E-UČILNICA | Mala šola SRS | E-INDEKS | URNIK | Akademski koledar

Predstavitev nove knjige: Glavne značilnosti konsolidiranih računovodskih izkazov

Konsolidirani računovodski izkazi

Pri predstavitvi knjige so sodelovali:

  • mag. Darinka Kamenšek, avtorica
  • dr. Branko Mayr, recenzent
  • doc. dr. Mojca Gornjak, recenzentka
  • Dragica Merčun, vodja računovodstva in financ v skupini Aktiva.

Pogovor je vodila ga. Andreja Može, bibliotekarka v knjižnici profesorja doktorja Ivana Turka Visoke šole za računovodstvo in finance.

Povedali so:

“Gre za delo s področja konsolidacije, ki je eno zelo redkih v slovenskem prostoru. Sam ga ocenjujem kot izredno kvalitetno delo. Lahko služi ne samo kot učbenik, ampak tudi kot priročnik pri izvajanju konsolidacij. V njem je na razumljiv način prikazana zelo zahtevna tema konsolidiranja računovodskih izkazov.” Doc. dr. Branko Mayr.  

“Knjiga je široka. Kar je mene pritegnilo, je uvodno poglavje, kjer pokaže primere, kdaj konsolidacijo sploh uporabljati. Pomembni so pogoji obvladovanja in ni pomembni le, da imamo 51% delež.” Mojca Gornjak, recenzentka.

“Učbenik je zelo uporaben, pregleden, zanimiv, praktičen in mislim, da bo postal nepogrešljiv v praksi. Nisem presenečena, da je učbenik tako dober, saj zna ga. Darinka Kamenšek tudi v praksi stvari pojasniti razumljivo.” Dragica Merčun, vodja računovodstva in financ v skupini Aktiva.

Scroll to Top