E-UČILNICA | Mala šola SRS | E-INDEKS | URNIK | Akademski koledar

Predstavitev modela za načrtovanje in spremljanje investicij v drago medicinsko opremo

MG_01731_1024_704

V sredo 28. 11. 2018 smo na Visoki šoli za računovodstvo in finance zainteresirani javnosti predstavili model za načrtovanje in spremljanje investicij v drago medicinsko opremo – model MDMO. Model je nastal v okviru projekta Po kreativni poti do znanja 2017/2018, ki smo ga izvedli s partnerskimi institucijami Sotočje d.o.o. in Splošna bolnišnica Izola, vključili pa tudi študentki in mentorja z Medicinske fakultete Univerze v Mariboru.

Model je v prvi vrsti namenjen odločevalcem o investiciji v drago medicinsko opremo v javnih in zasebnih zdravstvenih ustanovah. Kot alternativa nakupu drage opreme se na trgu pojavlja možnost odločitve za poslovni najem. Poslovni najem je praviloma enostavnejša izbira, saj v pogodbi pogosto že vključuje stroške vzdrževanja. Za nakup je po drugi strani treba zbrati ustrezno količino denarnih sredstev, vendar je pri zadostni življenjski dobi in učinkovitosti uporabe pogosto bolj ekonomična izbira. Z modelom, ki je trenutno oblikovan za CT naprave je mogoče presojati med nakupom in najemom ter določiti potrebno življenjsko dobo in učinkovitost opreme za upravičenje investicije. Model je bil razvit na primeru CT naprav Splošne bolnišnice Izola.

Projekt sta sofinancirali Republika Slohttps://www.vsr.si/index.php/sl/mendarodno-povezovanje/po-kreativni-poti-do-znanja/2017-2018venija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada v okviru razpisa Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju – Po kreativni poti do znanja 2017–2020. Sodelujoči: Nik Murn, študent VŠR; Tina Vizlar, študentka VŠR, Tanja Miklavčič, študentka VŠR; Ana Keršič, študentka Medicinske fakultete UNI-MB; Doroteja Meško, študentka Medicinske fakultete UNI-MB; Petra Kukulj, študentka VŠR; Bor Lenarčič, študent VŠR; Darinka Meško, pedagoška mentorica VŠR; Tomaž Glažar, delovni mentor Sotočje, d.o.o.; Nevenka Romih, delovna mentorica Splošna bolnišnica Izola; Dejan Dinevski, Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru.

Scroll to Top