E-UČILNICA | Mala šola SRS | E-INDEKS | URNIK | Akademski koledar

Sestanek S.O.S. IB partnerjev v Ljubljani

VŠR -web- bannerji (1)

Znotraj mednarodnega Erasmus+ projekta Simulation of Sustainable International Business (S.O.S. IB), ki bo razvil digitalne simulacije za poučevanje in učenje o trajnostnem mednarodnem poslovanju, smo se projektni partnerji končno srečali v živo! Na Visoki šoli za računovodstvo in finance (VŠR) v Ljubljani smo imeli 10. in 11. marca 2022 drugo (hibridno) transnacionalno srečanje partnerjev, na katerem se je večina osrednje projektne ekipe imela priložnost pogovoriti iz oči v oči.

Vsi smo se seznanili z najnovejšim razvojem na projektu (od našega prvega virtaulnega sestanka konec januarja), vključno s programsko maketo (ang. mock-up) digitalnega orodja SOS IB, ki bo omogočalo simulacije trajnostnega mednarodnega poslovanja v učnih procesih, ter s strategijo razširjanja projekta in spremljanja njegovega izvajanja. Z veseljem smo prisluhnili tudi gostujoči predavateljici, dr. Lei Bregar, ki je predstavila glavne vidike inovativne pedagogike v kontekstu digitalnega izobraževanja.

Vsi se veselimo nadaljnjega sodelovanja.

  • VUM – Varna University of Management
  • RRiF Visoka škola za financijski menadžment
  • IDOP – Institut za društveno odgovorno poslovanje
  • VŠR – Visoka šola za računovodstvo in finance

Projekt S.O.S. International Business sofinancira Evropska unija v okviru programa Erasmus+, Ključni ukrep 2: sodelovalna partnerstva na področju terciarnega izobraževanja.

 

LOGO VSR
Scroll to Top