E-UČILNICA | Mala šola SRS | E-INDEKS | URNIK | Akademski koledar

Nataša Prah

Nataša Prah je univerzitetna diplomirana ekonomistka, pooblaščena revizorka (naziv podeljuje Slovenski inštitut za revizijo), preizkušena državna revizorka (naziv podeljuje Računsko sodišče Republike Slovenije) in preizkušena državna notranja revizorka (naziv podeljuje Ministrstvo za finance). Svojo karierno pot je v celoti posvetila reviziji, zunanji in notranji, v gospodarstvu in zlasti v javnem sektorju. Ima tudi bogate izkušnje na področju pedagoškega dela, tako doma kot tudi v tujini. Kot strokovnjakinja s področja nadzora javnih financ je sodelovala v mnogih mednarodnih projektih, kot predavateljica sodeluje pri izobraževanju za pridobitev nazivov preizkušeni notranji revizor, državni notranji revizor in preizkušeni državni notranji revizor. Kot svetovalka sodeluje tudi z organizacijo SIGMA (Support for Improvement in Government and Management), ki predstavlja skupno iniciativo OECD in EU.

natasa-pragh
Scroll to Top