E-UČILNICA | Mala šola SRS | E-INDEKS | URNIK | Akademski koledar

Povzetek okrogle mize: Zloraba javnih sredstev iz naslova državnih pomoč in etika računovodje

VŠR -web- bannerji (16)

V okviru Mednarodnega tedna ozaveščanja o prevarah smo certificirani preiskovalci prevar Visoke šole za računovodstvo in finance organizirali okroglo mizo z aktualno tematiko državnih pomoči, ki smo jo nadgradili z etiko računovodij. Zaradi trenutne epidemiološke situacije je okrogla miza potekala virtualno, kjer smo z udeleženci razpravljali o zlorabah javnih sredstev iz naslova državnih pomoči s poudarkom na etičnem ravnanju računovodij.

Okroglo mizo sva vodila Gorazd Martinčič (CPP, CPR) ter Franc Kovač (CPP). Slednji je predstavil definicijo državnih pomoči, njihov zakonski okvir ter računovodski vidik. Nadalje so bile predstavljene različne državne pomoči, ki so bile na voljo organizacijam v času epidemije. Gorazd Martinčič se je osredotočil na etični vidik računovodenja in pri tem opozoril, da je etičnost računovodij pomembna v vsaki situaciji.

V nadaljevanju sva predstavila pet praktičnih primerov, ki so obravnavali različne vrste državnih pomoči ter opisovali odločitev poslovodnih oseb oziroma podjetnikov ter ravnanje računovodij v posameznih situacijah.

Udeleženci okrogle mize so bili razdeljeni v skupine, kjer so obravnavali izbrane praktične primere in komentirali ravnanje poslovodnih oseb in računovodij pri poslovni in računovodski obravnavi državnih pomoči. Poudarek je bil na ugotovitvi ali je bila zloraba državne pomoči ugotovljena, ter etični vidik ravnanja računovodje v konkretnem primeru.

Svoje ugotovitve so posamezne skupine predstavile ter ostale udeležence povabile v razpravo, ki je bila zelo zanimiva in raznolika.

Skupaj z udeleženci smo ugotovili, da je pomembna vloga računovodij v vseh izbranih primerih. Računovodja mora poznati poslovanje organizacije za katero opravlja računovodska dela sicer ne more biti računovodja te organizacije. Pri tem je pomembno, da so uvedene ustrezne interne notranje kontrole, pri čemer velikost organizacije ni odločilen dejavnik. Računovodja je strokovna oseba, je pa tudi človek od katerega je odvisno kako bo ravnal v konkretnem primeru, in ali bo ravnal strokovno etično.

Sklepno smo ugotovili, da bi bilo koristno na podobno tematiko organizirati še več srečanj, ki pa bi lahko bila organizirana v obliki strokovnih srečanj računovodij z namenom, da bi lahko računovodje razpravljali  o konkretnih izzivih in etičnih dilemah,  s katerimi se  v praksi srečujejo. Koristnost in smisel tovrstnih srečanj je v prenašanju znanj in bogatih računovodskih in življenjskih izkušenj na nove generacije računovodij. Sporočilo okrogle mize se nanaša na potrebo po  oblikovanja predlogov za boljšo pravno zaščito računovodij, ki jo potrebujejo pri svojem delu. Z licenciranjem računovodij bi napravili premik naprej k izboljšanju kvalitete in zanesljivosti računovodenja.

Zapisala:

  • Gorazd Martinčič
  • Franc Kovač
Scroll to Top