E-UČILNICA | Mala šola SRS | E-INDEKS | URNIK | Akademski koledar

Dr. Erna Štefe

Dr. Erna Štefe ima več kot 30 let delovnih izkušenj v zasebnem in javnem sektorju. Svojo poslovno pot je začela v zasebnem sektorju na področju financ in računovodstva. Nato je delo nadaljevala na področju lokalne samouprave, kjer je bila med drugim odgovorna za področja predšolske vzgoje, osnovnega šolstva, kulture, športa in drugih družbenih dejavnosti, vodenje postopkov za podeljevanje koncesij izvajalcem gospodarskih javnih služb, sodelovanje pri pripravi občinskih predpisov in občinskega proračuna. Od leta 2004 deluje na področju notranje revizije, najprej kot notranja revizorka, več kot 10 let pa že kot vodja službe za notranjo revizijo pri neposrednem proračunskem uporabniku. Je dobra poznavalka poslovanja proračunskih uporabnikov ter nadzora nad porabo javnih sredstev. Dr. Erna Štefe je tudi predavateljica višje strokovne šole za predmete Analiza bilanc z revizijo, Financiranje proračunskih uporabnikov in Osnove računovodstva. Bila je mentorica pri usposabljanju notranjih revizorjev v javnem sektorju v Sloveniji, sodelovala pa je tudi pri projektih izobraževanja notranjih revizorjev v javnem sektorju v Črni gori in Gruziji. Je oziroma je bila članica več organov upravljanja javnih zavodov, članica organa upravljanja Inštituta notranjih revizorjev Slovenije in članica strokovnega sveta Slovenskega inštituta za revizijo.

erna-stefe_
Scroll to Top