev IIA, ki bo potekala maja 2021 (prejšnje konference) 
  • Združenje bank Slovenije: brezplačna udeležba na izobraževalnem programu s področja PPDTF ali skladnosti v okviru izobraževalnih programov IC ZBS.
  • Združenje nadzornikov Slovenije: udeležba na tridnevnem online intenzivnem Izobraževanju za nadzornike. Program ima kvalifikacijo Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za pridobitev »Potrdila o usposabljanju za člana nadzornega sveta in upravnega odbora v gospodarskih družbah v državni lasti«. To izobraževanje (oz. teme) je osnovna podlaga za strokovno in uspešno delovanje v NS in UO in ima poleg domače kvalifikacije (MGRT) tudi evropsko akreditacijo.
  • Deloitte: pripravništvo in možnost zaposlitve
  • Računsko sodišče RS: na strehi pridelan hišni med – za krepitev imunskega sistema

Povabilo

Glede na to, da ste izbrali magistrski študij Forenzičnih preiskav v financah in računovodstvu, omenjeno tekmovanje zelo vsebinsko ustreza vsebini vašega študija. Samo tekmovanje vam bo tudi razširilo obzorje, saj boste imeli stika tudi s študenti iz drugih fakultete in spoznali njihov pogled na zanimiva etična vprašanja (ocenjevali boste tudi rešitve druge skupine). Za študente, ki se boste odločili za sodelovanje na tekmovanju je pri predmetu Forenzične preiskave v financah (nosilec dr. Branko Mayr) priznana seminarska naloga. Pri predmetu boste po dogovoru s predavateljem kot ekipa na kratko predstavili primer, ki ste ga obdelovali.

Scroll to Top