Certificirani poslovodni računovodja

CERTIFICIRANI
POSLOVODNI
RAČUNOVODJA

certificirani-splet
certificirani-splet
Kot certificirani poslovodni računovodja
boste lahko suvereno predstavili
finančno poslovanje odločevalcem podjetja.

Postani certificirani poslovodni racunovodja. Certifikat je jamstvo, da znate v praksi uresniciti pridobljena znanja.

Pridobitev certifikata vam bo odprla nove karierne možnosti. S pridobljenim znanjem boste razumeli in obvladovali poslovanje podjetja. Postali boste nepogrešljivi svetovalec poslovodstvu.

NALOŽBA V PRIHODNOST

Kotizacija

Celotni program 1.900,00 € (placilo ob enkratnem znesku).
Placilo celotnega programa na obroke 1.950,00 € (možnost placila na 10 obrokov).
Cena vsebuje študijsko literaturo in 3x opravljanje izpita.

ZAKAJ ŠTUDIJ NA VŠR?

>> Znali uporabljati znanja s podrocja racunovodstva in poslovodenja,
>> razumeli boste ustroj delovanja podjetja,
>> poznali in razumeli boste prvine poslovnega procesa in poslovanja,
>> razumeli boste profesionalne dolžnosti izvajanja razlicnih nalog na
podrocju, racunovodstva in poslovnih financ,
>> sposobni boste reševanja najzahtevnejših problemov na podrocju,
poslovodnega racunovodstva, poslovnih financ,
>> znali boste porocati poslovodstvu,
>> imeli boste sposobnost oblikovanja predlogov poslovnih odlocitev,
>> in sposobnost oblikovanja najrazlicnejših poslovnih porocil,
>> spretni boste v komuniciranji z odlocevalnimi ravnmi v podjetju

TUKAJ SE PRIČNE VAŠA NOVA KARIERA

Prenesite si brošuro o študiju in študijskih programih.

INFORMACIJE CERTIFICIRANI POSLOVODNI RAČUNOVODJA

Postani certificirani poslovodni računovodja. Certifikat je jamstvo, da znate v praksi uresničiti pridobljena znanja.

Pridobitev certifikata vam bo odprla nove karierne možnosti. S pridobljenim znanjem boste razumeli in obvladovali poslovanje podjetja. Postali boste nepogrešljivi svetovalec poslovodstvu.

” Program izpopolnjevanja Certificirani poslovodni računovodja je povsem primerljiv s podobnimi programi v Evropi in v ZDA, ker so taki programi že povsem uveljavljeni.”

Po končnem programu boste:

 • Znali uporabljati znanja s področja računovodstva in poslovodenja,
 • razumeli boste ustroj delovanja podjetja,
 • poznali in razumeli boste prvine poslovnega procesa in poslovanja,
 • razumeli boste profesionalne dolžnosti izvajanja različnih nalog na področju, računovodstva in poslovnih financ,
 • sposobni boste reševanja najzahtevnejših problemov na področju, poslovodnega računovodstva, poslovnih financ,
 • znali boste poročati poslovodstvu,
 • imeli boste sposobnost oblikovanja predlogov poslovnih odločitev,
 • in sposobnost oblikovanja najrazličnejših poslovnih poročil,
 • spretni boste v komuniciranji z odločevalnimi ravnmi v podjetju

Zaposljivost

Vse več ekonomistov, pravnikov, organizatorjev dela, družboslovcev in drugih mora svoje delovne obveznosti opravljati tudi izven svoje osrednje stroke.

Veliko je tudi takih, ki bi pri svojem delu na vodstvenem položaju nujno potrebovali dodatna znanja s področja računovodstva, ker bi jim to omogočilo realnejši in kritičen pogled na podatke , ki jih dobivajo od svojih sodelavcev z računovodstva.

Študijski program za izpopolnjevanje s področja poslovodnega računovodstva je namenjen tako strokovnjakom, ki že imajo potrebno izobrazbo in bi radi pridobili dodatna znanja in kompetence za opravljanje dela na širšem področju in s tem večjo možnost zaposlitve, kot tudi tistim, ki jim bi to znanje omogočilo kvalitetnejše odločanje in boljši nadzor nad financami v poslovnih subjektih.

Naložba v prihodnost

Kotizacija

 • Celotni program 1.900,00 € (plačilo ob enkratnem znesku).
 • Plačilo celotnega programa na obroke 1.950,00 € (možnost plačila na 10 obrokov).

Cena vsebuje študijsko literaturo in 3x opravljanje izpita.

Slušatelji programa izpopolnjevanja ob uspešno zaključenem programu pridobijo certifikat in so usposobljeni za praktično uporabo znanj s področja računovodstva in poslovodenja, poznavanje in razumevanje podjetja, poznavanje in razumevanje poslovnega procesa, poznavanje in razumevanje poslovanja, razumevanje profesionalnih dolžnosti izvajanja različnih nalog na področju računovodstva in poslovnih financ, sposobnost reševanja najzahtevnejših problemov na področju poslovodnega računovodstva, poslovnih financ in poročanja, sposobnost oblikovanja predlogov poslovnih odločitev, sposobnost oblikovanja najrazličnejših poslovnih poročil, sposobnost komuniciranja z odločevalnimi ravnmi v podjetju.

