E-UČILNICA | Mala šola SRS | E-INDEKS | URNIK | Akademski koledar

Saša Jazbec

Saša Jazbec je magistrica ekonomskih znanosti s področja listinjenja premoženja. Kot generalna direktorica Direktorata za proračun Ministrstva za finance je vodila upravljanje in konsolidacijo javnih financ, zatem je bila v dveh vladah državna sekretarka, zadolžena za področja upravljanja državnega proračuna in javnih financ sektorja država, javnega računovodstva, nadzora proračuna in javnih plačil. V tem obdobju so bili s proračunsko ekipo ključni predlagatelji ukrepov za javnofinančno konsolidacijo, poleg tega se je pobliže seznanila z davčnim, pokojninskim in zdravstvenim sistemom ter sistemoma socialne varnosti in plač v javnem sektorju. Pred vnovičnim imenovanjem za državno sekretarko na Ministrstvu za finance je na Ministrstvu za javno upravo vodila Direktorat za lokalno samoupravo, nevladne organizacije in politični sistem.

Zavzema se za učinkovito porabo javnega denarja, za k ciljem in merljivim kazalnikom usmerjeni proračun ter za dolgoročno vzdržnost in preglednost javnih financ. Pod njenim vodstvom je bil na Ministrstvu za finance vzpostavljen portal Interaktivni prikaz podatkov državnega proračuna (proracun.gov.si), na katerem so dnevno dostopni osveženi podatki o stanju v državnem proračunu (prihodkih in odhodkih), desetletna zgodovina javne porabe po posameznih področjih in vsi tekoči projekti, ki se sofinancirajo iz državnega proračuna.

sasa-jazbec
Scroll to Top