E-UČILNICA | Mala šola SRS | E-INDEKS | URNIK | Akademski koledar

Programi, certificirani s strani NAKVIS-a

VSR-web-bannerji-2

Na podlagi česa se odločite, ko izbirate izobraževalne programe? 

 

Pomembna sta dva razloga, ki ju ne smete spregledati in sicer:

  • Ali bom po zaključenem izobraževanju prejel certifikat
  • Ali izbrano izobraževanje licencirano?

Programi, pri katerih dobite potrdila ali diplome, so zagotovo priložnost za karierno rast. Zato je smiselno programe izbrati modro.

 

NAKVIS skrbi za kakovost visokošolskih programov

V visokošolskem prostoru Slovenije za kakovost visokošolskih programov skrbi NAKVIS (Nacionalna agencija za kakovost v visokem šolstvu).

 

Pri svojem delovanju spoštuje v Evropi sprejeta merila kakovosti in programom, ki zadostijo kakovostnim standardom izdaja dovoljenje za izvajanje. Na spletnih straneh NAKVIS-a najdete javno objavljene akreditirane Visoko šolske zavode kot tudi študijske programe.  Med njimi so tudi programi Visoke šole za računovodstvo in finance:

  • Dodiplomski program računovodstva ali financ,
  • Magistrski program forenzične raziskave v financah in računovodstvu
  • Certificiran poslovodni računovodja (izpopolnjevalni program)
  • Certificiran preiskovalec prevar (izpopolnjevalni program)

Visokošolski študijski programi, ki se izvajajo v Evropi so ovrednoteni s kreditnimi točkami (ECTS).

Koliko kreditnih točk (ETCS) pridobim s študijem na VŠR?

 
  • Če zaključite program Računovodja ali program Finance na Visoki šoli za računovodstvo in finance, si skozi 3 letni študij prislužite 180 kreditnih točk in prejmete naziv diplomirani ekonomist.
  • S študijem na magistrskem programu pridobite120 kreditnih točk in prejmete naziv magister financ in računovodstva.
  • na izpopolnjevalnem programu Poslovodni računovodja pridobite 50 kreditnih točk in certifikat Certificirani poslovodni računovodja.
  • na izpopolnjevalnem programu Preiskovalec prevar pridobite 54 kreditnih točk in certifikat Certificirani preiskovalec prevar.

Ker so certificirani programi akreditirani, pomeni, da s pridobitvijo certifikata imate zaključeno FORMALNO izobraževanje. To vam omogoča, da znanja, ki ste jih pridobili, uveljavljate na študiju na visokošolskih programih.

Na šoli pa vam omogočamo tudi obiskovanje posameznih predmetov (ne glede na smer).  Če se odločite, da boste pristopili k izpitu, lahko pridobite ETCS, ki jih kasneje lahko uveljavljate pri rednem študiju.

Čas, ki ga namenite študiju, je dragocen, zato izberite kakovostne in preverjene programe, ki vam omogočajo tako karierno kot tudi osebnostno rast. Če vas zanimajo samo posamezne vsebine, lahko pristopite samo k izbranim predmetom.

Pripravili primerjavo študijskih programov.

Scroll to Top