V program CPR se lahko vpišejo kandidati, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • zaključen najmanj visokošolski študijski program (VI/2 stopnja);
 • aktivno znanje slovenskega jezika
 • najmanj dve leti delovnih izkušenj.

V program izpopolnjevanja CPR se lahko vpišejo tudi kandidati, ki imajo srednješolsko izobrazbo (V. stopnja) ali višjo izobrazbo ( VI. stopnja), vendar morajo izpolnjevati še naslednje pogoje:

 • štiriletna srednja šola ekonomske smeri oz. višja šola ekonomske smeri;
 • najmanj 10 let delovne dobe kot samostojni računovodja;
 • izkazano ustrezno strokovno udejstvovanje in usposabljanje v računovodstvu in financah.

Izpolnjevanje pogojev za vpis preverja posebna komisija, ki jo vsako leto posebej imenuje dekan VŠR.

Celotni program 1.900,00 € (plačilo ob enkratnem znesku).

Plačilo celotnega programa na obroke 1.950,00 € (možnost plačila na 10 obrokov).

Cena vsebuje študijsko literaturo in 3x opravljanje izpita.

Cena posamezne kreditne točke:

 • Za študente in diplomante VŠR: cena 1 KT = 43 EUR
 • Za zunanje udeležence: cena 1 KT = 61 EUR

 

POPUSTI

 • Člani Inštituta za poslovodno računovodstvo lahko uveljavijo 15 % popust (velja za tiste osebe ali podjetja, ki so člani IPRja najmanj 1 leto).
 • Člani Zbornice računovodskih servisov (ZRS) lahko uveljavijo 10 % popust.
 • Imetniki kartice Mreže podjetnih lahko uveljavijo 10 % popust.

PLAČILO

Z udeležencem se sklene Pogodba o prevzemu študijskih obveznosti in plačilu šolnine za program Certificirani poslovodni računovodja – CPR.

VŠR, Stegne 21c, 1000 Ljubljana; št. računa: 10100-0052573219 odprt pri Banki Koper d.d

Ga. Marjana Berghaus
marjana.berghaus@vsr.si
gsm. 041 413 056

ga. Helena Mihelčič
helena.mihelcic@vsr.si
tel. 059 090 960

1. doc.dr. Živko Bergant
2. doc.dr. Branko Mayr
3. mag. Darinka Kamenšek
4. mag. Dejan Petkovič
5. mag. Nataša Pustotnik
6. mag. Vladimir Bukvič
7. prof.dr. Marko Hočevar
8. prof.dr. Gordana Ivankovič
9. prof.dr. Franko Milost
10. Vili Perner
11. Gregor Jus
12. Mag. Bernarda Grahek Ličer
13. Terezija Kvas
14. Izr.prof.dr. Bojan Tičar
15. Irena Viher
16. Klavdija Urek
17. Olga Strmole
18. Matjaž Logar
19. Mirko Jenko
20. Miha Janša
21. Bojan Klemenčič
22. Renata Uhan
23. Jasna Benko Jakupčić
24. Gorazd Martinčič
25. Nataša Simonišek
26. Bernad Klančar
27. Urška Jama Hozjan
28. Mojca Pergar

Za elektronsko prijavo za vpis kliknite TUKAJ

PREDMETNIK CERTIFICIRANI POSLOVODNI RAČUNOVODJA

Predmet in nosilec predmeta za šolsko leto (2020-2021)

PODJETJE IN POSLOVANJE | KT: 7 | Opis predmeta
NAČRTOVANJE POSLOVANJA IN OBLIKOVANJE POSL. ODLOČITEV  | KT: 6 | Opis predmeta
ANALIZA POSLOVNIH SUBJEKTOV | KT: 8 | Opis predmeta
FINANČNO RAČUNOVODSTVO | KT: 7 | Opis predmeta
POSLOVNE FINANCE | KT: 7 | Opis predmeta
PROCES OBLIKOVANJA ODLOČITEV | KT: 10 | Opis predmeta

Predmet in nosilec predmeta za šolsko leto (2020-2021)

GOSPODARSKO PRAVO IN POKLICNA ETIKA | KT: 5| Opis predmeta
PREVARE IN NJIHOVO PREPREČEVANJE | KT: 5 | Opis predmeta

SKUPAJ KT (kreditnih točk): 50

*Študenti, ki prihajajo iz drugih šol uveljavljajo pridobljena znanja z vlogo na Komisijo za študijske zadeve.
**Priznanje se opravi na podlagi vloge na Komisiji za študijske zadeve.

Po končanih predavanjih študent opravi za vsak predmet posebej izpit – podrobnosti glede izpita si preberete v učnem načrtu predmeta.

Trajanje programa: 1 leto

Scroll to Top