E-UČILNICA | Mala šola SRS | E-INDEKS | URNIK | Akademski koledar

Jaka Vadnjal

Jaka Vadnjal je magistriral in doktoriral na Ekonomski fakulteti v Ljubljani in je samostojni poslovni in podjetniški svetovalec in predavatelj. Od junija 2015 do decembra 2019 je bil predsednik uprave Hranilnice LON, d.d., Kranj. Od leta 2006 do 2015 je bil zaposlen na GEA College – Fakulteti za podjetništvo. Od 2012 do 2015 je bil dekan fakultete in si pridobil trajni naziv rednega profesorja. Predaval je tudi na drugih fakultetah v tujini in doma, od študijskega leta 2019/20 tudi na Visoki šoli za računovodstvo in finance. V domačem in mednarodnem okolju je izvajal vrsto usposabljanj in delavnic za različne ciljne skupine. Bil je tudi namestnik direktorja JAPTI. Ima tudi podjetniške izkušnje. Svetoval je številnim malim in srednjim podjetjem na temo poslovne strategije, prestrukturiranja in družinskega podjetništva ter več vladam JV Evrope na temo vzpostavljanja spodbudnega okolja za podjetništvo in njegovega financiranja. Poleg vodstvenih izkušenj je bil tudi več mandatov član nekaterih nadzornih svetov, upravnih odborov in več strokovnih teles doma in v tujini.

jaka-vadnjal
Scroll to Top