E-UČILNICA | Mala šola SRS | E-INDEKS | URNIK | Akademski koledar

Kako sestaviti letno poročilo za 2019?

kako-sestaviti-letno-porocilo-web

Brezplačni posnetek

KAKO SESTAVITI LETNO POROČILO ZA LETO 2019?

Razmere zaradi pojava virusa COVID 19 so nastopile ravno v času zaključevanja računovodskih poročil za leto 2019. Praviloma računovodska poročila oddajmo do konca marca, zaradi nastalih razmer pa je rok bil prestavljen na konec maja 2020 za leto 2019. Nastala situacija zagotovo močno vpliva na poslovanje podjetij v letu 2020 in ključno vprašanje, ki se nam pojavlja je ali moramo v zvezi z trenutno situacijo že tudi kaj ukreniti pri pripravi računovodskih poročil za leto 2019.

Na kaj je treba biti pozoren pri sestavljanju letnega poročila?

  • Dogodki po koncu poslovnega leta:

Dogodki po datumu bilance stanja so zelo pomembno razkritje še posebej v časih krize. To so dogodki, ki se zgodijo od datuma 31.12.2019 do dneva objave letnega poročila. Letos je rok za oddajo računovodskih izkazov prestavljen na 31. 5. 2020 in v tem času so se nam stvari postavile na glavo. SRS nas opozarjajo, da je pomembno opredeliti popravljalne dogodke ter dogodke, ki nimajo vpliva na računovodske izkaze, jih je pa nujno potrebno razkriti.

  • Predpostavka delujočega podjetja

Zaradi nastale situacije se bo marsikateremu podjetju poslabšalo poslovanje, zato je treba oceniti, ali je predpostavka delujočega podjetja  še vedno ustrezna. Kaj sploh pomeni predpostavka delujočega podjetja in kako jo ocenjujejo bralci računovodskih izkazov? Kaj je potrebno narediti v računovodskih izkazih, če ta predpostavka ni več izpolnjena?

  • Slabitev sredstev

Računovodjem se poraja vprašanje, ali je treba učinke epidemije upoštevati, ko presojajo potrebe po slabitvi sredstev tudi za preteklo leto, glede na podatke ki so nam znani v času sestave letnega poročila.

  • Merjenje poštene vrednosti

Poslovodstvo je dolžno presoditi, ali so bile na voljo informacije, s katerimi bi lahko vplivali na merjenje poštene vrednosti. Kakšna pravila je potrebno upoštevati pri merjenju poštene vrednoti, da bo le ta odražala dejansko stanje.

Scroll to Top