E-UČILNICA | Mala šola SRS | E-INDEKS | URNIK | Akademski koledar

Oblike revizorjevega poročila

VSR-web-bannerji

Podjetja, ki so zavezana k reviziji, morajo pridobiti mnenje zunanjega revizorja.  Ta mnenja so lahko različna in jih delimo na:

  1. neprilagojena mnenja in

  2. prilagojena mnenja, ki pa so lahko:
    • mnenje s pridržkom,
    • odklonilno mnenje,
    • zavrnitev mnenja

V priročniku je mag. Darinka Kamenšek predstavila vsako izmed oblik poročil.

Scroll to Top