E-UČILNICA | Mala šola SRS | E-INDEKS | URNIK | Akademski koledar

Povzetek okrogle mize: Ali smo računovodje pripravljeni brezpogojno spoštovati etična načela in vsako odstopanje naznaniti kot žvižgači?

VŠR -web- bannerji (7)

Visoka šola za računovodstvo in finance je tudi letos pristopila k Mednarodnemu tednu ozaveščanja o prevarah, ki je potekal med 14. in 18. novembrom 2022. Pripravili smo okroglo mizo z naslovom Ali smo računovodje pripravljeni brezpogojno spoštovati etična načela in vsako odstopanje naznaniti kot žvižgači?

POVZETEK OKROGLE MIZE:

 

Okrogla mize je potekala v letošnjem mednarodnem tednu ozaveščanja o prevarah, zato smo certificirani preiskovalci prevar skupaj s profesorji, študenti in študentkami ter ostalo javnostjo organizirali okroglo mizo o etičnih načelih računovodskih strokovnjakov.

 

Uvodno je Franc Kovač predstavil etična načela računovodij ter pomembnost navedenih načel pri vsakodnevnem delu računovodij in dilemami, ki pri delu lahko nastanejo. Predstavljena so bila etična načela Slovenskega inštituta za revizijo in primerjalno kodeks etike za računovodske strokovnjake, ki ga je izdal Odbor za mednarodne standarde etike za računovodske strokovnjake. Etična načela obeh predstavljenih kodeksov etike vključujejo napotke za pravila obnašanja in vedenja računovodskih strokovnjakov. Načela kot so odgovornost, zaupnost, poštenost, resničnost in prizadevnost ter neoporečnost, nepristranskost, strokovna usposobljenost in potrebna skrbnost, zaupnost in poklicu primerno obnašanje lahko zelo pomembno pripomorejo k računovodskemu poklicu.

 

V drugem delu smo se udeleženci razdelili v skupine, kjer je vsaka posamezna skupina obravnavala svoj primer iz prakse z vidika etičnosti. Primeri, ki smo jih obravnavali so bili iz vsakodnevne računovodske prakse in so obravnavali neetično računovodsko obravnavo poslovnih dogodkov, neetično davčno obravnavo posameznih oziroma neetično vedenje računovodij zaradi pomanjkanja strokovnosti ali znanja.

 

V razpravi, ki je sledila drugemu delu, je vsaka skupina ostalim udeležencem predstavila primer ter njihove ugotovitve, primernejše rešitve ter komentarje proučevanega primera. Ostali udeleženci smo se aktivno vključevali v razpravo s svojimi videnji ter izkušnjami v podobnih situacijah.

 

Ugotovili smo, da so etična načela pomembna pri opravljanju svojega dela, saj računovodje pri svojem delu premalo pozornosti posvečamo etičnim načelom, kar je lahko tudi vzrok da je poklic računovodje v Sloveniji premalo spoštovan. Računovodje bomo morali sami poskrbeti, da bomo s svojim delovanjem in obnašanjem pridobili večjo veljavo svoje poklicne skupine, saj s potekom let kompleksnost in pomembnost računovodske funkcije in s tem računovodskih strokovnjakov pridobiva na veljavi.

 

 

Zapisal:
Franc Kovač, mag. posl ved, certificirani preiskovalec prevar

Scroll to Top