E-UČILNICA | Mala šola SRS | E-INDEKS | URNIK | Akademski koledar

Znanje analiziranja je nujno za revizorja in direktorja

zivko-intervju

Znanje analiziranja je nujno za revizorja in direktorja

Pogovor z dr. Živkom Bergantom

Dr. Bergant, pozdravljeni. Letošnja konferenca o analizi poslovanja bo že šesta po vrsti. V tem času ste skozi konference pokrili že kar nekaj tematik o analiziranju poslovanja… Katere vsebine ste že pokrili?

V tem času smo obravnavali številna področja. S prvo konferenco smo začeli leta 2013 in ta je obravnavala povezanost analize z računovodskim informacijskim sistemom kot podlaga za poslovno odločanje. Druga konferenca je bila namenjena predstavitvi dobrih praks pri oblikovanju informacij za boljše obvladovanje tveganja v združbah, tretja je imela pomembno rdečo nit, to je povezanost analize s trajnostnim razvojem združbe. V četrti smo obravnavali vlogo analize v letnem poročilu z vidika družbene odgovornosti, v peti pa smo se posvetili notranjemu poročanju v združbah. Referati vseh konferenc so objavljeni v revijah Poslovodno računovodstvo.

Je znanja med uporabniki dovolj? Kje opažate manko znanja pri analiziranju?

Ocenjujem, da bi lahko omenili več področij. Med njimi je prav gotovo potreba po ažuriranju znanja v pogledu novo razvitih orodij in pristopov k analiziranju. Najpomembnejša pa se zdi potreba po kritičnem pogledu na nekatere napačne pristope, ki se po neki inerciji stalno pojavljajo in so že »ponarodeli«, vendar brez »domovinske pravice«. Za to je krivo predvsem izobraževanje v poslovnih šolah, ki pogosto brez kritične presoje ponavljajo napake iz tuje literature. To na žalost pogosto botruje tudi neustreznemu poročanju in oblikovanju dezinformacij. Zaradi poročanja, ki je samo sebi namen in ne prispeva dovolj k obvladovanju tveganj pri poslovnem odločanju, tudi stroka analiziranja v praksi ne zaseda tiste veljave, ki bi ji morala pripadati.[vc_message message_box_color=”success” icon_fontawesome=”fa fa-address-book-o”]

6. KONFERENCA O ANALIZI POSLOVANJA

Na 6. konferenci bomo govorili o vlogi analize pri revizijskih postopkih. Konferenca bo zanimiva za vse, ki so v revizijske postopke vključeni (direktorje, računovodje), kot za revizorje.

Kdo v podjetju bi moral najbolj razumeti analitična poročila in kdo bi jih moral znati pripravljati? Kdo ima več težav: računovodja, ki pripravi preveč »strokovno« analizo, ali direktor, ki ne razume vseh informacij v zadostni meri?

Razumeti bi jih morali uporabniki informacij, analitiki pa bi jih morali znati pripravljati. Pomanjkljivosti so na obeh straneh, vendar večjo »krivdo« pripisujem oblikovalcem analitičnih poročil. Ti bi morali pojasnjevati ugotovitve in predloga na način, ki jih uporabniki razumejo, torej v njihovem jeziku. Obenem pa bi morali poskrbeti za ustrezno izobraževanje uporabnikov, saj tudi tovarna pralnih strojev za kupce prilaga navodila za uporabo.

Letošnja konferenca je na temo revizorjev? Je namenjena zgolj revizorjem ali vsem, ki so kakorkoli vključeni v revizijske postopke?

Rdeča nit konference je vloga analize v revizijskih postopkih poslovanja. Tema in prispevki so dovolj široki, da so lahko zanimivi ne samo za revizorje, temveč tudi za analitike in odločevalce ter računovodske in finančne delavce, saj ni govora samo o revidiranju računovodskih izkazov, ki je sicer mnogo ožje usmerjeno področje.

 Glavni namen konference je poudariti pomen analiziranja, ki ni, kot pravite vi, le »samopostrežba kazalnikov«. Če lahko malo karikiramo – sedaj moramo vsi poznati pravila umivanja rok, nekaj kar smo menili, da že vemo in znamo … Ali je enako pri analizi? Uporabniki mislijo, da znajo, vseeno pa bi potrebovali dodatno znanje in dodatna navodila?

Zdi se, da je primerjava kar ustrezna. Danes je razvoj vseh strok že tako napredoval, da je nujen interdisciplinaren pristop k njihovemu nadaljnjemu razvoju. To pa pomeni, da moramo tudi uporabniki dosežkov vseh strok nujno širiti svoje obzorje, saj z ozko usmerjenim pogledom ne pridemo daleč, oziroma je vedno bolj tvegano. Ugotovitev seveda velja tudi za poznavanje izrazne moči informacij in metod analiziranja, vključno z njihovimi omejitvami. K temu želimo prispevati tudi z organiziranjem vsakoletnih konferenc o analizi.

Hvala za pogovor.

Scroll to Top