E-UČILNICA | Mala šola SRS | E-INDEKS | URNIK | Akademski koledar

Obvladovanje denarnega toka

denarni-tok-webinar

Brezplačni posnetek

OBVLADOVANJE DENARNEGA TOKA PODJETJA

 

Kriza zaradi korona virusa se v končni fazi za gospodarstvo kaže tudi v poslabšanju plačilne sposobnosti podjetij. Državni ukrepi bodo to težavo na kratek rok zlasti z lažjim dostopom do likvidnostnih posojil, nekoliko omilili, vendar ne v celoti. Ti ukrepi bodo pomenili samo kratek predah, ki ga je treba izkoristiti za dolgoročnejše stabilno poslovanje v pogledu plačilne sposobnosti.

Predavatelj: Dr. Živko Bergant


Pri tem je sicer pomembno načrtovanje denarnih tokov, vendar je to samo podlaga za poslovno ukrepanje. Strokovna literatura s knjigovodskimi izkazi o denarnem toku prav nič ne pomaga, pogosto celo zavaja v napačno smer. Ne pove namreč, od česa je denarni tok resnično odvisen. Primer: zmanjšanje obsega poslovanja izboljšuje tekočo plačilno sposobnost, ne pa poslabšuje.

Na seminarju je predstavljeno bistvo finančne konsolidacije in seznam možnih oziroma potrebnih poslovnih ukrepov, ki jih lahko podjetje prilagaja svojim možnostim.

Scroll to Top