E-UČILNICA | Mala šola SRS | E-INDEKS | URNIK | Akademski koledar

dr. Zlatan Dežman

Dr. Zlatan Dežman je doktor prava, izredni profesor za področje prava, priznan strokovnjak za kazensko pravo. Trenutno je zaposlen na Okrožnem sodišču v Mariboru, občasno pa tudi izvaja predavanja za področje kazenskega prava in materialnega prava na več fakultetah. Je avtor več monografij in strokovnih člankov na temo kazenskega procesnega in materialnega prava.

zlatan-dezman
Scroll to Top