E-UČILNICA | Mala šola SRS | E-INDEKS | URNIK | Akademski koledar

Zlorabe javnih sredstev iz naslova državnih pomoči in etika računovodje

VŠR -web- bannerji (10)

Certificirani preiskovalci prevar, ki so pridobili Certifikat na izpopolnjevalnem programu na Visoki šoli za računovodstvo in finance se z vpisom v register Certificiranih preiskovalcev prevar pri VŠR še naprej povezujejo in rešujejo aktualne problematike s področja forenzike. Svoja razmišljanja bodo predstavili tudi v okviru tedna Mednarodni teden ozaveščanja o prevarah, ki bo potekal od 15. do 19. novembra.

Vprašali smo jih, o čem bo tekel pogovor na okrogli mizi, ki so jo pripravili v okviru Mednarodnega tedna ozaveščanja o prevarah. 

Predavanje bo potekalo 17. novembra ob 16:30 preko MS Teams

Zlorabe javnih sredstev iz naslova državnih pomoči in etika računovodje

 

Lokacija: Online (MS Teams). Dogodek je brezplačen.

V okviru Mednarodnega tedna prevar boste organizirali okroglo mizo na temo Zlorabe javnih sredstev iz naslova državnih pomoči in etika računovodje. Zakaj ta vsebina?

 

Smo mnenja, da je pomembno ali ima združba etično ali neetično računovodstvo. Poleg poslovodstva je za etičnost poslovanja odgovoren tudi računovodja, saj v primeru neetičnega računovodstva ne moremo govoriti o poštenih in resničnih računovodskih izkazih, ki jih računovodstvo pripravlja. Tveganja poslovanja s takšnimi združbami so velika. Prav tako je tveganje poslovanja v takšnih združbah veliko.

Računovodje imajo pri nastajanju zlorab oziroma goljufij  pomembno vlogo. Neetično računovodstvo je eden od  vzrokov za nastanek tovrstnih nepravilnosti, saj se javna sredstva delijo preko javnih razpisov, ki pa se največkrat podeljujejo na podlagi predloženih računovodskih poročilih (bilance stanja, bilance uspeha, …).

Pri preprečevanju goljufivega poročanja, ki se ustvarja z namenom pridobivanja javnih sredstev ali konkuriranja na javnih razpisih, je pomembna vloga etičnega računovodstva.

Zakaj mora biti računovodja pri svojem delu strokoven in etičen in z visoko strokovno in osebno integriteto?

 
Razlog je v tem, da računovodje izvajajo računovodske funkcije od izvajalnih, kontrolnih in upravljalnih. Računovodja v združbi nastopa tudi v vlogi kontrolorja, ker mora preverjati pravilnost evidentiranja poslovnih dogodkov, pravilnost likvidiranja knjigovodskih listin …
 

Kaj menite, kako dobro računovodje zares spoštujejo svojo lastno etiko? Ali jo zanemarijo pod vplivom pritiska s strani strank?

 

Prav gotovo je osebna etika računovodje pomembna, ker lahko le računovodja z ustrezno osebno etiko deluje kot etični računovodja. Ne moremo reči koliko računovodje resnično delujejo v skladu z osebnimi in računovodskimi etičnimi načeli, ker teh podatkov pač ni. Lahko pa na podlagi dogajanja v praksi sklepamo, da računovodje ne delujejo vedno v skladu z etičnimi standardi. (šef je rekel, da moram to in to poknjižiti, hoče takšen in takšen rezultat, določene stroške hoče razmejiti, popraviti hoče amortizacijo, da bo ta večja ali manjša, vse z namenom prirejanja rezultata….)

Kako  njihovo upoštevanje etike odraža pri prevarah? Je pogosto, da zaradi etičnih načel zavrnejo strankino prošnjo po zlorabi javnih sredstev?

 

Računovodja z ustrezno in močno strokovno etično držo prispeva k pravočasnemu preprečevanju prevar v okolju, v katerem deluje. Če deluje v okolju z nizko korporativno etično kulturo, ki je prav gotovo tudi posledica neetičnega delovanja poslovodstva le ta ne more preprečevati vseh nepravilnosti, ki se v takšnem okolju dogajajo. Vsekakor pa lahko s svojo strokovno etično držo pripomore tudi k varovanju premoženja združbe in varovanju premoženja lastnikov. Mora pa v primeru ugotovitve nepravilnosti o teh ustrezno poročati nadrejenim, lastnikom ali pa drugim ustreznim organom. Seveda se etični računovodja v takšnih primerih izpostavi in postane žvižgač. Neetično korporativno okolje in neetično poslovodstvo je velikokrat tudi razlog, da prihaja do fluktuacije računovodij v takšnih združbah. Tudi to je lahko eden od pokazateljev, da je računovodja v takšni združbi izpostavljen neetičnim pritiskom.

Pristiski naročnikov računovodskih storitev tudi v primeru poskusov pridobivanja javnih sredstev prav gotovo obstajajo. Menim, da ja pogostnost odvisna predvsem od uveljavljene in udejanjene strokovne računovodske etike in tudi integritete izvajalca računovodskih storitev, kadar govorimo o računovodskih servisih oziroma ponudnikih računovodskih storitev. Računovodje se morajo zavedati svoje vloge in odgovornosti za resničnost in verodostojnost računovodskih informacij, ki jih izdelujejo in pripravljajo svojim naročnikom in inštitucijam za zunanje in notranje poročanje. Računovodski servisi sami postavijo etične in strokovne meje preko katerih niso pripravljeni iti, ker bi bila v nasprotnem primeru kompromitirana njihova strokovnost in etičnost.

Ali se boste svojo vsebino dotaknili tudi javna sredstva, ki so jih podjetja dobila kot pomoč v boju zoper korona krizo – torej v okviru KPK-jev?

 

Ta tema je trenutno zelo aktualna in z primeri, ki smo jih zaznali v praksi, bomo poskušali predstaviti neustrezne prakse. Pri tem bomo opozorili na nedopustnot določenih oblik ravnanja.

Kaj bo glavno sporočilo te okrogle mize?

 

Menimo, da bi moralo biti glavno sporočilo te okrogle mize naslednje: vloga strokovne etike računovodij v primerih namernih ali tudi nenamernih oškodovanj javnih in drugih  sredstev ne more biti zanemarljiva. To velja tudi za vsa področja javnega naročanja, pridobivanja nepovratnih in drugih oblik financiranja poslovanja.

Koga bi na svojo okroglo mizi povabili? Direktorje, računovodje … ?

 

Tematika bi bila namenjena predvsem računovodjem, ker so oni največkrat neposredno vključeni v procese javnega naročanja in bi bile tudi njihove izkušnje in mnenja dragocene pri obravnavi te tematike.

Povabili pa bi tudi vodje financ in direktorje, ker so oni največkrat neposredno nadrejeni računovodjem v svojih združbah.

Scroll to Top