E-UČILNICA | Mala šola SRS | E-INDEKS | URNIK | Akademski koledar
dr. Vladimir Bukvič

dr. Vladimir Bukvič

Vladimir Bukvič je doktor ekonomskih in poslovnih ved, smer Management in organizacija, magister poslovno-organizacijskih znanosti in univerzitetni diplomirani ekonomist (vse tri nazive si je pridobil na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani), preizkušeni poslovni finančnik (licenco mu je podelil Slovenski inštitut za revizijo), certificirani poslovodni računovodja (licenco mu je podelil Inštitut za poslovodno računovodstvo, Ljubljana). 17 let je bil CFO v velikem slovenskem podjetju v avtomobilski industriji. Je habilitirani višji predavatelj posebej za ekonomiko in posebej za finance na GEA College Fakulteti za podjetništvo Ljubljana (četrta izvolitev), višji predavatelj na Visoki šoli za računovodstvo in finance, Ljubljana in na Visokošolskem središču ERUDIO, Ljubljana. Je direktor svetovalne firme MILIEU d.o.o., Celje. Je svetovalec za management consulting (licenca CEGOS Paris), svetovalec za podjetništvo (licenca Ministrstva za gospodarstvo), vodilni ocenjevalec za poslovno odličnost (licenca Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo in certifikat ECAT za model EFQM), višji raziskovalec, avtor številnih znanstvenih in strokovnih člankov. Vladimir Bukvič je generalni sekretar Kluba podjetnikov ZLATOROG Celje.

dr. Vladimir Bukvič
Scroll to Top