E-UČILNICA | Mala šola SRS | E-INDEKS | URNIK | Akademski koledar

Računovodja Jana in Mala šola SRS

eBook_malasolA - SLIKA

Direktor podjetja je želel kupiti nepremičnino kot naložbo. 

Računovodjo je prosil za pojasnilo, kako se bo odrazilo v računovodskih izkazih.

Jana mu je predstavila dve možnosti vrednotenja nepremičnin, ki jih SRS omogočajo. 

V priročniku smo predstavili, do kakšnih razlik prihaja, če vrednotite nepremičnino po modelu nabavne vrednosti ali po modelu pripoznanja. 

 

Scroll to Top