E-UČILNICA | Mala šola SRS | E-INDEKS | URNIK | Akademski koledar

Darinka Meško, mag.

Darinka Meško, magistrica financ in računovodstva. Že več kot deset let delam v reviziji na področju revidiranja gospodarskih družb in javnega sektorja. V tem času sem pridobila strokovne nazive revizorka, preizkušena notranja revizorka in državna notranja revizorka ter zaključila Magistrski študijski program druge stopnje »Forenzične preiskave v financah in računovodstvu«. Kot zunanji izvajalec samostojno izvajam notranje revizije v gospodarskih družbah in javnih zavodih. Na Visoki šoli za računovodstvo sem predavateljica posameznih strokovnih predmetov iz področje računovodstva in revizije. Zraven tega predavam tudi na različnih strokovnih seminarjih.

darinka-mesko
Scroll to Top