Kako sestaviti letno poročilo za 2019?

Izredne razmere zaradi pojava virusa COVID 19 so nastopile ravno v času zaključevanja računovodskih poročil za leto 2019.